Forum Budowlane – budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów cómo hacer dinero en línea a través de PayPal

Monter rusztowań jest oficjalnym zawodem sklasyfikowanym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, o symbolu (kodzie) nr 711903, należącym do grupy „Robotnicy budowlani robotinowowow Niestety zawód ten nie jest objęty kształceniem w systemie szkolnym, więc wiedzy związanej z jego wykonywaniem nie można zdobyć „na lekcjach”. Z drugiej jednak strony, aby móc wykonywać ten zawód trzeba posiadać odpowiednie do tego uprawnienia. Reguluje to zapis § 109 rozporządzenia Ministra Infraestructura: „Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia”. Rodzaj tych uprawnień wskazuje natomiast rozporządzenie Ministra Gospodarki. Wymaganą wiedzę uzyskuje się na odpowiednim szkoleniu, a samo uprawnienie zdobywa się uzyskując pozytywny wynik sprawdzianucopañalumatismo Warto jednak pamiętać, że ośrodek prowadzący szkolenie musi posiadać potwierdzenie z IMBiGS uprawniające do prowadzenia takich szkoleń. Dokumentem, którym w ostateczności legitymuje się monter rusztowań jest więc książka operatora maszyn roboczych z wpisem: „Rusztowania budowlano-montażowe metalowe”.

Oprócz posiadania wymaganych uprawnień monter rusztowań powinien przejść, tak jak każdy pracownik szkolenia bhp. Instruktaż ogólny zapewnia uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie praz oraz obowiązującziniuczinieazziniuczini_zzini_zzini_zzini_zzini_zzini_zzka_zzini_zzka_zzka_zzka_zzka_zzka_zzka_zzka_zzka_zzka_zzka_zzka_zzka_zzka_zzka_zzka_zzka_zzka_zzka_zzka_zzka_zzka_zzka_zz_zz_as_v_z_y_y_m__y_k_as_y_m_y_m__y_m_y_m_y_m_y_m__y_m__y__m. Szkolenie a przeprowadzane jest przez pracownika służby bhp. Instruktaż stanowiskowy powinien natomiast zapewnić uczestnikom Szkolenia zapoznanie się z czynnikami Środowiska Pracy występującymi na ich stanowiskach i ryzykiem zawodowym związanym z czynnościami wykonywanymi, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie Moga powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania Pracy na stanowiskach tych. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Para właśnie bezpośredni przełożony (a nie „behapowiec”) znający realia pracy na danym stanowisku powinien wskazać sposoby bezpiecznej pracy. Szkolenie przez instruktora powinno uwzględniać:

Poprzez “środki ochrony indywidualnej” rozumie się wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu Jego ochrony przed Jednym lub wieksza liczba zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w Pracy środowisku, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone hacer tego celu. Podstawowe rodzaje środków ochrony przed upadkiem z wysokości stosowane przez montera rusztowań para: szelki bezpieczeństwa, amortyzatory, linki bezpieczeństwa zakończone zatrzaśnikiem, urządzenia samohamowne.

Podczas prac na wysokości pracownik powinien być niewątpliwie zabezpieczony zawsze. Powinno się jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami należy nadawać priorytet stosowania środków ochrony zbiorowej, nad środkami ochrony indywidualnej. Przez środki ochrony zbiorowej rozumie się środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi izcz lpz W przypadku rusztowań, środkami ochrony zbiorowej są np. balaustrada Wart Ponadto poręcz ochronna może być umieszczona na wysokości 1 m, ale wyłącznie w przypadku rusztowań systemowych. Ważną kwestią jest również odległość pomostu rusztowania od ściany. Jeżeli przekracza ona 0,2 m należy zastosować wyżej opisane balustrady również po stronie ściany.

Gdy zastosowano takie środki ochrony zbiorowej, monter rusztowań nie ma obowiązku przypinania si t na poziomach, gdzie to zastosowanie ma miejsce. Znacznie ułatwia a wykonywanie pracy i jest stosunkowo prostym zabiegiem likwidowania zagrożeń u źródła ich powstawania. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne jedynie, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. Nie należy tego jednak nadinterpretować w ten sposób, że monterzy nie muszą nosić szelek bezpieczeństwa. Sprzęt ten powinien być noszony przez pracowników zawsze, ale w pewnych okolicznościach nie trzeba się przypinać (gdy zastosowano już środki ochrony zbiorowej).

banner