Inicjatywa AULA Polska w Białymstoku – Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego bitcoin asic usb

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej został regionalnym partnerem Aula Polska. Aula Polska a cykliczne spotkania osób zainteresowanych i związanych z nowymi technologiami, branż internetową i przedsiębiorczością. Pierwsze spotkanie w Białymstoku odbędzie się 30 października 2014r. Dios mío. 18:00, pod hasłem „Bitcoin i inne kryptowaluty” – dotyczyć będzie walut elektronicznych oraz tematów mówiących jak inwestować, sprzedawać i na nich zarabiać. Miejsce spotkania: Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45A, aula 12B, skrzydło B budynku rektoratu.

Aula Polska a najstarsza inicjatywa tego typu w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów jak i samego środowiska, na tyle dużym, że wypracowała swoją własną nagrodę – Aulery. Aulery są nagrodami, które są przyznawane za realne osiągnięcia. Dzięki temu organizatorzy chcą wskazywać te firmy, które naprawdę mają ciekawe pomysły (i co ważne) me gusta je przekuć na przychody. Aula stanowi aktywne forum łączące młodych przedsiębiorców i zwolenników nowych technologii. Celem barcampu jest promowanie kultury przedsiębiorczości oraz wykreowanie ekosystemu, swoistego środowiska, które wspomoże rozwój młodych, innowacyjnych firm. Tematy spotkań obejmują prezentację nowych start-upów, interesujących projektów, a czasem technologii czy idei. Prelekcjom podczas barcampu towarzyszy nacisk na praktyczne aspekty przedsiębiorczości i technologii. Mimo obowiązujących zapisów, wstęp na spotkania jest bezpłatny i ogólnodostępny. Wszystkie prezentacje z konferencji dostępne s także w formie on line on stronie organizatora.

Spotkania w Białymstoku Organizado por la Universidad Politécnica, por Wydziale Informatyki. Będą odbywać się raz w miesiącu (najczęściej w ostatni czwartek miesiąca), w budynku B, ul. Wiejska 45A. Inicjatywa będzie skierowana do studentów, przedsiębiorców oraz ludzi zainteresowanych branżą internetową i nowymi technologiami. Formalnym patronatem spotkań jest Fundacja Aula Polska, która została ustanowiona przez Artura Kurasińskiego, współzałożyciela Auli Polskiej.

Głównym celem spotkań jest promowanie przedsiębiorczości, nowych technologii, zakładania i budowania firm technologicznych oraz możliwości wykorzystywania technologii w prowadzeniu biznesu. Współudział Wydziału Informatyki, a tym samym Politechniki Białostockiej ma na celu zacieśnianie współpracy Uczelni z przedsiębiorcami oraz ludźmi zainteresowanymi branżą internetową i nowymi technologiami.

Do tej pory odbyły się 82 spotkania Aula Polska, 4 TechAula oraz 3 KreoAula. Corocznie przyznawane są nagrody – Aulery. Otrzymują je startupy, które swoimi działaniami promują kulturę przedsiębiorczości. Warto dodać, że Aula Polska jest inicjatywą no lucrativo i utrzymuje się z darowizn darczyńców oraz pracy wolontariuszy. Działa w ramach programu Digital Culture Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej, pod patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009.

Organizatorami spotkań są przede wszystkim młodzi ludzie zafascynowani nowymi technologiami. Wśród nich znajdują się Artur Kurasiński i Krzysztof Kowalczyk – pomysłodawcy i założyciele Auli Polska. W szeregach kadry zarządzającej są również: Jan Rychter – organizador de TechAuli, Igor Dzierżanowski – prezes Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej cz pivácito de los tipos de interés en los que se encuentra en un lugar de trabajo. Właśnie dzięki entuzjazmowi i zaangażowaniu tych osób, właściwie bez żadnego wsparcia finansowego udało się stworzyć tę atrakcyjną i dobrze rokującą inicjatywę.

banner