Funkcjonowanie Bitcoinów w Polsce – Prawo i Technologia comprar bitcoin no id

W Polsce, tak jak w większości państw, nie ma żadnych regulacji prawnych dotyczących Bitcoina oraz innych kryptowalut. Poslugiwanie się Bitcoinem w Polsce jest jednak w pełni legalne, co zostało podkreślone w odpowiedzi na interpelację nr 6655 Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Podano tam również, że powołana została grupa ekspercka, której zadaniem jest przeprowadzenie przekrojowej analizy różnych aspektów związanych z walutami wirtualnymi. Podkreślono, że część rozwiązań będzie wymagać podjęcia prac legislacyjnych, a pierwszorzędnym zadaniem jest przyjęcie odpowiedniej definicji dla Walut Wirtualnych. Wskazano jednak, że nie będą prowadzone prace nad odrębnym aktem prawnym poświęconym technologii blockchain lub walutom cyfrowym.

O legalności cyfrowej waluty świadczy ponadto fakt, że w grudniu 2016 roku Bitcoin oficjalnie trafił do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług czyli w skrócie PKWiU. Jednocześnie obrót Bitcoinami znalazł swoje miejsce w PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Działalność opartą na handlu Bitcoinami czy też emisji Bitcoinow za pośrednictwem Internetu należy zaklasyfikować jako:

Bitcoin i inne kryptowaluty traktowane s p w Polsce jako prawa majątkowe, co co tym idzie, w zakresie obrotu walutami wirtualnymi, odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy ustaw podatkowych. Oznacza to, że przychody z wymiany jednostek Bitcoin na walutę (krajową lub zagraniczną), co do zasady zaliczane są do źródła przychodu, jakim są Prawa Majątkowe, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W zakresie podatku od towarów i usług, wszystko zależy od celu w jakim posługujemy się wirtualną monetą. Użycie Bitcoina jako środka płatniczego za towary lub usługi należy traktować tak, jakbyśmy mieli do czynienia z umową barterową. Zapłata w Bitcoinach traktowana jest jako świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu IVA w stawce 23 proc. Jeśli zaś chodzi o obrót Bitcoinami na giełdzie, a jako środek płatniczy podlegają one zwolnieniu od podatku VAT. Takie podejście wynika z orzeczenia TSUE w sprawie C-264/14 Hedqvist. Na marginesie warto zaznaczyć, że powołany wyrok ma również a znaczenie, że w pewien sposób legitymizuje korzystanie z walut wirtualnych Unii Europejskiej. Jak ustalić kurs Bitcoina?

Kurs BTC nie jest oficjalnie notowany, co może powodować pewne problemy. Przykładowo, właściciel sklepu internetowego, który zdecyduje się przyjmować zapłatę w Bitcoinach bez pośrednictwa operatorów płatności, będzie musiał zdecydować się na jakiś kurs, w celu dokonywania przeliczenia. Będzie mógł kierować się kursem wybranej giełdy lub zastosować własny przelicznik, który nie może jednak rażąco odbiegać od wartości rynkowej. Odbywa się na na zasadzie swobody umów. Przed transakcją sprzedaży, kontrahent musi jednak zostać poinformowany o sposobie dokonywania przeliczenia oraz o tym jaki jest koszt zakupu usługi / towaru oraz oczywiście musi się na niego zgodzić. Gdzie w Polsce można zapłacić Bitcoinami?

Płatności Bitcoinowe s bardzo atrakcyjne z punktu widzenia przedsiębiorców, z uwagi na fakt, że inaczej niż w przypadku zapłaty karą płatniczą, s one one bezpłatne. Co raz więcej restauracji, sklepów czy hoteli akceptuje tą metodę płatności. Największe znaczenie ma jednak fakt, że elektroniczną walutę akceptuje serwis pośredniczący w płatnościach InPay en el estado de ánimo de la embarcación a la vista de la embarcación a la vista de la embarcación a la vista de la embarcación a la que se va. Przy użyciu wirtualnej waluty możliwy jest również zakup w internecie biletów lotniczych Polskich Linii Lotniczych LOT. Co więcej, podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy, akcje można było wesprzeć również Bitcoinami. Przy giełdzie BitBay został powołany Oficjalny Sztab WOŚP (Skarbona Stacjonarna), który prowadził zbiórkę w Bitcoinach.

Na koniec warto dodać, że Polska jest jednym z nielicznych krajów, które potrafiły zaprojektować i wyprodukować nowe układy scalone weckpecjalizowane do urządzeń służą euq koparek. Co więcej, prawie połowa giełd kryptowalutowych w Europie pochodzi z Polski, un polski złoty a piąta najczęściej wymieniana w świecie kryptowalutowym waluta fiducjarna (tradycyjna).

banner