Franciszek twierdzi, że Jezus stał się diabłem, wężem. Radio Watykańskie pomija te słowa Czy Franciszek a fałszywy prorok bitcoin efectivo moneda precio predicción

«¿Ma cosa è la croce per noi?» È la pregunta posta da Francesco. (…) “Sì, io porto la croce vedere che sono cristiano” ». E «sta bene», però «non solo come distintivo, come se fosse una squadra, il distintivo di una squadra»; ma, ha detto Francesco, «memoria de colui che si è fatto peccato, che si è fatto diavolo, serpente, per noi; si è abbassato fino ad annientarsi totalmente ».

„Ale czym jest dla nas krzyż?” – a pytanie zadał Franciszek. (…) “Tak, noszę krzyż, por pokazać, że jestem chrześcijaninem”. Para bromear „w porządku”, jednakże „nie tylko jako jako odznaka, tak jak w jakiejś drużynie, odznaka wskazująca na przynależność do jakiejś drużyny”; ale jak powiedział Franciszek, „jako wspomnienie tego, który dla nas stał sił grzechem, KTÓRY STAŁ SI DIABŁEM, WĘŻEM. Tak się uniżył aż do całkowitego unicestwienia ”.

Oczywiście w sensie ścisłym, ontologicznym, człowiek nie może stać się grzechem. Może popełnić grzech (grzech jest czynem albo inną przypadłością ludzką, a człowiek jest odrębnym bytem). Stwierdzenie, że Jezus został uczyniony dla nas grzechem przez Boga jest metaforyczne – wyraża głębszy sens. Redaktorzy biblia Tysiąclecia tłumaczą w komentarzu . Ga 3,13), bźdź w sensie ofiary za grzechy (por. Iz 53,10nn), co ST oddaje niekiedy terminem „grzechu”.

Warto dodać, że Radio Watykańskie, relacjonując tę ​​homilię Franciszka, pomija wskazane wyżej słowa. Ciekawe, ile jeszcze wyśmienitych wypowiedzi Franciszka z wcześniejszych homilii zostało pominiętych przez redaktorów. Cóż jeszcze kryją w sobie homilie Franciszka z Domu św. Marty, które trafiają do nas zazwyczaj w urywkach i to zaprezentowanych według logiki dziennikarzy?

P. S. Refleksja po dwóch tygodniach de napisania posta. Zastanawiam się, czy nie za bardzo szafuje epitetami, takimi jak „bluźnierstwo” i im podobnymi. Wiadomo, że Franciszek nie mówi tego wprost, że jest w tym zawiła metafora. Ale czy rzeczywiście broma? Ale czy właśnie sama taka metafora nie podpada już pod bluźnierstwo? Co Franciszek chce przez to osiągnąć? Powstaje tylko zamieszanie…

P. S. w jednym z komentarzy poniżej odpisuję na zwrócenie mi uwagi, że Franciszek mówi wcześniej o przybraniu przez Jezusa wyglądu szatana, że ​​taki jest tego kontekst. Niewiele to zmienia – czy zgodziłby się Pan z zasadniczą tezą – a może zechciałby Pan rozwinąć tę teologię – że Jezus na Krzyżu naprawdę przybrał postać szatana, stał się wężęem? Czy można twierdzić, że Jezus na krzyżu przybrał postać szatana? Czy mamy więc wnioskować, że szatan w ogóle ma postać / wygląd podobny do tego, który Jezus przybrał krzyżu? W jaki sposób wytłumaczy Pan a, że ​​szatan ma postać taką, jak Jezus przybrał na krzyżu? ¿Czyli jaką postać ma szatan? Z pięknej Pawłowej teologii odkupienia wychodzi pomieszanie z poplątaniem. Możemy się bawić w słówka, niuanse, ale nie jestem przekonany ą ani ani Jezus na Krzyżu a piękno Miłości Boga, głębia ofiary, a nie szatan. Kontemplując Krzyż, nie kontemplujemy postaci, wyglądu szatana, a może jednak powinniśmy?

Moja wielce umiłowana córko, muszę poprosić wszystkie Moje wyświęcone sługi, aby mieli się na baczności wobec wezwań, dotyczących uczestnictwa w rekolekcjach, gdy te zostaną wprowadzone, aby ich przekonać, żeby się zgodzili na Nowa przysięgę wierności, która – O ile się na Nia zgodzą – unieważni ich najświętsze śluby, które złożyli Mnie, Jezusowi Chrystusowi.

Masoneria kościelna osiągnęła obecnie największy poziom władzy wewnątrz Mojego Najświętszego Kościoła na Ziemi i wkrótce es un tipo de bote: Ustanowiona przez wrogów Boga, będzie ona maskowała fakt, że została na nowo dopasowana do wymogów sił politycznych, Będą oni boleć nad tą obrzydliwością, jednak głosy Moich wiernych sług nie zostaną en el foro publicznym wysłuchane, gdyż oni, Masoni, w pełni sprawują kontrolę nad tym, jak ta nowa litiaia en el arz. Każdy sprzeciw, jaki zostanie podniesiony w którejkolwiek z diecezji gdziekolwiek na świecie, zostanie zbyty i odrzucony. Wymówką będzie to, że Kościół musi zwerbować nowe, młode dusze, które od niego się oddaliły. Powiedzą oni, że upodabniając się do laickiego świata, ta nowa liturgia nawróci więcej ludzi.

Tak, słowo apparenza (nie apparenzia) występuje wcześniej. Niewiele to zmienia – czy zgodziłby się Pan z zasadniczą tezą – a może zechciałby Pan rozwinąć tę teologię – że Jezus na Krzyżu naprawdę Przybrał Postać szatana, stał się wężem? Czy można twierdzić, że Jezus na krzyżu przybrał postać szatana? Czy mamy więc wnioskować, że szatan w ogóle ma postać / wygląd podobny do tego, który Jezusa przybrał krzyżu? W jaki sposób wytłumaczy Pan a, że ​​szatan ma postać taką, jak Jezus przybrał na krzyżu, skoro w wyglądzie? ¿Czyli jaką postać ma szatan? Z pięknej Pawłowej teologii odkupienia wychodzi pomieszanie z poplątaniem. Możemy się bawić w słówka, niuanse, ale nie jestem przekonany u Jezus na Krzyżu a piękno Miłości Boga, głębia ofiary, a nie szatan. Kontemplując Krzyż, nie kontemplujemy postaci, wyglądu szatana, a może jednak powinniśmy?

We włoszech istnieje obowiązkowy podatek zwany „osiem na tysiąc”, czyli 8/10 procenta, podatnicy mogą przeznaczyć v. W przypadku braku cesji, rząd włoski będzie rozpowszechniać „osiem na tysiąc” w oparciu o proporcjach ustalonych przez podatników, którzy wyznaczyli opcję.

Antonio Socci właśnie ogłosił na swoim blogu, że będzie zatrzymać zwykłego wyznaczenia Kościół katolicki jako odbiorca jego „osiem na tysiąc”. Powód broma oczywisty dla tych, którzy śledzili Jego komentarze w ostatnich latach: pojawienie się co en nazywany słusznie “Bergoglianismo”, czyli specyficzny wersję papieża Bergoglio przez liberalnej teologii jezuitów ze swoją pogardę dla ortodoksji tradycji i tradycyjnych dyscyplin związanych z Kościołem, un wieloletnia zwłaszcza Jego zakaz przyjmowania komunii świętej dla ludzi, którzy żyją w stanie cudzołóstwa publicznej nazywają „drugie małżeństwo”.

Szczegółowe omówienie tego ostatniego Bergoglianismo tutaj. Nie ma wątpliwości, że Papiez Bergoglio powiedział, że Chrystus “Stal się diabłem, WAZ …” Para broma skręcona interpretacja bergogliana tradycyjnego analogii Między Weza z brązu podniósł na słupie przez Mojżesza, który rozkazał Izraelitom spojrzeć na Foto zostać wyleczony z ukąszeń węży, które wynikały z ich grzechów, un Chrystus ukrzyżowany, zmartwychwstał na krzyżu odkupienia, aby odpokutować za grzechy nasze, aby zostać zwolnione. Pod żadnym tradycyjnej interpretacji tej analogii można powiedzieć, ¿Chrystus stał się wąż, znacznie mniej – takie bluźnierstwo papieża! – Stał się diabeł.

Socci reaguje również na zarzut L’Avvenire, gazety włoskiego Konferencji Biskupów, który zaatakował papieża Bergoglio jego komentarzu „bez ważnego argumentu”. Socci wskazuje, że teza, że ​​Chrystus „stał się Diabem”Jest właśnie„ gnostyk egzegeza ”Massimo Borghesi, stwierdził w swoim artykule„ pakt z Węża ”magazynie 30 dni iest west wyraźnie„ wyraźne przeświadczenie Bergoglio. ”

Socci korzysta z okazji do listy „inne nieprawości Bergoglio w tym samym kierunku”, w tym jego oświadczeniu, że „Bóg jest katolikiem,” Chrystus „stał się głupcem ”, którzy„ nie powiodła się ze względu na moralność ”i że„ nie był czysty. ”Ponadto, niewiarygodne, jak mog pará a la luz de la caja de la vid. za zamkniętymi drzwiami, ale na zewnątrz sprawiać wrażenie jedności ”.

W skrócie: apostazja, że ​​„zaczyna się na górze”, które Matka Boża ostrzega nas sto lat temo w tej części Trzeciej Tajemnicy nie została dopuszczona do zobaczenia. Ale jak powiedziałem wcześniej w tych stronach, w tym przerażającym rozwoju, ma nadzieję.

Po pierwsze. … La seguridad de la papaż jest uniwersalny ojciec chrześcijan, un Kościół jest matką. Nie czczą żadnego obcego boga lub idola lub figurado, ani żadnego podobieństwa Nieba, także zwracając posłuszeństwa, tíuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuqá Co jeszcze jest fałszywy papież ale obcy bóg tego świata, idolem, rzeźba, fikcyjny obraz Chrystusa? Jest zatem jasne, że jest bardzo niebezpieczny dla każdej przerwie chrześcijańskiej duszy, nawet dla ignorancji, dwie boskie nakazy wymienione.

Nikt nie jest zwolniony z ignorancji, ponieważ jest powszechnie znane, że Jorge Mario Bergoglio już odeszły wiary katolickiej z Argentyny , zarządził, że wybory do pontyfikatu heretyka jest nieważna i bez władzy od heretycy są ekskomunikowani wyroku latae i nichákáutoikikrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystrystryst

banner