Kawcze – Miejscowości gminy – Miasto i Gmina Bojanowo – Gminny Portal Internetowy Gminy Bojanowo vende litecoin para bitcoin

Wioska położona broma que wschodniej części drodze gminy przy hacer Miejskiej Górki oraz Rawicza i Ponieca, w € A 7 kilometros desde Bojanowa. Niemcy nazywali ją Kawitsch. Jest to trzecia pod względem ilości mieszkańców wioska w gminie. W 2004 r. mieszkały tu 544 osoby. Wieś przebiega w kierunku wschód – zachód. Składa się na nią droga główna przez wieś i dwie boczne ulice. Większość zabudowy pochodzi z czasów powojennych, ale jest też obiekt z r. 1910 i zabudowania z lat międzywojennych. Większość mieszkańców utrzymuje się z pracy w rolnictwie, un pewna ilość dojeżdża do pracy do Rawicza, Ponieca, Bojanowa. Gospodarka rolna chłopów nastawiona jest na chów bydła i trzody chlewnej. Uprawia się dużo zbóż, mieszanek, lucerny i kukurydzy (na kiszonkę). Trawy z łąk przeznacza się na kiszonkę i na siano.

W Kawczu znajduje się budynek szkolny, ale dzieci s aktualnie dowożone do Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej, a gimnazjaliści do Bojanowa. Po ukończeniu gimnazjum młodzież uczy się dalej w różnych szkołach, przeważnie w Lesznie, Rawiczu i Bojanowie. W budynku szkolnym znajduje się przedszkole, tylko dla dzieci z Kawcza (ok. 26 dzieci). Zatrudnione są w nim 3 osoby. Dzieci otrzymują w przedszkolu śniadanie i obiad.

Byłe PGR należy do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Gospodarstwo podlega aktualnie dyrekcji Zakładu Hodowli Zarodowej Zwierząt w ołędnicy. Gospodarstwo Kawcze nastawione jest na chów bydła mlecznego rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Osiąga się bardzo dobre rezultaty. Gospodarstwo liczy około 300 sztuk krów dojnych. Mleko odstawiane jest do mleczarni w Gostyniu. Rolnicy indywidualni posiadają najczęściej gospodarstwa liczące 10-20 ha użytków rolnych. A partir de 1990 r. drogi w Kawczu pokryte są asfaltem.

Sołtysem Kawcza jest Szymon Chróściński. Pełni tę funkcję od 2015 r. Wcześniej w latach 1980-88 sołtysem był Tadeusz Wybierała, w okresie od 1988-2007 r. Jan Stachowiak a w latach 2007-2014 Roman Gil. W skład rady sołeckiej wybranej w 2015 r. wchodzą: Gabriela Sacla – Przewodnicząca Rady Sołeckiej, Bartosz Golina – członek, Wiesława Świerzewska – członek, Jacek Jankowiak – członek, Hubert Skopiński – członek. Przestały istnieć działające w przeszłości KGW i Kółko Rolnicze. Hacer KGW w 1979 r. należało 95 pań. Aktywną działalność przejawia OSP, którego prezesem jest Jan Stachowiak. Działa drużyna seniorów, młodzieżowa i harcerska. OSP dysponuje samochodem bojowym "Żuk" i posiada dwie motopompy. W 1956 r. wybudowano nową remizę strażacką oraz świetlicę, która służy wszystkim mieszkańcom.

Kawcze jako osada znane jest z połowy XIV wieku. W 1387 r. wieś nabył Jan Dunin de Wincentego z Grabowa. W pierwszej połowie XV wieku wioskę przeniesiono na prawo zachodnioeuropejskie. W drugiej połowie XV wieku Kawcze zamieszkiwało 220 osób, w 1510 r. – 254, w latach 1578-80-263 osoby, w 1631 r. -259, w latach 1673-76 – 159, w 1717 r. -54, w 1789 r. – 239.

Folwark w Kawczu liczył w 1667 r. 4 łany. Tak jak inne powstał kosztem zajmowania ziemi chłopskiej i przyłączania pustek. Poza produkcją zbożowo-warzywniczo-sadowniczą zajmowano się chowem zwierząt, zwłaszcza owiec, gdyż był duży popyt na wełnę w pobliskich zakładach włókienniczych W 1819 r. były w Kawczu 2 warsztaty tkackie pracujące dla płócienników w Bojanowie. W XIX wieku rozwijała się hodowla jedwabników. Nauczyciel z Kawcza otrzymał w 1865 r. 8 marek zapomogi za posadzenie krzewów morwowych. W 1836 r. nastąpiło uwłaszczenie wsi. 29 uwłaszczonym wyznaczono 1529 mórg magdeburskich, un dziedziczce 3292 morgi. W 1907 r. założono Kółko Rolnicze dla Zakrzewa i równocześnie Kawcza. W 1919 r. wieś objęta była działaniami powstańczymi.

Istniejący do dziś zespół folwarczny powstał w połowie XIX wieku jako własność rodziny Langendorff. W tym czasie założono park dworski i pobudowano znaczną część zabudowań gospodarczych. W drugiej połowie XIX wieku zbudowano pałac, który pilnie wymaga naprawy. Rozciągający się za pałacem park ma charakter krajobrazowy. Drzewostan stanowią dęby, sosny, klony, akacje i pomnikowy platan. Zabudowa dworska ma charakter zabytkowy.

W okresie powojennym na terenie zespołu utworzono gospodarstwo rolne podległe Ministerstwu Sprawiedliwości Było to miejsce pracy dla więźnió 1 lipca 1971 r. majątek przeszedł pod zarząd Stadniny Koni Żołędnica. Más de 90 horas de viaje en Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Podkreślono już, że gospodarstwo jest nastawione na chów bydła mlecznego.

Dwór – pałac w Kawczu jest piętrowy. Nawiązuje on do włoskich renesansowych pałaców miejskich z gankiem filarowym niosącym balkon. Nakryty jest płaskimi dachami i zniekształcony przez kolejne przybudówki o różnej wysokości. Zbudowany został w drugiej połowie XIX wieku. W 1881 r. Kawcze było własnością Gustawa v. Langendorffa. W 1930 r. właścicielem był Hugo v. Langendorff. Majątek w 1926 r. Liczył 826 ha.

Mauzoleum – kaplica usytuowane jest na niewielkim wzniesieniu w lesie około 3 km desde Kawcza (w pobliżu leśniczówki Kawcze) y 2 km desde Drogi do Rawicza. Obiekt zbudowany jest z cegły i otynkowany. Partię dachu przykryto blachą miedzianą (kopuła) i cynkowaną. Posadzki wewnątrz ceramiczne. Mauzoleum jest podpiwniczone. Schody do piwnic są murowane, un posadzka w nich ceglana. Stopnie schodów wewnętrznych są murowane. W portyku i elewacjach występują detale z piaskowca (od zachodu kartusz herbowy). Okna są pojedyncze w metalowych ramach, drzwi żelazne z około 1880 r. Obiekt zbudowany jest na planie kwadratu, naroża ujęte są rustyką, wnętrze jest jednoprzestrzenne.

banner