Kryptowaluta nie jest pieniądzem elektronicznym bitcoin cryptocurrency valor

Od strony technicznej, a cyfrowa reprezentacja umownej wartości, w postaci rozproszonego systemu księgowego. Jego Zadaniem broma przechowywanie informacji o stanie posiadania symbolicznych jednostek przez konkretnego użytkownika w jego „portfelu”. „Portfele”, czyli węzły systemu, nic innego, jak dane zapisane np. na komputerze w formie zainstalowanej aplikacji, do której dostęp ma jedynie jego posiadacz za pomocą prywatnego klucza. Kod zawarty w algorytmie określonej kryptowaluty ma zapobiegać jego kopiowaniu lub kilkukrotnemu wydawaniu. Caçy mechanizm opiera się na zasadach współczesnej kryptografii, czyli nauki o utajnianiu informacji za pomocą szyfrowania.

Przedrostek „krypto” odnosi się przede wszystkim do algorytmu kryptograficznego – tecnologii Blockchain, na której oparta jest dana Kryptowaluta. Świadczy on zarówno o utajnionym charakterze funkcjonowania, jak i braku instytucjonalnych gwarancji wartości „walut” wirtualnych, ponieważ nie są one emitowane przez faden bank centralny. Najczęściej nie wiadomo, kto stoi za ich powstaniem. Obrót kryptowalutami nie jest regulowany przez żadną instytucję, a jej ilości na rynku decydują twórcy na etapie budowy systemu. Haga transakcji opiewającej na daną ilość jednostek dochodzi poprzez bezpośrednie porozumienie stron, na żadnym z etapów wymiany nie ma pośrednika.

Jednym z powodów wahań kursu broma brak globalnego regulatora rynku „walut” wirtualnych, który naraża użytkowników na bardzo nagłe i wyraźne wahania ich wartości. Kursy dice znacznie bardziej podatne na spekulacje, niż te kontrolowane przez banki centralne. Czego przykładem mogą być sinusoidalne zmiany wartości bitcoina w 2017 i pierwszym kwartale 2018 roku. Konsekwencją braku nadzoru może być także niemożność odzyskania utraconych środków np .: w przypadku upadku giełdy.

Według polskiego prawa kryptowaluty nie mogą być uznawane za pieniądze, czyli prawny środek płatniczy. Nie są pieniądzem elektronicznym, nie mogą być wykorzystywane do spłaty zobowiązań podatkowych, ani nie spełniają kryterium powszechnej akceptowalnośś. Funkcjonują, jako nieoficjalny środek płatniczy tylko na podstawie porozumienia użytkowników.

Tym samym ustawodawca uznaje możliwość legalnego obrotu kryptowalutami i ich wymiany na pieniądze w tradycyjnym rozumieniu, jednocześnie nie uznając ich za taki środek płatniczy. W związku z tym, będziemy mogli korzystać z nich tylko wyznaczonych punktach handlowo-usługowych, wyłącznie wtedy gdy właściciel takiego punktu wyrazi na a zgodę. Warto pamiętać, że nie mamy gwarancji, że dany punkt handlowo-usługowy nagle nie zmieni swojej decyzji i nie będzie chciał przyjąć od nas kryptowaluty.

Każda z ponad 1600 (dane na podstawie analizy Financial Times: https: //www.ft.com/content/a6b90a8c-f4b7-11e7-8715 … opublikowanej 08.01.18) obecnie istniejących tzw. kryptowalut działa na podstawie komputerowego algorytmu i sieci peer-to-peer. Iz liczba sukcesywnie rośnie ze względu na wykorzystywanie przez twórców otwartego oprogramowania. Najbardziej popularną i jedną z pierwszych jest bitcoin, oznaczany symbolem BTC.

banner