Kryptowaluty na Łazarskim – uczelnie.pl minerar bitcoin o que significa

Bitcoin a waluta niezależna od jakiejkolwiek instytucji centralnej, oparta na najwyższych technikach kryptograficznych. Dlatego też jest uważana za najbardziej bezpieczną na świecie – nie można jej sfałszować, dodrukować czy zablokować. Jak usprawnić prawo, aby przygotować się na nadchodzącą rewolucję cyfrową? Co zrobić, żeby innowacyjne firmy mogły się jak najszybciej rozwijać? Tylko niektóre kwestie, na które będą szukać odpowiedzi prawnicy i eksperci tecnologii blockchain podczas konferencji „Prawne uregulowania technologii blockchain i krypt y no sé nada” organizowanej 25 maja na Uczelni Łazarskiego. Udział w konferencji jest otwarty. Broma organizadora Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego działające pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Rewolucja informacyjna znacznie zdynamizowała zachodzące wokół nas zmiany. Również w sferze pieniędzy. Jednym z jej produktów są tzw. Kryptowaluty. Nie są one emitowane przez banki centralne ani uznawane za pełnoprawny pieniądz przez zdecydowaną część państw. Lecz to się zmienia i coraz więcej podmiotów nimi obraca, inwestuje w nie, a także dopuszcza je na równi z pieniądzem tradycyjnym. Nawet niektóre kraje zastanawiają się już nad wprowadzeniem podobnych rozwiązań. Na czym polega fenomen tej formy płatności elektronicznej?

Profesor Uczelni Łazarskiego, dr. Krzysztof Piech, dyrektor Centrum Technologii Blockchain zwraca uwagę, że technologia blockchain, która za nimi stoi, jest pewnego rodzaju technologią bazodanową i jednocześnie systemem transakcyjnym. Umożliwia bezpieczne przesyłanie różnych wartości za pośrednictwem rozproszonych systemów. W technologii blockchain nie ma jednego serwera. W przypadku kryptowaluty bitcoin takich urządzeń jest kilka tysięcy, są one rozsiane po całym świecie i wszystkie stoją na straży bezpieczeństwa transakcji i bazy danych.

– Od ostatnich dwóch lat świat na nowo czy kolejny raz zaczyna odkrywać technologię blockchain i ją doceniać. Sraje kraje, gdzie wprowadza się już rejestr oparty o technologię blockchain umożliwiający przesyłanie czy wymienianie się aktami własności domów domów. Równie dobrze można sobie wyobrazić handel nie tylko księgami wieczystymi, ale też akcjami, obligacjami itd. Przelewy międzynarodowe to główna zaleta cyfrowej waluty. Takie rozwiązanie byłoby szybsze, tańsze i, v., Y, p., Y, p., Y, p. St jud już kilkanaście giełd na świecie zaczyna pracować nad tą technologią – komentuje prof. Krzysztof Piech, dyrektor Centrum Technologii Blockchain.

Blockchain może zmienić świat, tak jak go zmienił Internet. Dziś trudno wyobrazić sobie rzeczywistość bez dostępu do Internetu, a być może w przyszłości bez bitcoina. Kryptowaluty umożliwiają wysłanie pieniędzy z jednego krańca świata na drugi bez pośrednictwa banków czy innych firm. Na przykład część polskich przedsiębiorstw rozlicza się w ten sposób ze swoimi chińskimi partnerami. Właściwością systemu jest to, że raz przesłanych środków nie można już cofnąć. Co więcej, technologia blockchain umożliwia również przesyłanie wartości nie tylko w postaci pieniądza. Mogą a być np. punkty lojalnościowe, akcje własności jakichś rzeczy, przedmiotów, nieruchomości czy praw do utworów cyfrowych, muzyki itd.

– Szacuje się, że gdyby Bank Anglii zaczął emitować emitować waltenę, funta, opartą na kryptografii, czyli, powiedzmy, kryptofunta Nie mówiąc o takich technicznych kwestiach, które interesują szczególnie bankierów centralnych i polityków gospodarczych, ponieważ recíproco Przykładem może być wykorzystanie w czasie kryzysu po 2007 roku Quantitative Easing System Sistema Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych i inne Banki centralne, w tym Bank Anglii – mówi prof. Krzysztof Piech, ekspert Centrum Technologii Blockchain.

W związku z postępującą rewolucją pojawia się palące pytanie, na ile technologia blockchain i kryptowaluty są legalne? Na ile można je w sposób nieskrępowany wykorzystywać? Czy polskie firmy i administracja będą gotowe, aby uczestniczyć w tej rewolucji? Dużo rz nadów na świecie stara się konkurować ze sobąo to, kto będzie miał najlepiej rozwinięty sektor firma, które dokonują innowacji w zakresie tecnologii blockchain i bitcoin. Stąd niektoré kraje podejmują zaawansowane prace regulacyjne, żeby albo ułatwić prawo nowym przedsiębiorcom, firmom technologicznym, albo w Jakis Sposób uregulować działalność nowych rynków, ale jednocześnie pamiętając o TYM, żeby te regulacje nie były zbyt restrykcyjne i nie zahamowały rozwoju rynku.

Jak zaznacza prof. Krzysztof Piech, Polska jest jednym z najbardziej rozwiniętych krajów w Europie pod względem analiz prawnych związanych z technologiami opartymi na Internecie. Od kilku miesięcy przy Ministerstwie Cyfryzacji działa grupa ekspertów, w dużej mierze składająca się z prawników, którzy starają się na bieżąco rea i aa bieqąne reacyać na potrzeby regulacyjne i badać to zjawi Jednym z efektów tych prac jest organizowana na Uczelni Łazarskiego konferencja, otwarta dla wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem.

Udział w niej weźmie kilkunastu ekspertów z kraju i z zagranicy, w tym przedstawiciele środowiska firm związanych z kryptowalutami. Podobne środowiska regulacyjne działają już w Wielkiej Brytanii, w ostatnich miesiącach w Azji południowo-wschodniej. Większość krajów z tego regionu zaczęła tworzyć czy już utworzyła tego typu inkubatory prawne dla swoich firm.

– Sektor technologii blockchain jest ważny i wierzę, że a może być jedna ze specjalności naszego kraju. Możemy być taką drugą Estonią na świecie, jeśli chodzi o dostarczanie rozwiązań specyficznych dla nowej i nowoczesnej branży. St wd właśnie jednym z zagadnień, którymi się zajmujemy, są kwestie prawne. W naszym kraju w tej dziedzinie mamy się już czym wymieniać, mamy pewnego rodzaju doświadczenia w tym zakresie. Prawne uwarunkowania technologii blockchain są bardzo istotne, należy się nimi zajmować przez pryzmat nie tylko pracy naukowej, ale również pracy regulacyjnej, a nawet przyszłych prac legislacyjnych – podkreśla prof. Krzysztof Piech organizador konferencji.

Konferencja będzie koncentrować siêz przeglądzie systemu prawnego związanego z technologią blockchain. Jej celem jest wymiana doświadczeń i poglądów oraz omówienie bieżących zmian w różnych porządkach prawnych państw Unii Europejskiej. Zostaną poruszone istotne kwestie dotyczące m.in. cyberprzestępstw, bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także planowanych zmian w regulacjach prawnych UE. Eksperci będą także dyskutować na temat podatków, nowych źródeł finansowania i nowych form zawierania umów. Organizatorzy pragną zwrócić uwagę, że Kryptowaluty są legalne w naszym kraju.

Konferencja adresowana jest z jednej strony do prawników, którzy już dotąd zajmowali się tą technologią, z drugiej zaś do szeregu praktyków, Kolejną grupą są przedsiębiorcy działający na rynku nowych technologii lub chcący na niego wejść. Wydarzenie skierowane broma również hacer przedstawicieli Państwowych instytucji, którzy Moga zweryfikować, broma jaki aktualny Stan Wiedzy w tym zakresie, lepiej poznać i zrozumieć potrzeby związane z tą Technologia i tą konkretnie Branza, żeby tak w lepszy Sposób przygotować się na ewentualne przyszłe regulacje.

Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego jest drugim ośrodkiem akademickim w Europie, po University College London, w którym powstała jednostka naukowa dedykowana ściśle podczcálo de las partes de la cúpula de los animales de la mano de los animales Konferencja została zorganizowana w ramach cyklu wydarzeń odbywających się z okazji obchodów 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Dziennika Gazety Prawnej.

banner