Kody QR Kody kreskowe w pytaniach i odpowiedziach. bitcoin investment trust etf

W zależności od ilości danych zapisanych w kodzie, Kody można podzielić na wersje. Definición estándar 40 różnych wersji, różniących się między sobą ilością modułów (elementów), a co za tym idzie rozmiarem. Wersja 1 – a 21 na 21 elementów, wersja 2 – a 25 na 25 elementów, wersja 3 a 29 na 29 elementów itd. Każda nowa wersja rośnie co 4 elementy, kończąc na wersji 40 – czyli 177 na 177 elementów. Ponieważ liczba elementów jest bezpośrednio związana z ilością danych, które można zapisać w kodzie kreskowym. Tzn. jeden element odpowiada jednemu bitowi, un jego stan bezpośrednio zależy od koloru. Para im więcej elementów tym więcej danych można w kodzie zapisać. Wersja 1 – służy do zapisania dosłownie kilku znaków, ponieważ 21 * 21 a 441 bitów, co odpowiada trochę ponad 55 bajtom. Ale biorąc pod uwagę, że nie wszystkie bajty kodują wiadomość para informar zapisana w wersji 1 jest już niewielka. Wersja ostatnia natomiast może zostać użyta do zapisania dość pokaźnej ilości danych.

Pod względem informacji na jaką wskazują Kody, można je podzielić na Kody statyczne lub Kody dynamiczne. Statyczny kod QR wskazuje na dane, które nie mogą się zmienić. Np dirección de correo electrónico, GPS GPS, albo wizytówka VCard. Dynamiczny kod QR wskazuje na stały link www, który może zostać skonfigurowany do dynamicznego przekierowania np. na inną stronę WWW. Rozwiązanie a zwykle oferuje dostarczenie danych związanych z skanowaniem kodów.

Dynamiczny kod QR ma zapisany w sobie stały adres www serwisu pośredniczącego, adres ten zwykle wykorzystywany jest do przekierowania na inne strony www, przy użyciu odpowiedzi HTTP 301 Moved Permanently. Rozwiązanie takie jest dostarczane przez wiele serwisów, np. http://www.qr-code-generator.com. Użytkownik ma dostęp do panelu konfiguracyjnego, w którym może konfigurować przekierowanie, a także śledzić statystyki zeskanowań kodu. Kod wskazuje na adres serwisu, który dostarcza rozwiązanie, zwykle jest to hash generowany automatycznie np. qrcodego.com/cXJjb2RlZ28uY29tCg. Serwis pośredniczący, czyli w tym wypadku qrcodego.com zajmuje się resztą, czyli zbieraniem statystyk i przekierowaniem na właściwą stronę www. Często serwisy dostarczające, tego typu rozwiązania pozwalają na utworzenie strony www, w obrębie ich adresu, bez samego przekierowania. Notario público. wizytówki firmy. Główną zaletą tego rozwiązania jest, możliwość zbierania statystyk. Użytkownik ma podgląd do różnych informacji, miejsc zeskanowań, ich ilości oraz niektórych danych o osobach skanujących.

nie jest zdefiniowany, co za tym idzie rozmiar całego kodu również. Kody dzieli się na wersję. Od wersji 1 do wersji 40. Wersja 1 a 21 na 21 modułów i pozwala na zakodowanie najmniejszej ilości danych. Wersja 40 natomiast a 177 na 177 modułów i pozwala na zakodowanie największej liczby danych. Kolejne wersje rosną co 4 elementy, wersja 38 a 169 na 169 elementów a wersja 39 a 173 na 173 elementy. Bardzo ważnym elementem w kodzie jest wzór wyszukiwania, który sprawia, że ​​czytnik może się szybko zsynchronizować odnajdując elementy kluczowe kodu i przystąpić do dekodowania danych. Wzór wyszukiwania to trzy wzory pozycji – kilka modułów na ciemny

kwadrat, otoczony jasną ramką, potem otoczona ramką ciemn. 3 wzory pozycji umieszczone s 3 w 3 rogach kodu. Elementy, słóżą do zapisu danych, korekcji oraz danych synchronizacyjnych. W kodzie zastosowano mechanizm maskowania, powodujący w miarę równomierne rozłożenie jasnych i ciemnych elementów na powierzchni kodu. Przekłada się a na zwiększenie szybkości odczytania przez skaner.

banner