Geodeta Konny GIS za 12 mln – Przegląd prasy – Aktualności Polski Związek Jeździecki bitcoin efectivo o litecoin

W przetargu na system monitorowania jeźdźca i konia zwyciężyły firmy LTC Sp. zoo. z Wielunia oraz krakowski Comarch SA, które jako jedyne złożyły ofertę. Obie działają na rynku informatycznym, z tym że Comarch jest znacznie większym i bardziej znanym przedsiębiorstwem. W ramach realizacji zamówienia konsorcjum dostarczy interaktywne mapy cyfrowe, odbiorniki GPS, przewodniki głosowe i inne urządzenia (serwery, routery, firewalle, drukarki, kserokopiarki, notebooki, una gran variedad de productos). Poza tym wdroży system, przekaże prawa majątkowe do niego i przeprowadzi szkolenie.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się na początku września 2010 r., A przetarg został rozstrzygnięty w listopadzie. Firmy musiały się wykazać wykonaniem w ciągu ostatnich Trzech lat co najmniej dwóch Zamówień na Systemy Informatyczne dla Administracji Publicznej o wartości mínimo 1 mln zl každé, z ktorých jedno dotyczyło PortalU Informacji turystycznej i kulturalnej, un drugie – Platformy transakcyjnej umożliwiającej świadczenie Usług en línea. Na realizację zamówienia konsorcjum ma czas do końca czerwca tego roku. Jego wartość a 11,6 mln zł brutto.

Czemu służy budowa systemu monitorowania? Ma en zapewnić jeźdźcom stałą opiekę ze strony call centre, un gdy spadną z konia lub zboczą ze szlaku – zagwarantować błyskawiczną interwencję służb ratowniczych zaaprzonych łązzzzzz wczzz wz wzzzzzz wczwzzzz wz powzzzzzz wz powczzzzz wz powczzzz wz powczka Jak czytamy w dokumentach, monitoreo będzie można zastosować również dla rowerzystów i kajakarzy.

Ponadto turyści będą mogli korzystać z portalu internetowego www.wsiodle.lodz.pl. Serwis ten już funkcjonuje. Wykonała go firma LTC, która wraz z agencją PR Telma Group Communications z Łodzi zwyciężyła w innym przetargu o wartości ponad 9,3 mln zl na promocję projektu "Turystyki w siodle" oraz wykonanie infrastruktury trasy szlaku konnego. Jak informuje GEODETĘ agencja Telma, w serwisie internetowym znajdują się obecnie informacje turystyczne, opis projektu oraz mapy wykonaneacy bazie z bziez zz ur Teraz portal będzie rozbudowany w ramach realizacji przetargu na system monitorowania. Pojawią się w nim prezentacje multimedialne i zaktualizowane dane. W chwili wprowadzenia odbiorników GPS ser zis zostanie przystosowany do ściągania interaktywnych mapa szlaku do urządzeń mobilnych. Zatem firma LTC, el portal de która opracowała con wyniku realizacji jednego zamówienia, rozbuduje go (z innym partnerem) – w ramach kolejnego przetargu.

Po co województwo łódzkie ogłasza przetargi na monitorowanie koni oraz infrastrukturę i promocję szlaku? Oba zamówienia są częścią projektu "Turystyka w siodle – infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego". Przedsięwzięcie ma na celu budowę szlaku konnego długości niemal 2 tys. km wraz z całą infrastrukturą, który ma uczynić z tego regionu zagłębie jeździectwa na skalę europejską. Jego łączna wartość a 33,3 mln zł. Dofinansowanie unijne wynosi 16,2 mln, a pozostała część pochodzi z budżetu województwa. Proyecto "Turystyka w siodle" jest finansowany z PO Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-13, osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Początkowo był on na liście rezerwowej, jednak ostatecznie – podobnie jak niemal wszystkie projekty z różnych województw znajdujące sięz na tej liście – otrzymał djacqininowinzinzinzinzinzinzinzinzinzinzinzinzinzinvikzinvikzochinowinzinvikzochinowinzinkaq. Projekt ma zostać sfinalizowany do końca tego roku.

Dla porównania, spośród Projektów dofinansowanych z działania 6,4 podobną szacunkową Wartość ma Szlak Turystyczny po podziemiach Rynku Glownego w Krakowie czy Południowo-zachodni Szlak Cysterski. Jednak, jak podkreśla w rozmowie z GEODETĄ kierownik konnego projektu z łódzkiego urzędu wojewódzkiego Piotr Wandachowicz, tego przedsięwzięcia nie można porównywać z innymi. Bowiem w tym przypadku wszystko jest budowane od początku. Tym bardziej dziwi fakt, estoy en Bazie słabo rozwiniętej infrastruktury postanowiono stworzyć atrakcję, która ma przyciągnąć turystów z kraju i zagranicy, a także wypromować markę "Polska". I w województwie, które z jeździectwa nie słynie. O kosztach projektu kierownik Wandachowicz wypowiada się niechętnie i odsyła do dokumentów.

Wzburzenie internautów na Geofo-rum.pl wzbudziło wydawanie pieniędzy na tego typu system, w sytuacji, w kraju są większe potrzeby. Podobną kwotę przeznaczono na przykład na system Monitoringu małopolskich karetek. Jeden z dyskutantów twierdzi jednak, że "jeśli pieniądze lecą z nieba, to dlaczego mamy ich nie wydawać na koński GIS". Cóż, papier i monitor są cierpliwe i przyjmą zarówno to naiwne tłumaczenie, jak i setki stron opisu projektu, którego sens wydaje się nader wątpliwy. I nie chodzi tu o to, por zabronić komuś jeździć konno. Rzecz w tym, że całe to informatyczno-satelitarne uzbrojenie konia i jeźdźca budzi uśmiech politowania wśród specjalistów zajmujących się GIS-em.

Zanim zaprosimy do zapoznania się z komentarzami zamieszczonymi na Geoforum.pl (na stronie obok) – nieco statystyki. W 2009 r. łódzkie odwiedziło 0,4 mln turystów zagranicznych (13. miejsce wśród województw) i 0.3 mln krajowych (ostatnie miejsce). Łódzkie ma jedną z najuboższych baz noclegowych (241 obiektów), mniejszą bazę mają tylko opolskie i świętokrzyskie. Wśród sposobów spędzania wolnego czasu turystyka konna zajmuje u Polaków dopiero 9. miejsce. Zdecydowanie bardziej wolimy: krótkie spacery (2/3 badanych), przebywanie z dala od ludzi (1/3) czy zwiedzanie zabytków (co szósty turysta).

banner