Jak wdrażać TIK w nauce języków ola.lerni.us script de bitcoin gratuito

IT, ICT, TIK – brzmi znajomo, czy enigmatycznie? Wdrażanie technologii w nauczaniu to dziś codzienność w polskich szkołach. Doprawdy? Wciż jeszcze zbyt często skupiamy się na aspektach technicznych i za rzadko zadajemy sobie następujące pytanie: jak technologia może pomóc nam uczyć i czy ma to swoje mocne uzasadnienie w Akademia TIK – Języki Obce 2.0 ma szansę przełamać diez tendencia.

Dzisiejsza edukacja przechodzi szybkie i niezwykle znaczące przemiany. Z dnia na dzień redefiniuje się współczesne podejście zarówno do przyswajania, jak i przekazywania wiedzy. Nowocześni nauczyciele i uczniowie wchodzą w nowe papel. Te z kolei przenikają się poprzez zmienną dynamikę relacji – zarówno w swym kształcie, jak i proporcjach. Ewolucja dotyczy w szkole wszystkich i wszystkiego – począwszy od autorytetu nauczyciela po zeszyt zostawiony na szkolnej ławce i tablicę, nierzadko już tę interaktywną. Czy epoka kredy aby na pewno już dawno za nami?

Od kilku lat oglądamy jak szkoły, jedna po drugiej, przechodzą metamorfozy i technologiczne rewolucje. Po mniejszym czy większym remoncie generalnym obserwujemy, że zapomina się gdzieś w tym procesie o wielowątkowym oswajaniu nauczyciela i ucznia z ucz a a a a a a a ¿Optymalizowaniu pracy nauczyciela? Indywidualizowania procesu nauczania?

E-learning oraz aplikacje komputerowe, do niedawna jeszcze postrzegane jako narzędzia służące jedynie uzupełnianiu zajęć szkolnych z nauczycielem zlucú de las partes de las partes de los animales y de las partes de los animales de las resinas de la paz. Nieograniczony dostęp do treści dydaktycznych, własne tempo pracy oraz multimedialność i interaktywność to tylko przykładowe atuty e-nauki.

Chcemy razem z Państwem dokonywać wspólnego podnoszenia jakości nauki w polskich szkołach dzięki wdrażaniu tych nowinek, dlatego mamy przyjemność zaprosić dyrektorów szkół oraz nauczycieli Języków Obcych na bardzo Warsztaty merytoryczne, które odbędą się na przełomie maja i czerwca w 10-CIU największych cercanas w Polsce w ramach Akademii TIK Języki Obce 2,0, podczas której przedstawione zostaną bezpłatne zasoby, jakie Moga być wykorzystane podczas lekcji językowych wraz z przykładami ich zastosowania, a także możliwości rozwoju szkół jako instytucji oraz dyrektorów i nauczycieli w ramach programów rozwojowych CEO w 2016 roku.

Akademia TIK a jednak nie tylko rozwojowe warsztaty. A również niepowtarzalna możliwość jaką oferujemy szkołom, por urozmaicić zajęcia językowe z platformą do nauki języków obcych Lerni. Jest to program, do którego pełen dostęp otrzymają wszyscy absolwenci Akademii oraz uczniowie powyżej 9 roku życia ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Podczas nauki na Lerni uczniowie będą mogli zdobywać punkty, te wymieniać na nagrody, z których jedną jest tablet.

Udział w projekcie Akademia TIK Języki Obce 2.0 jest całkowicie nieodpłatny. Zgłoszenia szkoły jako instytucji dokonuje dyrektor placówki lub upoważniony do tego nauczyciel. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą tego formularza: https://lerni.us/akademiatik. P roces rekrutacyjny jest otwarty przez cały czas trwania projektu, tj. hacer 31.10.2016r.

banner