IDM – Izba Domów Maklerskich – Prelegenci II KC litecoin a bitcoin ratio

Doświadczenie z obszaru zarządzania ryzykiem braku zgodności, zwłaszcza na rynku kapitałowym, zdobyła w trakcie kilkunastoletniej pracy w instytucjach finansowych. Przez ostatnich 10 lat by od odowiedzialna za obszar Compliance w takich firmach, jak: Erste Securities (Inspektor Nadzoru, Director de Cumplimiento), UniCredit CAIB Poland (dyrektor ds. Compliance, Inspektor Nadzoru), Bank Gospodarki Żywnościowej SA. (Dyrektor Departamentu Cumplimiento odpowiedzialna m.in. za monitorowanie ryzyka braku zgodności, Zarządzanie konfliktami interesów, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i korupcji, przepływ Informacji poufnych, un także zagadnienia związane z produktami inwestycyjnymi i instrumentami finansowymi oraz przeciwdziałanie nadużyciom). Jest prelegentem szkoleń poświęconych zagadnieniom zarządzania ryzykiem braku zgodności w instytucjach finansowych.

Radca prawny oraz doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego, prawa bankowego oraz prawa rynków kapitałowych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy i współpracy z instytucjami finansowymi w obszarze conformidad oraz biznesu m.in. w zakresie tworzenia produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, modeli dystrybucji produktów. Posiada praktyczną wiedzę związaną z wdrażaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących rynku kapitałowego. Prowadziła warsztaty, m.in. w zakresie: conformidad w działalności firm inwestycyjnych, zabezpieczeń wierzytelności na instrumentach finansowych, wdrażania dyrektyw UE dotyczących działalności instytucji rynku kapitałowego. Obecnie zajmuje się świadczeniem usług doradczych dla instytucji finansowych w zakresie conformidad i audytu.

Michał Karwasiński jest prawnikiem specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, presa handlowym i finansowym. Na co Dzień zajmuje się świadczeniem Usług Prawnych i doradczych na rzecz Domów maklerskich i towarzystw funduszy Inwestycyjnych w obszarze regulacji rynku kapitałowego, reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych przed KOMISJA Nadzoru Finansowego, un także prowadzi projekty Wdrożeniowe systemów zarządzania ryzykiem.

Doświadczenie zawodowe związane z rynkiem kapitałowym zdobywał także podczas 3- letniej pracy w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Wydziale Nadzoru Finansowego DFL. W ramach wykonywanych obowiązków był analitykiem finansowym portfela domów maklerskich, a także jako prawnik był członkiem zespołu wpáz jó chi jol jas va a la parilla de la justa a la parilla a la parilla a la luz de la justa a la luz de la gorra: Pracował nad projektami zmian ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz aktww wykonawczych, a także przygotowywał stanow, p. Ej., J.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, związane z tematyką funkcjonowania rynku kapitałowego, a w szczególności dotycciazzocientzocientzocientzocientzocientzoczocientzoczocientzocientzocientzoczocientzocientzoczocientzocientzoczocientzocientzoczocientzoczocientzocientzocientzoczocientzoczocientzocientzocientzoczocientzocientzocientzoczocientzocientzocientzoczoczofz’sz.com’s? Brał czynny udział w opracowaniu projektów szeregu ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rynku finansowego, w tym implementujących system MiFID w polskim systemie prawa. Uczestnik prac Komitetów organów unijnych, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komitetu Europejskich Regulador Członek Komitetu Nr 3 ds. Pośredników Finansowych w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych – instytucji zrzeszającej organy regulujące i nadzorujące rynki finansowe z różnych krajów świata.

Podczas swojej kariery zawodowej pracował m.in. w banku RBS (Banco Real de Escocia), gdzie kierował międzynarodowymi zespołami ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wdrażając globalne procesy i rozwiązania w tym zakresie, oraz w polskim oddziale szwajcarskiego banku UBS jako szef działu conformidad i ryzyka operacyjnego. Pracował również w wiodącej irlandzkiej kancelarii prawnej – Matheson Ormsby Prentice, w której zajmował się doradztwem w zakresie conformidad. W AIG Investment w Irlandii odpowiedzialny był za wdrażanie dyrektywy MiFID oraz MAD / MAR.

Doradzał wielu instytucjom finansowym w zakresie wdrażania procedur dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, budowania struktur conformidad oraz dostosowywania działalnośści organizacji do wymogów regulatorw. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu we współpracę pomiędzy różnego rodzaju podmiotami oraz krajowymi i międzynarodowymi regulatorami doskonale zna rynek i kierunki jego rozwoju.

banner