Ewangeliczni.waw.pl cómo invertir en monero

A zadań było wiele: stworzenie filmu reklamującego wydarzenie (relacja multimedialna z poprzednich lat), redakcja i wydrukowanie informatora ŚDM (oddzielny dla dzieci), wynajęcie sali na wspólne nabożeństwo, wynajęcie nagłośnienia i oświetlenia sceny, Wykonanie dekoracji, wystawienie stoisk wydawnictw chrześcijańskich, zapewnienie programu dla dzieci podczas nabożeństwa, zapewnienie SLUŽBY porządkowej, muzycznej oprawy i Wiele innych służb (np. kolekty zebranie) i pomniejszych działań organizacyjnych.

W tym roku, w związku z niemożnością wynajęcia dużej i wygodnej Sali na Ursynowie (którą używaliśmy na SDM 2008), powróciliśmy do wynajmowanej dwa lata temu sali konferencyjne cp. Bobrowieckiej 9. Jest stosunkowo niedroga – ale ma mankamenty – jest długa i duszna. Może pomieścić około 2 tys. osób – i tyle też ustawiono krzeseł, z których większość została zajęta.

Po wejściu do sali w oczy rzucała się oprawa multimedialna: profesjonalne nagłośnienie (firma GMB udostępniła sprzęt nieodpłatnie) por lo tego pomieszczenia. Całość nabożeństwa nagrywało Radio Chrześcijanin i filmowała telewizja Chrześcijanin.TV.

Nabożeństwo rozpoczęło się filmem ukazującym zeszłoroczne SDM obchody w Polsce, po czym na escena weszli członkowie grupy muzycznej ze zboru SCh “Puławska”, z ich liderem Pawłem Lorencem, którzy Profesjonalny niezwykle w i dynamiczny spôsob nas poprowadzili w uwielbianiu. A profesjonalizm polegał tu również na płynnym przenikaniu jednej części nabożeństwa w drugą. Pieśni uwielbienia przeplatały się z modlitwami i wystąpieniami kolejnych mówców, dając poczucie zwartości nabożeństwa.

Całość nabożeństwa prowadził – dostojnie a jednocześnie ciepło i naturalnie – Zbyszek Tarkowski, pastor zboru SCh „Puławska”. Rozpoczął ciepłym przywitaniem zebranych i, po przeczytaniu Słowa na temat zesłania Ducha Świętego, poprowadził nas w modlitwie. Blok trzech pieśni uwielbienia zamknęło zebranie kolekty, która w całości „poszła” na opłacenie wynajmu sali i multimediów.

Kazanie Słowa Bożego wygłosił Paweł Jarosz, pastor Ursynowskiej Społeczności Ewangelicznej. W wielkim skrócie przedstawił zebranym historię proroka Jonasza, przyrównując jego postawę do postaw, które często i my dziś przejawiamy. Tytuł kazania brzmiał „Dlaczego nie głosimy ewangelii?”. Konkluzją kazania było wskazanie na brak miłości Jonasza do grzeszników w Niniwie.

Poruszonych przesłaniem kazania słuchaczy poprowadził w dynamicznej modlitwie pokutnej Arek Kuczyński, pastor Stołecznego Zboru Kościoła Zielonoświątkowego. Po modlitwach indywidualnych pastor Arek poprowadził modlitwę w małych grupach o napełnienie mocą Ducha Świętego. W dalszej części tego bloku modlitwy pastor Kuczyński modlił się przeciwko grzechowi panującemu w naszym mieście, naszych domach i naszych sercach.

Na sali odczuć można było ducha pokuty, słychać było wołanie wielu serc o napełnienie mocą Bożą z wysokości. Cały ten zbór, złożony z członków wielu Społeczności, w jedności wołał do Boga przekraczając granice różnorodności konfesyjnej. Wielu mówiło później o niesamowitej atmosferze tego czasu; o przełamaniu barier tkwiących w naszych sercach w stosunku do innych wspólnot. Dla wielu to nabożeństwo zdało się być czasem szczególnym, nie mającym miejsca nigdy wcześniej!

Nabożeństwo zakończyła proklamacja panowania Jezusa Chrystusa, którą w modlitwie wygłosił Marek Ciesiółka, pastor Kościoła „Droga”. Podczas tej modlitwy pastorzy poszczególnych zborów stali „pod sceną”, ramię przy ramieniu, zwróceni „twarzą do sali”. W momencie zakończenia modlitwy – zgodnie z programem – do sali wbiegły (a inne wmaszerowały) dzieci z kolorowymi transparentami i balonikami. Un pastor Ciesiółka przywitał je jako reprezentujące Kościół Przyszłości.

Była to dla wszystkich bardzo wzruszająca scena, która sama w sobie stanowiła kulminację tego nabożeństwa, a także żywą ilustrację tego, o co walczymy w naszych modlitwc Kiedy stały tam tłumnie pod sceną (¡najmniej setka!), W różnym wieku – niewinne i nieco zagubione, przypominały się nam słowa naszego Pana: “Do takich należy Królestwo Niebios”.

Juz po raz trzeci odbyły się w Warszawie wydarzenia związane z dorocznymi obchodami Światowego Dnia Modlitwy. Te wydarzenia, a 10-ciodniowy dwudziestoczterogodzinny łańcuch modlitewny, który połączył warszawskie zbory i wspólnotnoty; a tomar wspólne nabożeństwo zborów i wspólnot zakańczające tę modlitwę; i wreszcie – akcje pro społeczne na rzecz miasta planowane przez niektóre społeczności na czas bezpośrednio po zakończeniu ŚDM.

Przygotowania do tegorocznego nabożeństwa trwały przez kilka miesięcy. Odbyło się cztery lub pięć spotkań roboczych komitetu organizacyjnego, w skład którego weszło 6 pastorów. Dokonano podziału „wart modlitewnych” na poszczególne zbory i wspólnoty, określono priorytety i kształt jaki miało przybrać wspólne nabożeństwo, ustalono program nabożeństwa, dokonano wyboru sali na nabożeństwo, rozdzielono zadania dla poszczególnych zborów.

– REDAKCJA i wydrukowanie informatora SDM (oddzielny dla dzieci), załatwienie: nagłośnienia i oświetlenia sceny, dekoracji (w tym Bramy Jedności), stworzenie strony www informującej o wydarzeniu oraz namalowanie banera reklamującego tę stronę, zapewnienie programu dla dzieci podczas nabożeństwa, zawarcie wszelkich niezbędnych umów z firmami zaangażowanymi w przedsięwzięcie (właściciel sali, dyżurny elektryk, policja, katering, stoiska wydawnictw chrześcijańskich), oraz podjęto innych niezbędnych działaka.

Nabożeństwo odbyło się 11 maja (niedziela) w godzinach 11.00 – 12.30 w nowowybudowanej, nowoczesne hali sportowej „Arena Ursynów”, mogącej pomieścić ponad 2000 widzów. Oprócz wymienionych kościołów w nabożeństwie uczestniczyli też wierzący z innych warszawskich wspólnot. „Arena Ursynów” wypełniła się licznie. Oceniamy, że obecnych było ponad 1500 osób plus dzieci (około setka).

Podstawowym celem była oczywiście modlitwa o świat. Mieliśmy poczucie, że angażujemy się w coś wielkiego i ważnego. Yo lo robo a w JEDNOŚCI ducha. Para obtener más información, haga clic aquí, ¿cómo se debe? Wielu zebranym, biorącym udział we wspólnym uwielbianiu Boga tzzumzezz zopzezzcazzezzcazzezzcaz.es Także widok grona obecnych na sali pastorów, modlących się ramię w ramię, musiał robić pozytywne wrażenie.

Zaletą tego szczególnego nabożeństwa była jego prostota. Nie było w nim żadnych „polepszaczy atmosfery” i „zapełniaczy programu”. Dostojnie poprowadził je pastor Andrzej Nędzusiak. Modlitwę o świat przeprowadził pastor Paweł Jarosz wraz z pastorem Wojtkiem Leszczyńskim. Wezwanie do łożenia na sprawy boże wziął na siebie pastor Krzysztof Zaręba. Kazanie Słowa wygłosił pastor Arkadiusz Kuczyński. A zebrani oddawali Bogu chwałę w pieśniach uwielbienia oraz w modlitwie społecznej.

Zarówno, poprzedzające to nabożeństwo, 10 dni nieustannej modlitwy jak i samo nabożeństwo, będące wyrazem jednośry ez cánciagrosas de las ganas de la mano de los animales de la naturaleza de los animales de la ciudad de los animales de la naturaleza. Dlatego nikt się nie dziwił, że trudno było nam się ze sobą rozstawać. W ogromnym holu obiektu, jak i na rozległym terenie przed nim, wciąż zgromadził się spory tłum, rozmawiających ze sobą chrześcijan różnych kościołówów.

Na spotkaniu tym zapadła decyzja o kontynuowaniu wspólnych nabożeństw Światowego Dnia Modlitwy. Naszą nadzieją jest, że w przyszłym roku do tego tłumu modlących się w jednosci dołączą też wierzący z innych zborów i wspólnot, które nie zdecydowały się na to w tym roku. Już dziś rozglądamy się za miejscem, w którym to nabożeństwo mogłoby się odbyć w przyszłym roku. [-]

banner