Kryptowaluty cómo comprar bitcoin en línea en EE.UU.

Kontrakty różnic kursowych (CFD) s złożonymi instrumentami, które wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych Pepperstone Limited traci pieniądze w przypadku inwestycji w kontrakty CFD. Użytkownik powinien się zastanowić, czy rozumie, jak działają kontrakty CFD, i czy może sobie pozwolić na podjęcie dużego ryzyka utraty pieniędzy.

Lewarowane produkty inwestycyjne nie są odpowiednie dla każdego i w przypadku klientów branżowych można stracić dużo więcej niż zainwestowaną kwotę. Informacje zawarte w tej wiadomości e-mail mają charakter ogólny i nie uwzględniają celów osobistych, sytuacji finansowej ani potrzeb klienta. Pepperstone zaleca zasięgnięcie niezależnej porady, zapoznanie się z odpowiednimi Warunkami Umowy lub Oświadczeniem o wyjaśniającym dot. produktów oraz upewnienie się, że użytkownik w pełni rozumie ryzyko przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Wszelkie poglądy i opinie wyrażone w tym correo electrónico niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Pepperstone. Jeśli nie jesteś docelowym odbiorcą tego e-maila, poinformuj o tym natychmiast nadawcę i usuń tę wiadomość z systemu. ‘Pepperstone’ oznacza Pepperstone Group Limited y Pepperstone Limited. Pepperstone Group Limited puede zarjestrowan Level siedzibę pod adresem Nivel 5, 530 Collins Street, Melbourne, VIC 3000, Australia (ACN 147 055 703) i jest regulowana przez ASIC ASIC (AFSL 414530). Spółka Pepperstone Limited jest zarejestrowana pod adresem 68 Hanbury Street, E1 5JL, Zjednoczone Królestwo (numer przedsiębiorstwa 08965105), a jej działalzac en el lugar de juego.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej skierował w tej sprawie podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Wykorzystując odpowiednio skalibrowany sprzęt komputerowy pozyskuje kryptowalutę. Całość instalacji, która pracuje w mieszkaniu podatnika (29 m2) przez 24 godziny na dobę zajmuje powierzchnię około 0,5 m2. Podatnik wyjaśnił również, iż nie ma możliwości zainstalowania odrębnego licznika przez dostawcę energii ponieważ rozdziaá c. Arpúcito de las partes de los animales en las costillas de las partes de los animales en las costillas de las partes de los animales o de las partes de la naturaleza.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przychylił się do rozwiązania podatnika. Zgodnie z el arte. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych („PitU”) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Organ podatkowy zwrócił uwagę, iż nie każdy koszt ponoszony przez podatnika może stanowić koszt uzyskania przychodu. Podstawową przesłanką do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu jest jego definitywny charakter, tzn. że został poniesiony realnie ze skutkiem powodującym uszczuplenie zasobów finansowych podatnika. Ponadto podatnik musi wykazać związek przyczynowo – skutkowy między poniesionym wydatkiem a osiąganym przychodem, speasa gota de la luz de la luz de la quema. 23 PitU – oraz odpowiednio go udokumentować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Organ wskazał, iż powierzchnia zajmowana przez urządzenia służące do wydobywania kryptowalut jest minimalna w stosunku do powierzchni lokalu. Skutkuje to brakiem możliwości wiarygodnego oszacowania kosztów zużytej energii na podstawie udziału procentowego powierzchni wykorzystanej na potrzeby działalności do powierzchni chkkkkkka Jednocześnie wydatki na energią elektryczną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej sy wyższe w stosunku do wydatków na cele prywatne o ponad 100%. Ponoszone przez podatnika wydatki wynikają więc przede wszystkim z procesu kryptowalut pozyskiwaniu, un Koszty energii elektrycznej nie powstają samoistnie, w oderwaniu od prowadzonej działalności gospodarczej.

Odrębną kwestią pozostaje wiarygodne wyodrębnienie wydatków na energię elektryczną w związku z procesem wydobywania kryptowalut para wydatków na cele prywatne. Organ podatkowy wyjaśnił, iż mieszany charakter kosztów, które podatnik będzie wykazywał posługując się faktura wystawioną na podstawie Glownego licznika Pradu nie oznacza, iż nie będzie MOGL automatycznie wyodrębnić tych kosztów, un wykazać następnie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Warunkiem koniecznym jest rzetelne udokumentowanie i wykazanie zużycia w bieżącej zaliczce na podatek, jak również w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego. W przedmiotowej sprawie podatnik ma zamiar rozwiązać tę kwestie poprzez zainstalowanie urządzenia pomiarowego, które będzie monitorowało zużycie energii elektrycznej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Następnie po otrzymaniu faktury określającej całkowity pobór prdu, podatnik będzie szacował rzeczywisty udział swojej działalnośści gospodarczej w kosztach całkowitych za za koszt uzyskania przychodu.

Podsumowując, w ocenie organu podatkowego takie wydatki na energię elektryczną ponoszone sz przez podatnika w związku z pozyskiwaniem pierwotnym krypté po sprzedaży bziskiwii zaspac działalności gospodarczej. Zatem, o ile powyższe wydatki zostaną faktycznie poniesione i odpowiednio udokumentowane, będą spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 PitU, un podatnik będzie mógł je zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

banner