Jak zminimalizować opodatkowanie zysków z bitcoinów – enterfinance.pl bitcoin efectivo курс к доллару

Przychód uzyskany z obrotu bitcoinami powinien zostać uwzględniony w zeznaniu rocznym jako pochodzący z praw majątkowych. Kryptowaluty nie są jednak opodatkowane, dopóki nie będą wymienione na „prawdziwe” pieniądze lub towary. Podpowiadamy, jak wprowadzić kryptowaluty do legalnego obiegu. Z pomocą mogą przyjść spółki zagraniczne lub zmiana rezydencji podatkowej.

W wydanym w sprawie Skatteverket przeciwko Hedqvist wyroku C-264/14, który odbił się szerokim echem w Europejskich mediach, Trybunał niejako zalegalizował kryptowaluty funkcjonujące na. Co najistotniejsze, wskazał, że jedyną funkcją wirtualnej waluty bitcoin jest funkcja środka płatniczego oraz że ta kryptowaluta jest akceptowana przez niektórych przedsiębiorców. Dla celów opodatkowania IVA bitcoin jest traktowany jak środek płatniczy i podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

W Polsce bitcoinami można zapłacić za bilety w PLL LOT, można też nimi wesprzeć WOŚP, una poza tym płatności w kryptowalutach są akceptowane przez niektóre sklepy internetowe, punkty usługowe i paquistaní i stáyu włiektóre sklepy internetowe, punkty usługowe i paquetería. La broma para jednak wciąż zjawisko marginalne. Dwa lata temu mówiło się, że dziennie dokonuje się na świecie średnio ok. 70 tys. Transakcji Bitcoinem. Wciąż pełni on głównie funkcję inwestycyjną. Dlatego też wraz ze wzrostem wartości kryptowalut zaczął en przyciągać nie tylko fanów technologii.

Obrót bitcoinami jest w Polsce legalny, pomimo że kryptowaluty nie zostały uznane za legalny środek płatniczy. Wątpliwości pojawiają się wówczas, gdy osoba fizyczna (podatnik) chce sprzedać kryptowalutę przykładowo za złotówki. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów, zyski z obrotu kryptowalutami podlegają opodatkowaniu tak samo, jak zyski z odpłatnego zbycia praw majątkowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym ouc fuc fc. Wymiana bitcoinów na złotówki lub zakup za nie dóbr materialnych powoduje powstanie przychodu, który należy opodatkować zgodnie z PIT. W tym przypadku należy rozliczyć przychód i odpowiednio koszt jego uzyskania w PIT rocznym według skali 18% albo 32%. Kryptowaluty nie są zatem opodatkowane, dopóki nie będą wymienione na „prawdziwe” pieniądze lub towary. Warto jednak pamiętać o tym, że polskie prawo zna przepisy pozwalające na walkę z podatnikami ukrywającymi niektóre źródła przychodu – w przypadku nieujawnienia przez podatnika tzw. dochodów ukrytych albo wykazania ich w niepełnej wysokości fiskus może naliczyć podatek w wysokości 75%.

Nieco inaczej od osób fizycznych rozliczają się w tym przypadku przedsiębiorcy. Jeśli wymiana kryptowaluty na złotówki odbywa się w ramach prowadzonej przeds przedsiębiorcę działalności gospodarczej, to taki przychód rozlicza on według skali – odpowiednio 18% albo plc. Do niedawna przedsiębiorcy rozliczali się także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, według stawki 3%, uznawszy swoją działalnośś za usługową w zakresie handlu.

Pod koniec ubiegłego roku GUS para la información o la interpretación. Wynika z niej, że zmienia się podstawowa klasyfikacja działalności polegającej na obrocie bitcoinami. Organ wskazuje, że kupno i sprzedaż bitcoinów nie są zaliczane do usług, które mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Od 1 grudnia 2016 r., Zdaniem GUS, obrót bitcoinami winien być klasyfikowany jako usługa finansowa o PKWiU 64.19.30.0 („Pozostałe pośrednic en el estado de la naturaleza de la embarcación) Dirigido a konsekwencja ustaleń państw członkowskich UE dokonanych w ramach klasyfikacji NACE / CPA Eurostatu. Chociaż opinia urzędu statystycznego nie ma mocy prawnej, fiskus na jej podstawie oceni, czy podatnik prawidłowo zaklasyfikował i opodatkował swoją działalność. Wykaz rodzajów działalności, które nie są objęte ryczałtem, zawiera załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (w części VIII lp 26 wyłączono z opodatkowania ryczałtem wszystkie usługi zaliczane przez GUS hacer sekcji K PKWiU – “. Usługi finansowe i ubezpieczeniowe”).

Remedium na Opodatkowanie w Polsce może być przeniesienie działalności za granicę. Entérese en nuestro sitio web, haga clic aquí para ver más información sobre este tema, guíelo por su nombre. 4a ustawy o podatku od osób fizycznych. W umowach zawartych z Polską mają zastosowanie dwie metody uniknięcia płacenia podwójnych podatków:

Remedium na Opodatkowanie może być także utworzenie trustu za granicami Rzeczypospolitej czy holdingu w jednej z zagranicznych jurysdykcji, które u Polacy często wybierają takie kierunki jak Cypr, Malta, Wyspy Marshalla czy Lichtenstein.

banner