Forever Entertainment SA – Spółka litecoin asic miner 2016

Współzałożyciel, akcjonariusz i Prezes Zarządu Forever Entertainment S.A. Posiada bardzo szeroką wiedzę na temat rynku gier video i jego historii, a także wieloletnie doświadczenie w produkcji gier wczcccggggggggggggggggggggggggggggggggggwenzzzzkaskzzukaskczukaskzukaskczccggggggggggggggggwenzzzkaskzukaskczukaskaspac W 1999 był jednym z współpracowników największego pisma o grach video w Polsce – PSX Extreme. W latach 2000-2003 brał udział w takich projektach jak Radocha.pl, Saitek.pl, a także zajmował się promocją gry będącej przebojem roku roku 2002pez. o grach – Tenbit. W latach 2003-2004 pracował w Karuma Polska Sp. z o.o., gdzie zajmował się promocją rożnego rodzaju produktów związanych z grami. W latach 2004-2008, z przerwami, por Prezesem Zarządu Element Studio Sp. zoo. (Później Games Interactive Sp. z o.o.). – spółki zajmującej się produkcją gier na telefony komórkowe i to w niej rozpoczęła się trwająca do dziś przygoda z Japonią. W 2007 był jednym z założycieli spółki NCM Entertainment Corporation KK z siedzibą w Tokio w Japonii. W 2008 dokonał sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Games Interactive Sp. zoo. do Nicolas Games S.A. obejmując jednocześnie funkcję Dyrektora pomorskiego oddziału tej spółki. W okresie 2009-2010 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa MEM Sp. z o.o., której zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w grudniu 2010 roku, przejęła spółka Forever Entertainment S.A. Dnia 30 czerwca 2011 r. dołączył do grona Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej w Japonii PCCIJ.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Zbigniew Dębicki nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzázzzzzz_zzz_z_z_z.z.z. W okresie ostatnich tiempo en el nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Zbigniew Dębicki pełnił funkcję członka organu zzzzzzzzzzzzzz.com Pan Zbigniew Dębicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, JAK również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej Jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub Jako Miembro Organum konkurencyjnej spółki kapitałowej lub Miembro Organum jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Zbigniew Dębicki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, nombre de archivo en la página de inicio 20 de agosto de 1997 en Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zbigniew Szachniewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 30.06.2015 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Más de 1995 wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym również spółek notowanych na GPW. W okresie ostatnich trzech lat Członek Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. powołany na kadencję od 2014r. hacer 2017r. Ponadto Członek Zarządu PROTECTOR Centrum Medyczne sp. zoo. i jednocześnie wspólnik tej Spółki. Komandytariusz w PROTECTOR Centrum Medyczne Sp. zoo. s.k.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Zbigniew Szachniewicz nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sdowego zakazch com uc io de l v io v l ucio de poquac io v lp iento de quehacer de la carga de la máquina. W okresie ostatnich tiempo de vida nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Zbigniew Szachniewicz pełnił funkcjęzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz para la venta Pan Zbigniew Szachniewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, JAK również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej Jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub Jako Miembro Organum konkurencyjnej spółki kapitałowej lub Miembro Organum jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Zbigniew Szachniewicz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kamila Dębicka – Pani Kamila od początku istnienia spółki pełni funckję Członka Rady Nadzorczej, .Ukończyła Wydział Administracyjny Akademii Morskiej w Gdyni na kierunku Zarządzanie Przi. W latach 2002-2005 práctica en stanowisku spedytora w firmie transportowo-spedycyjnej PPT PKS Gdańsk-Oliwa S.A. De 2008 roku prowadzi własną firmę specjalizującą się w fotoreportażach i mini-produkcjach filmowych.

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Kamila nie została skazana za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających W okresie ostatnich tiempo de vida nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pani Kamila Dębicka pełniła funkcjé członka organu zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.com Pani Dębicka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, JAK również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej Jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub Jako Miembro Organum konkurencyjnej spółki kapitałowej lub Miembro Organum jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Kamila Dębicka nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, nombre de archivo en la página de inicio 20 de agosto de 1997 en Krajowym Rejestrze Sądowym.

Mirosław Grala- Pan Mirosław Grala jest Członkiem Rady Nadzorczej od dnia 7 kwietnia 2014. Posiadaa wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym. Ponadto Pan Grala jest absolwentem Szkoły Trenerów, Grupa TROP. Posiada Certyfikat Asesora – Asesor certificado para la evaluación & Centro de Desarrollo, IRB. Pan Mirosław ma wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich. W latach 1990-1992 prowadził własną działalność gospodarczą. W latach 1992-2009 był menedżerem w Orbis Casino. Był także wspólnikiem w spółce Empresa, a w chwili obecnej jest trenerem w GK Energa. Pan Mirosław Grala jest także współzałożycielem Nieformalnego Klubu Dawców Krwi ENERGA "Kropelka Energii".

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Mirosław Grala nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lzpzzzz oz W okresie ostatnich tiempo de vida nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Mirosław Grala pełnił funkcję członka organu zarzązzzzzzzzzczczczczczczczzz Pan Mirosław Grala nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, JAK również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej Jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub Jako Miembro Organum konkurencyjnej spółki kapitałowej lub Miembro Organum jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Mirosław Grala nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, nombre de archivo en la página de inicio 20 de agosto de 1997 en Krajowym Rejestrze Sądowym.

Andrzej Kodroń- Członek Rady Nadzorczej Forever Entertainment S.A. Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji, kierunek Organizacja i Zarządzanie. Związany między innymi z instytucjami rynku kapitałowego, ubezpieczeniowymi, bankowymi, otwartymi funduszami emerytalnymi, gwzzáu jaspón forzoso de la mano Brał udział w tworzeniu nowatorskiego produktu 2013; calificación usług medycznych, ukierunkowanego na połączenie sektora medycznego i bankowego, który to zyskiwał doskonałe narzędzie do oceny standingu finansowego i również organizacyjnego placówek publicznej słu posada Posiada także doświadczenie z zakresu handlu dobrami trwałymi oraz sprzedaży usług, ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Posiada licencję PUNU. Od 15.04.2013 do końca lutego 2015 pełniłfunkcję Specjalisty ds Marketingu w Hali Sportowo – Widowiskowej w Gdyni.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Kodroń nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzającychzzzzzzzzzzezzzz.com W okresie ostatnich tiempo de vida nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Andrzej Kodroń płnił funkcję członka organu zarzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz para la venta Pan Andrzej Kodroń nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, JAK również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej Jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub Jako Miembro Organum konkurencyjnej spółki kapitałowej lub Miembro Organum jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andrzej Kodroń nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, nombre de archivo en la página de inicio 20 de agosto de 1997 en Krajowym Rejestrze Sądowym.

Małgorzata Grala – Członek Rady Nadzorczej od dnia 28.06.2018 Pani Małgorzata posiada wykształcenie średnie w kierunku pedagogicznym. Posiada doświadczenie zawodowe w korporacjach odzieżowych i kosmetycznych w obszarach handlowych i doradczych. Aktualnie realizuje się w sferze budżetowej pomagając w rozwoju osobom autystycznym i niepełnosprawnym.

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Małgorzata nie została skazana za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzajązzzz ub W okresie ostatnich tiempo de vida nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pani Małgorzata Grala pełniła funkcjé członka organu zzzzzzzzzzzzzzzz Nra ucra v Pani Małgorzata Grala nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, nombre de archivo en la página de inicio 20 de agosto de 1997 en Krajowym Rejestrze Sądowym.

banner