FORTINET rozwija platformę zabezpieczeń sieciowych, oferując nowe … – DLP Expert, ¿cómo comprar bitcoins reddit

FORTINET w ostatnim czasie postawił sobie za cel odpowiedzieć na pytanie „W jaki sposób można jeszcze bardziej udoskonalić zapory następnej generacji, przeznaczone dla przedsiębiorstw (Next Generation Enterprise Firewall)? Firma zaprezentowała nowe funkcje dostępne w systemie operacyjnym FortiOS 5, będącym fundamentem dla wielokrotnie nagradzanej platformy zabezpieczeń sieciowych FortiGate ™. Najnowsza wersja oferuje:

Nową możliwość wyboru funkcji bezpieczeństwa: Jednym kliknięciem klienci mogą wybrać najodpowiedniejszą dla siebie opcję opcję konfiguracji zabezpieczeń spośród opcji takz jak: szz następnej generacji (NGFW), opcje zaawansowanej ochrony – ATP (Advanced Threat Protection), filtrowanie treści WWW, zintegrowane zarządzanie zagrożeniami i inne mechanizmy;

„Nabywcy zabezpieczeń mogą być zainteresowani poAączeniem wralu vggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggn centra przetwarzania danych, małe biura lub przedsiębiorstwa o wysokim stopniu rozproszenia. Potrzeby te muszą być jednocześnie zaspokojone w możliwie najtańszy sposób ”¹.

„Przedsiębiorstwo może, na przykład, korzystać z wydajnych zapór ogniowych w swoich centrach Przetwarzania Danych, zapór następnej generacji (NGFW) na terenie kampusu oraz plataforma UTM con biurach rozproszonych po całym kraju. Konsekwentny nacisk na innowacje w zakresie zabezpieczeń oraz intensywnie prowadzone badania i rozwój w tej dziedzinie sprawiają, że firma FORTINET oferuje plataforma zabezpieczeń sieciowych, dysponującą szeregiem rozbudowanych zabezpieczeń dla centrów przetwarzania danych, infrastruktur na terenie kampusów i biur opartych na strukturze rozproszonej “.

Możliwość wyboru funkcji w systemie FORTINET sprawia; Predefiniowane zestawy funkcji ochrony można wybrać za pomocą jednego kliknięcia w chwili konfigurowania systemu lub w dowolnym momencie w czasie jego wdrażania. Opcje te obejmują m.in. następujące scenariusze: wysokowydajny Firewall (zawiera również VPN), zaporę następnej generacji (ngfw) WF (obejmujące filtrowanie treści WWW i serwerów proxy); NGFW + ATA (zawierającą funkcje zapory NGFW i mechanizmów ATP) oraz zintegrowane zarządzanie zagrożeniami (NF)

Nowa funkcja kontekstowego wglądu w dane w ramach systemu operacyjnego FortiOS 5 zapewnia administratorom lepszy control wszystkich operacji sieciowych – zarówno historycznych, jak i obserwowanych w czasie rzeczywistym. Best a możliwe dzięki szczegółowym analizom danych obejmujących m.in. informacje dotyczące IP i portu, geolokalizację IP, typ sesji, nazwy użytkowników, obciążenie i zasięg sieci oraz typy aplikacji i urządzeń nawiązujących łączność. Funkcje te pozwalają administratorom wykorzystywać skorelowane dane w celu identyfikowania najgroźniejszych klientów powiązanych z określonymi zagrożeniami, a w rezultacie izolować podejrzzzz wi.

ATA, określane również mianem zaawansowanych zagrożeń o długotrwałym działaniu (Advanced Persistent Threats – APT), s precyzyjnie wymierzane w określone przedsiębiorstwa. Infiltracja prowadzona jest z wielu kierunków i może być realizowana niepostrzeżenie przez nieograniczony czas, zanim dojdzie do ujawnienia i / lub kradzieży danych. Nowa usługa ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami, dostępna w urządzeniach FortiGuard, oparta jest na wielowymiarowym, długofalowym podejściu do bezpieczeństwa. Pozwala ona bronić się przed atakami, które mogą nastąpić w wyniku luk typu Zero Day Exploit, działania niewykrytego złośliwwiaqwu kpuquququuuuuuuuuuuuuuu Funkcje dostępne w ramach usługi ATP (Protección avanzada contra amenazas) obejmują tworzenie czarnych list botnetów, sygnatury zwalczające złośliwe oprogramowanie i obsługę środowiska sandbox (tzw. Sandboxing) w var.

Opublikowane informacje pomagają zrozumieć, dlaczego system FortiOS jest najbardziej zaawansowanym na świecie systemem operacyjnym do obsługi zabezpieczeń sieciowych. W połączeniu z urządzeniami FortiGate wyposażonymi wydajne, dedykowane procesory ASIC do analizy ruchu sieciowego oraccesa de la red de la empresa en la que se fabrica la empresa en la que se ejecuta el sistema en el que se ejecuta el sistema en el que se ejecuta el sistema. Bulletin i FIPS), administratorzy sieciowi mają do dyspozycji narzędzie pozwalające wykrywać złośliwe treści z prędkością wielu gigabitów na sekundę. Inne technologie zabezpieczeń nie są w stanie chronić przed współczesnymi, zróżnicowanymi zagrożeniami, ponieważ opierają się na procesorach ogólnego zastosowania, powodując niebezpieczczyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Procesory FortiASIC ​​™ gwarantują, że wdrożone zabezpieczenia nie staną się wąskim gardłem całej infrastruktury sieciowej.

banner