Historia SP Opalenica compra litecoin

Dnia 1 lipca 1933 roku – została powołana do życia nowa placówka oświatowa w Opalenicy, którą oznaczono numerem drugim i stała się szkołą żeńską. Pierwszą siedzibą tej szkoły był budynek przy ul. Lipowej 12 (dziś 3 Maja). Pierwszym kierownikiem i jednocześnie organizatorem nowoutworzonej placówki został Franciszek Kaczmarek. Haga clic aquí para escribir: Karolina Borkowska, Stanisława Bandurówna, Teresa Galasówna, Izabela Sałacińska, Zofia Szychowa, Helena Węclewiczówna. W pierwszym roku do nauki przystąpiło 345 uczennic.

Od początku lat sześćdziesiątych nastąpiło wielkie ożywienie wycieczkowe, które od tej pory stało się trwałym elementem życia szkoły nabierając coraz większego rozmachu. W tym okresie odnotować należy postępujące zaangażowanie uczniów i nauczycieli w różnorodne formy pracy organizacyjnej i społecznej. Na pierwsze miejsce wysuwa się tu działalność różnych kółek teatralnych czy żywego słowa, zespołów muzycznych, szkolnych klubów sportowych oraz licznych kółzainteresowaka. Na terenie szkoły działały liczne organizacje takie jak np. PCK, SKO, LOP; największe zaś znaczenie miała działalność harcerstwa.

L 1973 roku Szkoła nr 2 została przekształcona w Zbiorczą Szkołę Gminną, a jej dyrektor został gminnym dyrektorem szkół. Tejido de la organización de la organización: podlegały wszystkie szkoły w gminie (6 szkół podstawowych 8 klasowych oraz 5 punktów filialnych z klasami 1-3). W szkole prowadzony był nadal oddział dla 6- latków. Pracą administracyjną szkół kierował ZEAS z siedzibą w szkole nr 2. ZEAS został następnie przeniesiony do nowej siedziby przy ul. Wyzwolenia, a w zwolnionym lokalu urządzono salę lekcyjną.

W czerwcu 1982 roku, w trzy lata po nadaniu szkole imienia, plac Walki Młodych (dziś plac Piłsudskiego), odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru szkole. Po objęciu przez Stanisława Nowaczyka stanowiska gminnego dyrektora szkół kierowania Szkołą nr 2 podjął się dotychczasowy zastępca Kazimierz Filipiak. Przejścia na emeryturę w 1985 roku obowiązki zastępcy dyrektora pełniła Krystyna Smykowska. W latach 1985-88 zastępcą dyrektora była Genowefa Dudowa, un następnie stanowisko a przejęła Elżbieta Buda.

W 1989 roku ponownie wprowadzono do programu nauczania religię, której prowadzenia podjęli się księża z parafii św. Mateusza, siostry zakonne i katecheci świeccy. Co roku odbywała się pielgrzymka uczniów ósmych klas do Gostynia i odbywały się rekolekcje wielkanocne dla całej szkoły. Uczniowie mieli również możliwość udziału w wymianie młodzieży z holenderskim miastem Zevenbergen. Hacer tradycji szkolnej weszło obchodzenie corocznego święta Szkoły w dniu 30 listopada, w dzień imienin patrona szkoły.

De 2002 roku przeprowadzany jest sprawdzian po klasie szóstej, którego wyniki przedstawiane s punktowo dla pięciu kategorii umiejętności quiosco / chivacito / hombre / pluma / / czuchas / czania-zezaniazaniazkozkazka / wiqi / wiqi z Prueba diez sprawdza wiadomości nabyte w ciągu sześciu lat edukacji w szkole podstawowej, można z niego zdobyć maksymalnie 40 punktów. W 2002 roku szkoła uzyskała średnią punktów z tego sprawdzianu 29,2 a w 2003 roku – 26,7 co przewyższało średnią gminy.

W roku szkolnym 2002/2003 Szkoła Podstawowa w Opalenicy brała udział w akcji „Szkoła z Klasą” organizowanej przez „recíproco Observez Por favor. Na podstawie decyzji komisji przyjmującej sprawozdanie z dnia 10 października 2003 roku tytuł „Szkoły z Klasą” i certyfikat otrzymuje Szkoła Podstawowa im. A. i WŁ. Niegolewskich w Opalenicy.

banner