Klasa super premium w ofercie HF Inverter Polska AutomatykaOnline.pl bitcoin litecoin ethereum

HF Inverter de trzech lat współpracuje z firmą EURA Drives Electric w zakresie tworzenia konstrukcji wysoce sprawnych układów napędowych. Najnowszym efektem kooperacji jest wprowadzenie do przetwornic częstotliwości EURA funkcji umożliwiających sterowanie silnikiem PMSM, który odpowiada najwyższej klasie sprawności – IE4 cz.

Wynaleziony w 1889 r. przez Michała Doliwo-Dobrowolskiego, genialny w swojej prostocie konstrukcyjnej, trójfazowy silnik indukcyjny z wirnikiem klatkowym stanowi obecnie podstawę napędów przemysłowych. Urządzenia te są największym odbiorcą energii elektrycznej zużywanej w europejskiej gospodarce. Ostatnie lata v e v ia í histor Haz clic aquí para ver más información sobre el estado 2007-2008, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo: IEC dotyczących wyznaczania, por ejemplo, por ejemplo. rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 640/2009 w sprawie wdrażania dyrektywy 2005/32 / WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej wymogów ekoprojektu dla silników elektrycznych. W Europie przez dziesiątki lat sprawność silników elektrycznych, w tym indukcyjnych, traktowana była de facto jako drugorzędny parametr. Dzięki przyjętym przepisom prawa i nowym normom w tym roku ma a ulec zmianie. Lepsza efektywność energetyczna dzięki przekładniom THF

HF Inverter Polska, z siedzibą w Toruniu, od 2012 r. ma w ofercie silniki o klasie sprawności IE2 oraz IE3. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju firma promuje i wdraża nowoczesną technikę napędową, zapewniającą najwyższe klasy efektywności energetycznej. Przykładem działania jest wprowadzenie w 2012 r. na polski rynek nowoczesnej konstrukcji przekładni hipoidalnej THF, która dzięki swoim cechom technicznym jest z powodzeniem stosowana zamiast przekładni ślimakowych. Różnica w sprawności tych przekładni sięga 40 proc., Co przekłada się pop popęę efektywności energetycznej maszyn, w których zastosowano przekładnie hipoidalne THF zamiast przekładni ślimikowowow. Rozwiązanie a zyskało uznanie szeregu specjalistów branżowych, un zwieńczeniem tego było otrzymanie wyróżnienia “najbardziej Innowacyjny Produkt Roku 2013” ​​w konkursie organizowanym przez miesięcznik“Napędy i Sterowanie”pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Silnik z klasą sprawności IE4

Od 2012 r. HF Inverter współpracuje z firmą EURA Drives Electric w zakresie opracowania konstrukcji wysoce sprawnego układu napędowego. Pierwszym etapem było wprowadzenie do wszystkich serii przetwornic częstotliwości EURA funkcji wpływających bezpośrednio na poprawę efektywności energetycznej silnika elektrycznego. W kolejnym etapie wprowadzono funkcje umożliwiające sterowanie silnikiem PMSM (ang. Permament Imán Motor sincrónico, silnik synchroniczny z magnesem trwałym), który odpowiada najwyższej klasie sprawności IE4

Wprowadzenie do oftyty silnika odpowiadającego klasie sprawności super premium IE4 para kolejny etap współpracy obu firm. Premiera nowego silnika w ofercie HF Inverter odbyła się podczas edycji targów SPS IPC Drives 2014 w niemieckiej Norymberdze. Na stoisku EURA Drives zaprezentowano silniki serii EVPM. W porównaniu z dotychczasowymi silnikami trójfazowymi seria EVPM cechuje się bardzo wysokimi parametrami technicznymi i kulturą pracy, m.in. dzięki wysokiej sprawności energetycznej (spełnia wymogi klasy IE4 super premium), dynamice oraz kompaktowej budowie.

EVPM a silnik synchroniczny z magnesami trwałymi (PMSM), charakteryzujący się wyjątkowymi zaletami. Użycie magnesów trwałych zapewniło większą gęstość energii w stosunku do wielkości silników indukcyjnych. Dzieje się tak, ponieważ w silnikach indukcyjnych część prądu stojana jest zużywana do „wywołania” pr wdu wirnika w celu wytworzenia strumienia wirnika. Te dodatkowe prdy generują ciepło wewnątrz silnika, co oznacza straty. W silnikach PMSM strumień wirnika jest ustalony przez magnesy stałe na wirniku, co pozwoliło uzyskać dużą sprawność.

Silniki PMSM wykorzystują magnesy trwałe, które są zamontowane na powierzchni wirnika. Para espíritus, że silnik staje się magnetycznie „okrągły”, un momento me gusta silnika jest wynikiem siły reakcji między magnesami na wirniku i elektromagnesami stojana. Zapewnia to optymalne wartości kta siły elektromotorycznej, co uzyskuje się poprzez regulację prądu. Połączenie wielu zalet w jednym urządzeniu

Z punktu widzenia użytkownika silniki EVPM łączą cechy napędu wykorzystującego bezszczotkowe silniki przdu stałego (BLDC) i zalety silnika indukcyjnego. Silniki dostępne są w zakresie mocy od 0,75 kW do 30 kW z dwiema prędkościami obrotowymi: 1500 rpm i 3000 rpm. Przystosowane są do pracy z przemiennikami częstotliwości, które mają funkcje sterowania silników PMSM. Dzięki kompaktowej budowie silniki EVPM mają mniejsze gabaryty niż silniki indukcyjne. Można to stwierdzić na przykładzie silników EVPM o mocy 1,50 kW i wielkości obudowy 71M. Dla porównania – aby zapewnić taką samą moc, silniki indukcyjne dostępne s w obudowie 90S. Mniejsza wielkość obudowy silników serii EVPM (mniejszy wznios wału), przy zachowaniu tych samych parametrów mocy i momentu, jak w silnikach inductualidad de los animales en la redacción de la propiedad. Dzięki parametrom technicznym nowy produkt w ofercie HF Inverter można ulokować pomiędzy standardowymi silnikami indukcyjnymi a silnikami serwo. Kluczowe atrybuty

banner