Jak działa protokół Bitcoin – Mensis.pl – e-commerce w najlepszym wydaniu! litecoin gratis

W jaki sposób informacje przesyłane za pośrednictwem protokołu Bitcoin mogą stać się pieniędzmi? Przyjmijmy, że pewna osoba, np. Paweł, ma walutę cyfrową, którą chce wydać. W świecie cyfrowym, gdzie możemy kopiować pliki, posiadanie waluty cyfrowej stwarza problem, który polega na tym, że wysyłając do kogoś nasze bitcoiny, możemy zachować ich kopię.

Idea kryptografii z kluczem publicznym może być obrazowo przedstawiona w następujący sposób. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy właścicielem samozatrzaskującej się kłódki i tylko my posiadamy do niej klucz. Tak odblokowaną kłódkę możemy wysłać naszemu znajomemu (odblokowaną kłódką jest klucz publiczny, który w protokole Bitcoin jest adresem naszego portfela).

Tak zabezpieczoną przesyłkę może nadać do nas. Ponieważ posiadamy klucz do kłódki (czyli klucz prywatny), jesteśmy w stanie otworzyć j i dostać się do zabezpieczonej zawartości. Oczywiście w praktyce nie wykorzystuje się kłódek, tylko odpowiednie formuły matematyczne. Cała ta procedura pozwala w skuteczny sposób uwierzytelniać transakcje pomiędzy węzłami w sieci Bitcoin.

Aby zrozumieć, co dzieje się w protokole Bitcoin podczas wysyłania bitcoinów i jak działa kryptografia klucza publicznego, posłużę się przykładami. Paweł chce przesłać bitcoiny Markowi, więc pisze reci gua nia wiayłania bitcoinów nie jest konieczne pisania de los animales en la naturaleza de los animales en la naturaleza de los animales en la naturaleza de los animales de compañía. Następnie podpisuje wiadomość podpisem cyfrowym, tj. szyfruje ją prywatnym kluczem kryptograficznym, i obwieszcza ciąg bitów całemu światu.

Marek lub dowolny inny użytkownik może użyć klucza publicznego Pawła, aby sprawdzić, czy osobą, która napisała wiadomość „Ja, Paweł, wysyłam Markowi jednego bitcoina”, rzzkozkozkozzyzwowzzzyzwowzzyzwowzzyzwowzzyzwowzzyzwowzzyzwowzzyzwowzzyzz Nikt inny nie mógł wygenerować takiego ciągu bitów, więc Paweł nie mógł później zaprzeczyć, mówiąc: „Nie, ja nie wysłłł Markowi jednego bitcoina”.

Aby uniknąć takiej sytuacji, protokół Bitcoin potrzebuje etykiety lub numeru seryjnego każdej transakcji. Paweł pisałby wtedy: “Ja, Paweł, wysyłam Markowi jednego bitcoina z numerem seryjnym 1234567”, “Ja, Paweł, wysyłam Markowi jednego bitcoina z numerem seryjnym 7868765” itd. Dzięki temu Marek wiedziałby, że za każdym razem został wysłany inny bitcoin.

Paweł idzie do banku i mówi: „Chcę pobrać jednego bitcoina ze swojego konta”. Banco pomniejsza konto Pawła o jednego bitcoina i przydziela numer seryjny 1234567 do wydanej monety. Wówczas Paweł wysyła wiadomość hacer Marka: “Ja, Paweł, wysyłam hacer Marka jednego bitcoina o numerze seryjnym 1234567” , ale Marek przed akceptacją przelewu kontaktuje się z bankiem i pyta, czy bitcoin z numerem 1234567 należy hacer Pawła i CZY Paweł NIE wydał ir już wcześniej.

Inaczej mówiąc, pomysł polega na tim, aby wszyscy stali się bankiem – kolektywnie w sieci P2P. Czyli każdy ha publicado una información importante sobre el tema, por ejemplo, dane bitcoiny. Ten rejestr nazywa się „łańcuchem bloków” lub „łańcuchem transakcji” (ang. Blockchain). Blockchain to kompletny rejestr wszystkich transakcji, jakie przeprowadzono o początku powstania systemu Bitcoin.

Otóż ​​Marek i Wojtek nie próbują aktualizować transakcji samodzielnie, lecz wysyłają wiadomość o możliwości transakcji z Pawłem do całej sieci użytkowników systemu i proszi o pazłcz quina de los animales Jeśli użytkownicy wspólnie zdecydują, że transakcja jest poprawna, a Marek może zaakceptować wysłanego do niego bitcoina i wszyscy zaktualizują swój łańcuch bloków. Para skutecznie rozwiązuje problem z podwójnym wydawaniem bitcoinów. Jeśli Paweł będzie chciał wydać it mismo bitcoiny kilkakrotnie, to inne osoby w sieci to zauważą i transakcja nie dojdzie do skutku.

W przykładzie wygląda to tak, że Paweł wysyła bitcoina do Marka: „Ja, Paweł, wysyłam Markowi jednego bitcoina z numerem 1234567″ i dostarcza podpisaną wiadomość Markowi. Marek zamiast odwoływać się do własnej kopii łańcucha bloków, wysyła informację do całej sieci. Inni użytkownicy sprawdzają, czy Paweł posiada bitcoina o numerze 1234567. Jeśli posiada, to sieć wysyła wiadomość: „Tak, Paweł posiada bitcoina o numerze 1234567; bitcoin ten może być zatem wysłany Markowi ”. Gdy wiadomość taką wyśle ​​wystarczająca liczba osób, każdy zaktualizuje swój łańcuch bloków, por pokazać, że bitcoin 1234567 należy teraz do Marka, un transakcja została zakoscazzzzzaczzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Kuba sprawdza poprawność transakcji z własną kopią łańcucha bloków i chce rozesłać wiadomość o poprawności tych transakcji do całej sieci. Jednak zanim będzie mógł a zrobić, będzie musiał rozwiązać trudną zagadkę matematyczną, nazwaną „dowodem pracy”. Bez rozwiązania tej zagadki reszta sieci nie zaakceptuje jego pozytywnej weryfikacji transakcji.

Rozwiązywanie zagadki utrudnia fakt, że wyjściecie z kryptograficznej funkcji haszującej zachowuje się jak liczba v. Jeśli więc chcemy mieć na wyjściu funkcji haszującej wartość zaczynającą się od 10 zer, Kuba będzie musiał średnio wiapróbowa wiapróbowa 1610 róésnych kombinacji wiajızı Para bardzo wymagające zadanie, którego rozwiązania potrzebna jest ogromna moc obliczeniowa.

Wracając do przykładu, przypuśćmy, że Kuba znalazł odpowiednie x, które daje mu pożądaną liczbę zer na początku. Wysyła on wtedy swój blok do sieci razem z odpowiednią znalezioną wartością x. Inni uczestnicy sieci mogą zweryfikować, że x jest poprawnym rozwiązaniem zagadki będącej dowodem pracy. Wówczas wszyscy aktualizują własne łańcuchy bloków, dodając nowy blok transakcji.

Prowizje za transakcje początkowo wynosiły 0, ale kiedy bitcoin zdobył popularność, stopniowo rosły i gdy powstawała ta książka, wynosiły około 0,0001 BTC za jedną transakcję. ¿Co a oznacza dla zwykłego użytkownika? W sieci Bitcoin opłaty za transakcje są dobrowolne. Jeśli zaakceptujemy niską opłatę za naszą transakcję, zostanie ona zrealizowana szybciej niż ta, która nie ma opłaty.

Każda transakcja powoduje wpis, który potrzebuje odrobinę mocy obliczeniowej. Górnicy poprzez swoje dowody pracy konkurują ze sobą w szybkości potwierdzenia transakcji. Generalnie każdy górnik ma możliwość wygrania tej konkurencji na poziomie zależnym od tego, ile (procentowo) dostarcza mocy obliczeniowej. Powiedzmy, że dany górnik dostarcza 1% mocy obliczeniowej całej sieci, ma zatem 1% szansy na wygranie konkurencji i tym samym otrzymanie nagrody. Jeśli mu się a nie uda, przy wydobywaniu następnych bloków będzie miał kolejną możliwość.

W protokole Bitcoin każdy nowy blok zawiera wskaźnik (hash wcześniejszego bloku) hacer ostatio zweryfikowanego bloku w łańcuchu. Wskaźnik diez jest dodawany do zatwierdzonych już transakcji. Więc łańcuch bloków (blockchain) para liniowy łańcuch transakcji; bloki sł ułożone jeden po drugim, przy czym ostatni z nich zawiera wskaźniki bloku wykonanego bezpośrednio przed nim.

banner