Historia S.P. wirex bitcoin litecoin ripple wallet

zkoła w Radziemicach działała już na pewno w roku 1891. Informaciones prácticas y complementarias. kachowana kronika szkoły. Budynek szkoły znajdował się wczas naprzeciw kościoła (za nieczynnym już obecnie sklepem) Uczęszczały tam dzieci z Błogocic, Dalewic, Przemęczan oraz Radziemic. Do roku 1914 językiem wykładowym był rosyjski. Pierwszym odnotowanym przez kronikę nauczycielem był pan Zachciał a po nim obowiązki nauczyciela pełnili kolejno pan Arsientjew (Rosjanin), pan Lipiński, Julian Węgrzecki (w latach 1906 – 1918), Cácora de animales de compañía.

W roku 1933 powstał projekt budowy czteroklasowej publicznej szkoły. Jeszcze w tym samym roku wybrano Komitet Budowy Szkoły w skład którego weszli: Edward Kleszczyński, Szczepan Duniec oraz Jan Karwat. Edward Kleszczyński (właściciel majątku Radziemice) przekazał pod nowy budynek szkoły 1 hektar ziemi. Budowa nowego obiektu trwała od 30 VI 1934 roku kiedy to wmurowano kamień węgielny. Na przyspieszenie prac budowlany wpłynęłły wydarzenia z 6 V 1935 roku. Wybuchł wtedy wielki pożar w Radziemicach który pochłonął 14 budynków w tym budynki gospodarcze należące do szkoły, a także część starej szkoły. W nowo powstałym obiekcie mieściły się 4 venta lekcyjne, pokój nauczycielski szatnia oraz mieszkanie dla nauczyciela. Todos los días de la semana de la mañana y la ciudad. Na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 20 V 1935 roku z okazji śmierci Marszałka Piłsudskiego postanowiono nadać nowo budowanej szkole jego imię. Zajęcia w nowym budynku zainicjowano 1 XII 1935 roku.

W latach 1974 – 1985 kiedy funkcje dyrektora pełnił Alfred Stanek wybudowano na działce przy szkole boisko do gry w piłkę nożną oraz plac zabaw. Podczas wakacji kończących rok szkolny 1975/76 dokonano licznych remontów, między innymi przed frontowym wejściem wykonano schody wiodące do drogi. W tym też samym roku Szkołę w Wrocimowicach przyłączono jako punkt filialny do Radziemic. Szkoła w Radziemicach stała się szkołą zbiorczą. Dzieci z Kaczowic, Lelowie, Smoniowic, Wrocimowic, dowożone były do ​​szkoły w Radziemicach.

W 1977 roku zgodnie z rozporządzeniem ministra oświaty obowiązkiem przedszkolnym objęte zostały sześciolatki. W tym celu zorganizowane zostało ognisko przedszkolne. Rok później oddano do użytku nowo dobudowaną część szkoły w której znajdowały się dwie venta lekcyjne, pokój nauczycielski, kuchnia i toalety. W roku szkolnym 1985/1986 nowym dyrektorem została Grażyna Potyra. Rozpoczęła ona starania o wybudowanie sali gimnastycznej. Działania te kontynuował jej następca Bogusław Nowak będący dyrektorem szkoły w latach 1990 – 1998. W tym okresie szkoła wzbogaciła się o venta gimnastyczną oraz dobudowane dwie venta lekcyjne. Dzięki staraniom dyrektora udało się również otworzyć pierwszą w gminie pracownie komputerową. Bogusław Nowak funkcje dyrektora sprawował do roku 1998 kiedy a został wybrany na urząd Wójta Gminy Radziemice. Przez kolejny rok dyrektorem była Jolanta Nowak ale w związku z reformą szkolnictwa w 1999: utworzeniem 6 klasowej szkoły podstawowej 3 letniego gimnazjum powierzono jej funkcje Dyrektora Gimnazk Pazi Natomiast nowym dyrektorem została Danuta Kura. Idąc w ślady swych poprzedników kontynuuje modernizacje szkoły i otoczenia. Uporządkowane zostało otoczenie szkoły, założono ogródki skalne oraz wybudowano nowe boisko szkolne. Dawne mieszkanie nauczycielskie zostało zaadoptowane na przedszkole oraz gabinet logopedyczny. Intensywne prace remontowe zostały przeprowadzone w latach 2008 – 2009 kiedy to baza lokalowa szkoły powiększyła się o nową przybudówkę w której mieszczą się łazienki i szatnia. Przeprowadzono też kompleksowy remont całego budynku: wymieniono okna, instalację C.O, położono antypoślizgowe wykładziny, oraz pomalowano wszystkie venta.

W roku szkolnym 2005/2006 podgęte zostały starania o nadanie szkole imienia Edwarda Kleszczyńskiego co nastąpiło ostatecznie 17 IX 2006 roku. Edward Kleszczyński (1892 – 1984) pochodził z rodziny, która w XIX wieku osiedliła się w Małopolsce. W ciągu życia trzech pokoleń Kleszczyńscy doprowadzili swój majątek do dużego rozkwitu. Należały do ​​nich Czechy, Jakubowice, Radziemice, Stogniowice, Skszeszowice. Zasłużyli się nie tylko na niwie gospodarczej, ale również na polu działalności politycznej i społecznej.

Edward Kleszczyński w 1914 roku wstąpił do legionów Piłsudskiego, pod pseudonimem „Dzik” walczył o odzyskanie niepodległości Polski. Po I wojnie światowej osiedlił się w Radziemicach, gdzie zajął się działalnością spółdzielczą. Wybudował i zorganizował pierwszą w powiecie miechowskim spółdzielnie mleczarską. Dużo zrobił dla swojej wsi: wyposażył kościół, podarował ziemię pod nowy cmentarz oraz szkołę. Był prezesem Izby Rolniczej w Krakowie. Z ramienia BBWR został posłem do sejmu (1928 – 1935), un potem senatorem RP desde 1935 hasta 1939 roku. W okresie II wojny światowej był dowódcą Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej działającej w rejonie Proszowic i Skały. Pod koniec wojny, poszukiwany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, przedostał się na zachód gdzie służył por la v f vación de la fábricación de la fama v. Desde 1950 hasta la ciudad en la ciudad de Stanach Zjednoczonych gdzie aktywnie działał w różnych organizacjach polonijnych. Był odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Walecznych, Orderem Polonia Restituta V kl. Krzyżem Niepodległościowym, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

banner