Informacje i ostrzeżenia Kryptowaluty vender bitcoin por dinero real

W dniu 22 listopada 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat w sprawie sprzedaży tzw. tokenów monet lub (Ofertas de tokens iniciales – Ofertas de monedas iniciales lub de ITOs – ICOs), w którym informuje, że dokonywanie inwestycji w tokeny, w ramach ICOs, jest wysoce ryzykowne. Potencjalni nabywcy powinni zdawać sobie sprawę w szczególnośś z możliwości utraty całości zainwestowanego kapitału oraz możliwego braku ochrony prawnej.

KNF ostrzega inwestorów, którzy rozważają dokonywanie inwestycji I I ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Inwestorzy będą narażeni w szczególności na wysokie ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków. Większość ICOs dotyczy przedsięwzięć, które są na wczesnym etapie rozwoju, w związku z tym, wiąże się z nimi istotnie wysokie ryzyko niepowodzenia.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie przeciwko OneLife Network Limited en Belice. Spoyka zachęca do kupowania pakietów edukacyjnych OneLife lub OneAcademy, oferując możliwość otrzymywania korzyści materialnych za wprowadzenie innych osób doisóbic systemob. Wraz z zakupionym pakietem edukacyjnym konsument otrzymuje żetony. Dzięki nim może nabyć kryptowalutę OneCoin. Pakiety kosztują desde 110 euros hace 27 500 euros. Każdy z konsumentów, który namówi Inne Osoby do kupna pakietów edukacyjnych, jest odpowiednio wynagradzany – tworzy się hierarchiczna struktura, w której wypłaty są możliwe, o ile ciągle będą przystępować kolejni uczestnicy.

Sistema promocyjny typu piramida, czyli tzw. Piramida finansowa, jest zakazany. Polega na samofinansowaniu się konsumentów w ramach utworzonej grupy. Oznacza to, że uczestnicy systemu wpłacają pieniądze organizatorowi. Muszą także namówić do udziału Inne Osoby, un te kolejnych chętnych. Piramidy są niekorzystne szczególnie dla tych osób, które przystępują do niej na końcu, ponieważ a un sistema financiero finansują

Według Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego należy wiedzieć, że z „walutami” wirtualnymi wiążą się zagrożenia, włącznie z utratą pieniędzy. Nie istnieją prawne środki ochrony, które pokryją straty użytkownika w przypadku, gdy platforma, na której wymieniane lub przechowywane są jego „waluty” wirtualne, ulegnie awarii lub zakończy działalność.

„Waluty” wirtualne można kupić bezpośrednio od osoby, która je posiada lub skorzystać z plataforma wymiany kryptowalut. Platformy te z reguły nie są regulowane. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wskazuje, że w wielu przypadkach platformy wymiany „walut” wirtualnych zaprzestały swojej działalności lub uległy awarii, na przykład wskutek ataku hakerskuce zi zi zi zi zi zi zi zi zi zuquq str EUNB zna przypadki klientów, którzy na zawsze utracili duże kwoty przechowywane na takich platformach.

Należy mieć świadomość, że plataforma wymiany „walut” wirtualnych nie są bankami, które przechowują „walutę” wirtualną na zasadzie depozytu. Jeżeli platforma wymiany utraci pieniądze lub ulegnie awarii, to nie ma szczególnych środków prawnych, na przykład w postaci systemu gwarantowania depozytów, które pokryją straty klientów z tytułu środków przechowywanych na platformie wymiany kryptowalut, todavía no he dicho plataforma en la red social de la ciudad.

banner