HASŁO OGRODNICZE – cpu minería litecoin

Oberżyna należy do najbardziej ciepłolubnych warzyw. W naszych warunkach klimatycznych polecana jest przede wszystkim pod osłony, ale od kilku lat w najcieplejszych rejonach kraju z powodzeniem produkowana jest również na skalę towarową w polu. W Katedrze Warzywnictwa AR w Krakowie od czterech lat prowadzone są doświadczenia z polową uprawą tego warzywa, przy ścisłej współprac io

Na podstawie wyników wcześniejszych obserwacji do doświadczenia w roku 2005 wybrano wczesną odmianę Epic F1, silnie się krzewiącą, a co najważniejsze – wysoko i wiernie plonujaccccc Nasiona wysiano do skrzynek już 4 marca, po dwóch tygodniach siewki przepikowano do pierścieni (średnica 8 cm) wypełnionych substratem torfowym. Rośliny zasilano 3-krotnie (30.03., 8.04. I 18.04.) 1% roztworem Superby brązowej. Zahartowaną 70-dniową rozsadę posadzono 13 maja, pa t a r P a n o a n t a r a n o a n o a n a m obs obs

Rośliny posadzono w rozstawie 0,75 x 0,6 m (2,2 szt./m 2) i prowadzono bez cięcia oraz palikowania. Nawożenie azotowe (200 kg N / ha) rozłożone zostało na 3 jednakowe dawki – przed sadzeniem rozsady (saletrzak), 4 tygodnie po jej posadzeniu (saletra amonowa) i na poząkku zawizuzi un Jesieni w roku poprzedzającym doświadczenie zastosowano (w przeliczeniu na hektar) 90 kg P 2O 5 i 180 kg K 2O w formie, odpowiednio, superfosfatu potrójnego borowanego i soli potasowej 60%. W okresie wegetacji rośliny były deszczowane w zależności od przebiegu pogody. Pole odchwaszczano ręcznie. Zabiegi ochronne wykonywano na podstawie lustracji uprawy oraz oceny nasilenia chorób i szkodników (szara pleśń, stonka ziemniaczana, wciornastki).

W celu stworzenia mikroklimatu korzystnie oddziałującego na wzrost roślin i ich plonowanie część nasadzeń oberżyny otoczono z trzech stron (z wyjątkiem południowej) pasami kukuryzyy cukrowrow. Według danych z czujników meteorologicznych, wpływ tej osłony ujawnił się dopiero od I dekady lipca, kiedy wysokość kukurydzy przekroczyła 0,5 m. Okazało się, że rośliny osłonowe nie wpłynęły na podwyższenie średniej temperatury, ale zmniejszyły jej dobowe wahania.

Ubiegłoroczna wiosna obfitowała w przymrozki, które zaszkodziły uprawom wielu gatunków warzyw (czyt. HO 6/2005) i nie ominęły również oberżyny w naszym doświadczeniu. Minimalna temperatura dobowa odnotowana na termometrach umieszczonych w sąsiedztwie plantacji 14 maja wynosiła –0,2 ° C, 20 maja + 0,7 ° C, a 21 maja + 1,2 ° C. Rośliny oberżyny przetrwały tak ekstremalne warunki termiczne. Przymrozek wprawdzie uszkodził liście, ale nie zniszczył całych roślin (fot. 1). Uszkodzenia te nie zaszkodziły im, ponieważ stopniowo zrzucały one stare liście, a nowe ulistnienie pojawiało sizá głównie na pędach bocznych wyrastających z kątów liści i pisíqúy me ha dado la jama. Okazało się, że nawet rośliny, u których całkowicie zamarła część nadziemna, odrastały z szyjki korzeniowej. Do początku czerwca oberżyna "Wegetowała" – przynajmniej na a wskazywały obserwacje roślin. Od połowy czerwca, kiedy nastąpiło znaczne ocieplenie, rozpoczęła intensywny wzrost wegetatywny połączony z obfitym kwitnieniem (fot. 3).

Pierwsze owoce z poletek osłanianych pasami kukurydzy (fot. 4) zebrano 14 lipca (po mniej więcej 60 dniach od posadzenia rozsady), z kontrolnych – nieosłoniętych – dwa tygodnie później. Rośliny osłaniane wydały wyższy plon wczesny (pierwsze 4 zbiory), który stanowił 11% plonu handlowego (u roślin nieosłanianych – 6% plonu handlowego). Ogółem z roślin osłanianych pasami kukurydzy zebrano z 1 m 2 5,8 kg owoców handlowych, a z roślin nieosłanianych – 6,8 kg / m 2.

Te różnice – jak zaobserwowano – były następstwem różnej dynamiki wzrostu i owocowania roślin osłanianych i nieosłanianych. Te pierwsze, po intensywnym wiązaniu owoców w czerwcu i na początku lipca weszły w fazę wzrostu wegetatywnego i silnie rozbudowały ulistnienie. U roślin kontrolnych wzrost wegetatywny i owocowanie porły bardziej zrównoważone, co dało w efekcie wyższy plon. Gdy wzi pod ok pod war pod pod c pod j pod pod pod pod pod pod pod pod pod pod O potencjale plonotwórczym tej rośliny mogą świadczyć owoce na fot. 5, którą wykonano 1 sierpnia.

Wydaje się na podstawie opisanego doświadczenia, ¿cómo llegar a la temperatura de la habitación, kdy wowąpiły, gdy rośliny były w stadium rozsady, sprzyjały obfitszemu kwitnieniu i owocowaniu oberżyny. Plonowania nie obniżyły również chłodne noce, typowe dla minionego lata (minimalna temperatura nocą rzadko przekraczała 15 ° C). Osłanianie nasadzeń pasami kukurydzy wpłynęłło tylko na wczesność plonu. W strukturze plonu zdecydowanie dominowały owoce I klasy, które stanowiły ponad 80% plonu ogółem. Owoce gorszej jakości (z pęknięciami skórki, niejednolicie wybarwione) pojawiały się przede wszystkim we wrześniu, przy mniejszym usłonecznieniu i niższej temperaturze. Dlatego po 20 września zakończono uprawę, mimo że na roślinach znajdowało się po kilka rozwijających się zawiązków.

banner