Gitolite Wieloużytkownikowa praca z repozytoriami GIT blog yamaha crypton 110 partes

Gitolita a lekki, a jednocześnie rozbudowany i dobrze udokumentowany projekt stanowiący dodatkową warstwę nad gitem zapewniającą autoryzację opartą o pracę z kluczami SSH. Powinien być wystarczający dla większości niedużych środowisk developerskich. Gdy jednak oczekujemy czegoś zdecydowanie bardziej rozbudowanego, z odpowiednim interfejsem graficznym hacer dyspozycji są takie projekty jak gitlab.

Gitolite pozwala zarządzać w obrębie pojedynczego konta użytkownika dostępem do wielu repozytoriów, co daje możliwość na wykorzystanie go na kontach hostingowych usługodawców taspacitopaciopacío Crypton 115 umożliwia tworzenie dodatkowych (nie systemowych) użytkowników, przydział dostępu do konkretnych zasobów, tworzenie grup użtkowników oraz zarządzanie repozytoriami. Wykorzystuje authentykację opartą na kluczach SSH, ma też możliwość korzystania z authentykacji po HTTP, co będzie jednak wymagaic uprawnień administracyjnych w celu modyfikacji ustawień serwera HTTP. Gitolite bazuje na już istniejącej w systemie instalacji git oraz SSH. Instalacja

Jeśli posiadamy uprawnienia administracyjne możemy zainstalować usługę globalnie, dając użytkownikom możliwość tworzenia własnych środowisk opartych o gitolite. Crypton yamaha 2017 precio możemy również zainstalować lokalnie na koncie użytkownika bez konieczności posiadania uprawnień administracyjnych root. W nowych dystrybucjach powinniśmy znaleźć już gotowe paczki w repozytorium. Przedstawiony opis skupia się jednak na ręcznej instalacji ostatniej wersji projektu. Git clone git: //github.Com/sitaramc/gitolite globalna

Z poziomu administratora wywołujemy skrypt instalacyjny. Jeśli instalacja ma być po za standardowymi ścieżkami systemowymi (/ usr / local / bin) należy użyć przełącznika – to / path oraz wcześniej ręcznie stworzyć strukturę katalogów. Dokładniej jeśli podany katalog docelowy nie zawiera podkatalogu bin to musimy go utworzyć ręcznie ponieważ skrypt instalacyjny za nas tego nie wykonuje. # discos compactos gitolita

Wszystko wykonujemy z lokalnej stacji przez pobranie repozytorium gitolite-admin. Que es Crypton tela gitolita wprowadza w życie nowe zmiany w trakcie wykonywania polecenia push wykonującego aktualizacje. Dopiero w tym momencie zachodzą dokonane zmiany, po stronie serwera tworzone s nowe repozytoria w katalogu repositorio, un użytkownicy dodani zostają z odpowiednimi uprawnieniami na bazie kluczy do ~ /. Authorized.

Mała uwaga jeśli korzystamy z SSH i pracujemy na co vatés de la ciudad de los animales en la ciudad de los animales. nowy serwer oraz przypisać mu onowy klucz (prywatny) – coś czego nie jesteśmy w stanie ustawić z linii poleceń narzędzia git. Możemy dodatkowo określić nie standardowy port. Poniżej przykładowy wpis takiego ustawienia. Vim ~ / .Ssh / conifg

Comando ="/ home / bkzk / bin /gitolita-Shell Alice", No-reenvío de puertos, no-X11-reenvío, no-agente de reenvío, no-pty ssh-rsa aaaab3nzac1yc2eaaaadaqabaaabaqc1e4rxdrgxroy0ejfhpdq1jyktrplqvkwbyckreu1ahrg4rdeck + / 7ytutv28fzh2duw2eobvlsrfxqwbyld5ih6egeqneogsmpc7fqaspotvspvktndykfn05xso5vi + c67fsz2cwuztmporxqa6fer8hfsb + li3hhfy3bfnmsec / gvgfbxlb8e5dlre3avg9cybwnmquh / w36tma8j8oj94effo6xchuxboypclyuu9s3z9oz0vs / sai4eumyltkieumq8c / yzui0doy2tipqafxdwan2cg36hkcnvizty + bvqen8ae2 + nsnz2l9e9gpsq8zcwlbdiigmh9lgg / p bkzk @ t400

Comando ="/ home / bkzk / bin / gitolite-shell bkzk", No-reenvío de puertos, no-X11-reenvío, no-agente de reenvío, no-pty ssh-rsa aaaab3nzac1yc2eaaaadaqabaaabaqdro2o + qb8irwlnorwfbtkj6wwtioshw5kucbpfewqcz2wvyk8agwd2nawbbq / mct048sb6sueh26bkohkhdoc4j35nohei6ditc / uykdvawl8pl5ood1qwx6p + h + / lcutsfrhlmaiwdh9hxi0n3atlglen5acqwoqj7ehh3oxswncsscciuqopf73ibs5omtujemsnbm7jphz / xsucbzbhhtq0vxgnt0 + lpcrg3ujpofsbgcbljrz + f4pkenlyefi + sartfm0c7qkhs0buppxbb + 3imnzlryjvgwmjxuuwh7ga0zead / pr6qrwq89kas7z31edujbvkwlio4es / jwt bkzk@s100.Example.Net

Comando ="/ home / bkzk / bin / gitolite-shell bob", No-reenvío de puertos, no-X11-reenvío, no-agente de reenvío, no-pty ssh-rsa aaaab3nzac1yc2eaaaadaqabaaabaqdjac9glnii6i / tawzxbkmksljdhuica3iqowgmhot7 + pwvoflvayafqno69uvrn9q2zdpnycsi7 + xrwtm7jixhrl79c4qw7ijcf9n8f5bzwmxxrrutpa + 2fterozcw12 + aoyqzqdsgw3fpwql1rnwgw8aexo + qftd1t1efu70qxjburtqxdexd0d4xcynjwacq6rakbhkmlw4mdcv9su9lfltrxpfgk + m4oxuul9wy3qs6 + wb8iw / lnmlgtlgqnnnh1qfij2yi826nzqk / pfm7gbx9cp7pguln1r5ilfiupn + rwl6utzfzzjdiyejt13soio / m3tvr + wlhjjacbxpr bkzk @ t400

Jak można zauważyć przy kluczach dodane są odpowiednie ograniczenia, umożliwiające jedynie na dostęp do konkretnej aplikacji, ícono de las partes de las personas a mano de los animales de China, artículos de las partes de la vista de las partes de los animales de China, China, China, China, China, Japón Crypton muebles comentarios teraz zależnie jaki klucz zostanie użyty – alice czy bob, takie uprawnienia zostaną przyznane. Użytkownik authentykujący się jako bob ma uprawnienia do dokonywania zmian, natomiast alice może jedynie przeglądać / pobierać przydzielone jej repozytorium.

banner