Ethernet – Świat Sieci Lokalnych ethan allen muebles de calidad

Ethernet jest ogólną nazwą dla zbioru technologii zawierających standardy wykorzystywane w budowie sieci komputerowych. Opisuje specyfikację okablowania, sposoby przesyłania sygnałów w sieciach oraz protokoły dwóch najniższych warstw modelu OSI. Ethernet broma obecnie najpopularniejszym standardem sieci lokalnych. Wśród technologii zaliczanych do Ethernetu możemy wyróżnić:

Wszystkie standardy s ze sobą zgodne, dzięki temu nie ma problemów ze stosowaniem kilku technologii w jednej sieci. Ethernet jako metody dostępu do mediano transmisyjnego używa metody CSMA / CD, desde la parte posterior de la tarjeta a la izquierda hasta la fecha de la firma de Xerox. W lutym 1980 roku instytut IEEE wziął na siebie odpowiedzialność przekształcenie Ethernetu w obowiązujący standard sieciowy. IEEE 802.3 tak jak i jego poprzednik używał opracowanej przez metero de Xerox CSMA / CD. Natomiast kolejna wersja Ethernetu była już wspólnym dziełem firm, Xerox, DEC oraz Intel. Ta wersja jest już kompatybilna z wydanym przez IEEE 802.3. Pierwsze Ethernet by by y yo kablu koncentrycznym i działały w trybie half duplex. Wykrywanie kolizji

¿Qué pasa con el estándar de Ethernet? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Po odebraniu takiej ramki sprawdzany jest jej adresat i ramka przesyłana jest do wyższych warstw modelu OSI, lub w przypadku, gdy ramka zaadresowana jest do innego urządzenia – jest odrzucana.

Dzięki metodzie CSMA / CD stacja, która chce nadawać, może uzyskać dostęp do sieci w dowolnym momencie. Przed nadaniem danych urządzenie musi czekać do momentu, kiedy w sieci nie będzie żadnej innej transmisji. Gdy dwa urządzenia zaczną nadawać w tym samym momencie następuje kolizja i transmisja zostaje przerwana. Urządzenie podczas wysyłania danych, monitoruje własną transmisję. Kiedy następuje kolizja, transmisja danych jest zatrzymywana i wysyłana jest sekwencja informująca o kolizji. Dane muszą zostać wysłane ponownie w późniejszym czasie.

Mechanizm wykrywania kolizji w protokole CSMA / CD zakłada, że ​​wszystkie urządzenia sieciowe zostaną poinformowane o wystąpieniu kolizji. W przypadku, w którym kolizja wystąpiła na jednym z końców sieci, urządzenie nadav, Haga clic aquí para obtener información sobre el precio de las copias de 25,6 µs. W związku z tym urządzenie nadające otrzyma sygnał o wystąpieniu kolizji nie później niż po czasie 51,2 µs. Ponieważ projekt dotyczył sieci o przepustowości 10Mbps, oznacza to, że sygnał o wystąpieniu kolizji powinien dotrzeć do nadawcy nie później niż podczas wysyłania maksimum pierzyzych 64 tentwawi. Zatem jeżeli nadawca wyśle ​​pierwsze 64 bajty ramki i nie otrzyma sygnału informującym o kolizji kontynuuje wysyłanie pozostałej części ramki. Jeżeli długość ramki byłaby mniejsza niż 64 bajty nadawca nie mógłby wiedzieć, czy transmisja zakończona została sukcesem, czy nie. Ramki Ethernet

Fast Ethernet es una tecnología de red local, de red inalámbrica, de transmisión de datos a 100 Mb / s. Instrucciones de uso de la IEEE Grupa HSESG otrzymała za zadanie opracowanie szybkiej sieci lokalnej opartej na mechanizmach Ethernetu. Grupa podzieliła się na dwa obozy, każde ugrupowanie opracowało swoją specyfikację, nazwano je: 100Base-T i 100VG-AnyLAN.

W technologii 100 Base T zastosowana została specyfikacja IEEE 802.3 wraz z metodą dostępu do medium CSMA / CD. W związku z tym Fast Ethernet dziedziczy format i rozmiar ramki oraz mechanizm detekcji błędów. Dzięki zastosowaniu zgodności z IEEE 802.3 żżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżż Nie było również konieczności modernizacji oprogramowania.

Główną różnicą pomiędzy Ethernetem, un Fast Ethernetem jest zmniejszenie maksymalnej możliwej średnicy sieci do około 200 metrów. Spowodowane bromea a zbyt szybkim przesyłaniem danych w sieci i wynikającymi z tego problemami z wykrywaniem kolizji. Było to jedną z przesłanek do utworzenia przełącznika (ang. Switcha) – urządzania, który separował domeny kolizyjne do jednego portu urządzenia. Zastosowanie switchy umożliwiało rozwiązanie problemu ze zmniejszoną średnicą sieci.

Estándar 100 Base – T wspiera mechanizm autonegocjacji. Mecanismo de realización y gestión de fondos de sesión de trabajo en línea sobre la base de datos. Sygnały te zawierają informacje o możliwościach technicznych urządzenia. Kiedy oba urządzenia zinterpretują ofertę partnera przełączają się na najwyższą możliwą, obsługiwaną przez nich szybkość transmisji. Jeśli komunikacja zostanie przerwana i nastąpi utrata połączenia, oba urządzenia najpierw starają się połączyć ze sobą z ostatnią wynegocjowaną szybkością. Jeśli się a nie powiedzie, proces autonegocjacji zaczyna się od początku.

Tecnología 100VG-AnyLAN została opracowana pod patronatem firme Hewlett Packard i wydana jako estándar IEEE 802.12. Nie zdobyła jednak większej popularności. Podstawowymi cechami tej technologii jest: gwarantowane, minimalne pasmo przesyłania danych w sieci oraz określony maksymalny czas przesyłania pakietu. Ponadto 100VG-AnyLan umożliwia wykorzystanie istniejącego okablowania w postaci skrętki kategorii 3, 4 i 5.

Tecnología Gigabit Ethernet jest kolejnym rozszerzeniem standardu IEEE 802.3 w związku z tym zachowana jest kompatybilność z urządzeniami Ethernet i Fast Ethernet. Gigabit Ethernet se transmite a través de un dispositivo de 1 Gb / s zachowując jednocześnie formato ramki poprzedników i metodę dostępu CSMA / CD. Standard ten został opracowany w 1999 roku przez grupę roboczą 802.3z oraz opisany jako IEEE 802.3ab. Gigabit Ethernet es compatible con la red social de kabla światłowodowego, skrętki oraz kabla koncentrycznego.

W związku z tym, żse szybkość transmisji wzrosła 100 krotnie w stosunku do klasycznego Ethernet, czas transmisji ramki o minimalnej długościciwi paulatina de la casa de campo de la casa de campo en el centro de la ciudad de Polonia Aby zachować standardowy rozmiar sieci (100m dla skrętki) należało zwiększyć minimalny rozmiar ramki do 512 bajtów. Zmiana minimalnego rozmiaru ramki jest całkowicie niewidoczna dla oprogramowania – odpowiadają za a urządzenia nadawcy i odbiorcy. Z tworzeniem ramki w tej technologii związane są dwie funkcje:

1000 Base LX – umożliwia transmisję z szybkością 1Gb / s poprzez jednomodowy kabel światłowodowy o średnicy 9 µm na odległość do 2 km. W tej technologii możliwe jest również wykorzystanie wielomodowego światłowody, wówczas maksymalna odległość pomiędzy urządzeniami wynosi do 550 metrów. Wykorzystuje fale świetlne o długości od 1270 do 1355 nanometrów.

banner