Inwestycje zrealizowane w ostatnich latach buy with litecoin

A 2016 roku do użytku oddany został tunel pod Martwą Wisłą. Inwestycja składa się z dwóch tuneli drogowych o długości 1,4 km łączących lewobrzeżną część Portu Gdańsk z krajową siecią dróg i autostrad. Głębokość tunelu w najniższym miejscu sięga 35 m. Inwestorem była Gmina Miasta Gdańsk, un wartość inwestycji wyniosła ok. 210 millones de euros. Budowa tunelu była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Tunel, Trasa Sucharskiego i Obwodnica Południowa umożliwiły bezpośredni dojazd do Portu Gdańsk z autostrady A1 – bez sygnalizacji świetlnej i korków. Dojazd z każdego terminala portowego do krajowej sieci dróg trwa jedynie kilka minut. Rozbudowana infrastruktura drogowa umożliwiła skrócenie czasu i obniżenie kosztów transportu towarów do i z Portu Gdańsk.

Inwestycja spółki PKP PLK o wartości ok. 123 mln euro objęła modernizację linii kolejowej od stacji Gdańsk Port Północny do stacji Pruszcz Gdański oraz budowę mostu kolejowego por favor Inwestycja ta zwiększyła przepustowość węzła aż sześciokrotnie dając tym samym bazę do stworzenia realnych możliwości obsługi dowozowo-odwozowego ruchu kolejowego w tej części portu. W ramach inwestycji wybudowano łącznie ponad 30 km nowych torów oraz 5 wiaduktów i mostów. Powstały też 42 nowe rozjazdy oraz infrastruktura lokalnego centrum sterowania ruchem kolejowym Gdańsk Port Północny.

W 2015 roku zakończono pierwszy etap budowy Terminalu Naftowego Grupy Kapitałowej PERN SA. Terminal wyposażony jest w sześć zbiorników na ropę naftową o łącznej pojemności 375 tys. m 3 połączonych systemem rurociągów z Bazą Paliw Płynnych. Teren terminalu objęty jest statusem Wolnego Obszaru Celnego. Na terminalu znajduje się pompownia przeciw pożarowa z czterema zbiornikami na wodę o pojemności 100 tys. m 3 oraz oczyszczalnia ścieków. Wartość pierwszego etapu inwestycji wyniosła 98 millones de euros.

Ukończona w październiku 2016 r. rozbudowa największego w chwili obecnej na Bałtyku głębokowodnego terminalu kontenerowego przyczyniła się do podwojenia zdolności przeładunkowych DCT do 3 mln TEU. Zakres inwestycji objął budowę drugiego nabrzeża terminalu o długości 650 m wraz z całkowitym zapleczem przeładunkowym do obsługi kontenerów, w tym 5 nowymi suwnicami nabrzeżowymi typu super-post-Panamax iasasasasas de la jungla de la mujer de la jungla. Wartość inwestycji wyniosła 195 millones de euros. Przewiduje się, że inwestycja ta zaspokoi spodziewany wzrost popytu na przeładunki kontenerów w relacji morskiej w tej części czzzkazkaska_askzaskasas_as_as_as_as_as_as_as_asas.as.as.us.

Na początku 2016 r. oddano do użytku zmodernizowane place składowo-manewrowe i parking dla samochodów ciężarowych na terenie intermodalnego terminalu kontenerowego zlokalizowanego przz Nabrzeżżńńskim. Inwestycja o wartości ok. 6,4 millones de euros została sfinansowana przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA przy udziale środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Na zapleczu głębokowodnego terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w 2016 r. uruchomiona została chłodnia należąca do spółki PAGO – właściciela sieci chłodni na terenie Polski. Magazyn o powierzchni 15 500 m 2 podzielony jest na trzy komory składowe, w których można przechowywać łącznie ok. 36 tys. palet Obiekt przystosowany do obsłi wszystkich towarów wymagających ujemnych temperatur (owoce, warzywa, produkty mleczarskie, świeże mięso, mrożone mięso). Magazyn został wyposażony w pro-środowiskowe systemy chłodzenia i specjalistyczny system sterowania w oparciu o mobilne terminale radiowe. Wartość inwestycji wyniosła ok. 14,3 millones de euros.

W 2014 r. na terenie Wolnego Obszaru Celnego powstał terminal ładunków mrożonych. Jest to inwestycja Północnoatlantyckiej Organizacji Producentów. W magazynie o powierzchni chłodzonej 7 921 m 2 można przechowywać głęboko mrożone produkty rybołówstwa o wadze blisko 24 tys. ton na ok 30 tys. palet Magazyn podzielony jest na cztery niezależne komory chłodnicze, w których znajduje się pięć poziomów regałów wysokiego składowania. Chłodnia jest w pełni skomputeryzowana, składowany towar jest w pełni identyfikowalny, wykorzystanie przestrzeni magazynowej zoptymalizowane. Terminal posiada bezpośredni dostęp do nabrzeża portowego umożliwiający obsługę statków transportowych i rybackich. Wysoka jakość usług potwierdzona została certyfikatami jakości ISO 9001, MSC / ASC CoC oraz IFS Logistics. Wartość inwestycji wyniosła ok. 15 millones de euros i była współfinansowana przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

W ramach tych inwestycji zakończonych w 2016 r. Zarząd Morskiego Portu Gdansk zorganizował Ośrodek Ratownictwa zrzeszający wszystkie SLUŽBY ukierunkowane na zachowanie bezpieczeństwa w Porcie, przeprowadził gruntowną modernizację statku pożarniczo-ratunkowego Strażak 6, zakupił łódź ekologiczno-ratowniczą szybkiego reagowania oraz motorówkę hydrograficzno-inspekcyjną. Warczna wartość inwestycji wyniosła ok 3,5 millones de euros. Inwestycje zostały dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

banner