Instytut Psychologii ul. J. Wł. Dawida 1, 50-527 Wrocław, tel. +48 71 367 20 01, fax. +48 71 367 18 14, psychologia@uwr.edu.pl mejor gratis litecoin faucet

Ibuk Libra a pierwsza w Polsce czytelnia en línea podría akademickich i książek naukowych w języku polskim. Można tu znaleźć elektroniczne wersje książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców. Uniwersytet Wrocławski de 27 marca 2018 podtrzymał roczny dostęp do wybranych publikacji. Ogółem teraz dostępnych jest 1463 tytuły, w tym 39 tytułów z zakresu psychologii, które współfinansował nasz Instytut.

Scopus produkowany przez Elsevier jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje obecnie ok. 23.000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145.000 książek, 562 serii ksikżkowych, ok 8 millones sprawozdań konferencyjnych. Na początku 2017 r. baza zawierała ponad 67 millones rekordów bibliograficznych, w tym ponad 40 ml rekordów desde 1996 roku, un ponadto ok. 28 millones de rekordów patentowych. W bazie indeksowane są także naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku. Scopus jest udostępniany na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.

Bazy danych produkowane przez EBSCO Publishing są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencia de 2011 r. obejmuje pakiet podstawowy 14 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe rónych wydawców, książki, gazety i inne publikacje: Búsqueda académica, Fuente de información completa, Fuente de salud: Fuente de información de salud, atención de la salud de la salud, riesgo de salud, salud, servicios de salud, servicios de salud, servicios de salud. Fuente del periódico, Regional Business News oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Centro de referencia para docentes.

Elsevier – Science Directzawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych wydawanych przez Elsevier Science, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką. Integralną część kolekcji stanowią czasopisma Academic Press oraz Harcourt Health Science. Baza umożliwia dostęp do pełnych tekstów z około 2500 tytułów, w tym 1579 czasopism aktualizowanych jest na bieżąco.

ProQuest Central: interdyscyplinarna, pełnotekstowa baza danych, zapewniająca dostęp do 27 najbardziej wykorzystywanych baz na świecie. Obejmuje swym zasięgiem takie dziedziny jak m.in. biznes, ekonomię, psychologię, nauki społeczne, nauki humanistyczne. ProQuest Central wykorzystuję technikę głębokiego indeksowania, które ma na celu uzyskanie większej ilości stron znajdujących się w głębokich warstwach struktury witryny, chiqqkkkkkkkkkkkkqkkkkkkqkkkkqkkqkkqkkkkqkkqkkkkkkkqkqkqkqkz

Tesis y tesis de ProQuest (A&I) – abstraktowo – indeksowa wersja bazy rozpraw doktorskich i prac naukowych (PQDT), która zawiera indeksy do ponad 2 mln dysertacji amerykańskicheaspac, etc. Katalog udostępnia streszczenia do prac doktorskich opublikowanych od lipca 1980 i prac magisterskich publikowanych od 1988 roku. Baza oferuje dostęp do (ok. 10%) – 24 stron większości rozpraw wydanych po 1997 roku. Zawiera też informacje na temat dostępności dysertacji.

Cambridge University Press CUP publikuje ponad 320 czasopism akademickich z medycyny i nauk ścisłych, oraz humanistyki i nauk społecznych. Wiele z nich należy do wiodących publikacji w swej dziedzinie i jako całość stanowi obecnie jedną z najbardziej wartościowych kolekcji akademickich. W ramach tej bazy dostepna jest Kolekcja HSS – nauki humanistyczne (Humanidades, Ciencias Sociales): 247 tytułów

Taylor & Francis oferuje ponad 1600 recenzowanych czasopism publikowanych przez trzy czołowe wydawnictwa światowe: Taylor & Francis, Psychology Press, oraz Routledge. Publikacje te obejmują tematycznie wszystkie dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych. Prawie 700 tytułów czasopism Taylor & Francis znajduje się w indeksach cytowań Thomson Reuters, un ponad 460 publikowanych jest wspólnie z wieloma najbardziej wpływowymi, międzynarodowymi towarzystwami naukowymi. wykupiona subskrypcja na kolekcję – Criminología&Ley.

banner