Jan Daniluk – SA na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy litecoin vs usd

Pierwotnie "Rocznik …" ukazywał się w latach 1929-1934. Po wieloletniej przerwie udało się go reaktywować trzy lata temu. Zachowano ciągłość numeracji, także obecny numer jest siódmym w historii tego tytułu. Dodam, że w dobie coraz bardziej istotnej (przynajmniej w teorii …) parametryzacji nauki, autorzy za publikację w tym tytule uzyskują obecnie 8 pkt. wg Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dla mnie osobiście se burla de przede wszystkim dowód na dobrą pracę redakcji "Rocznika …", której udało się stworzyć ciekawe czasopismo. Mam tylko nadzieję, że uda się utrzymać wydawanie tytułu w kolejnych latach (bywa z tym różnie …). Controles a la derecha de la historia de la historia de la licenciatura de la licencia de la luz de la licencia de la luz de la licencia de la luz de la pechuga de la vena de la pechuga de la vena de la pechuga de la vena de la pechuga de la vena de la pechera.

Ale do rzeczy. Dlaczego wspominam o tym wydawnictwie? W najnowszym numerze ukazał się artykuł mojego autorstwa (artykuł źródłowy), na który chciałbym zwrócić Państwa uwagę. Wprawdzie dotyczy historii regionu płockiego, ale porusza zagadnienie, które dość rzadko (lub prawie wcale) pojawia się w rodzimej historiografi wcielchichy Mowa o historii poszczególnych organizacji NSDAP, w tym wypadku – paramilitarnej organizacji, czyli bojówek SA (Sturmabteilung der NSDAP). Brakuje często nawet podstawowych danych dotyczących struktur, liczebności, obsesivo stanowisk kierowniczych. A spostrzeżenie odnosi się nie tylko do SA, ale też do Powszechnej SS oraz HJ, BDM, NSKK, NSFK czy NSRK. Osobnym tematem s największe, masowe organizacje partyjne, takie jak DAF (łącznie z "KdF") oraz NSV.

Historia y organización de la vida social y social de la sociedad civil, analógica, política social, profesional de la salud pública. Były one tworzone już w realiach wojennych, w regionach o przeważającej liczbie ludności polskiej. Te dwa czynniki, un także większa, niż w tzw. Starej Rzeszy, rola współtworzenia nowego ładu społecznego, życia gospodarczego i publicznego, wpłynęła znacząco na funkcjonowanie organizacji NSDAP. Trudno poruszać chociażby kwestię funkcjonowania niemieckiego aparatu policyjnego oraz służącego do prowadzenia polityki ludnościowej (wysylenia, osiedlenia) pomijając lokalne struktury Powszechnej SS. Trudno rozpatrywać np. dzieje sportu na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy, nie dotykając tematu SA czy HJ. Podobnie nie sposób rzetelnie np. Opisać procesu mobilizacji społeczeństwa w kwestii produkcji wojennej bez nawiązania do DAF lub BDM, a funkcjonowania Volksgemeinschaft bez uwzględnienia działalności NSV. Funkcjonowanie wszystkich wymienionych organizacji nadaje się świetnie także do opracowania poświęconego propagandzie okupanta niemieckiego.

Poza nim planuję w nieodległej przyszłości przygotowanie także trzech kolejnych tekstów poświęconych strukturom "brunatnych koszul". Ogólne opracowanie (w języku niemieckim) ha publicado una reseña histórica de SA na tym terenie powinno trafić do jednego z naukowych czasopism wydawanych za Odrą. Kolejne dwa teksty (bardziej szczegółowe) dotyczyć będą historii bojówek SA na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach o azlŚsku (Górnym i Dolnym).

banner