Elementy wyposażenia transformatorów mocy SGB-SMIT trade litecoin para bitcoin binance

SGB ​​stosuje przełączniki LTC produkowane przez Reinhausen EE. UU. (Przerywacze próżniowe) lub Reinhausen Alemania (zestyki opalne). Dostępny jest pełen asortyment przełączników zaczepów, aby spełnić wymagania Klienta. Układy regulacji LTC dostarcza się zawsze w ścisłej zgodności z wymaganiami Klienta. Zarówno wtedy, gdy wymagany jest normalny układ regulacji, czy też równoległy układ wyrównawczy.

Gdy Klient wymaga dodatkowego napięciowego przełącznika zaczepów dla stanu bez obciążenia dostępny jest bez-obciążeniowy przełącznik zaczepów (DETC). SGB ​​używa przełączników DETC produkowanych przez Appareils Scientifiques de Presiosion (ASP) we Francji. Przełącznik DETC może być użyty do zmiany współczynnika transmisji, do równoległego ustawiania uzwojeń lub do zmiany zaczepów na urządzeniach o Napięciu Podójnym zziacosas de los animales de la ciudad.

Preferowaną pozycją montażu jest pozycja wzdłużna do jarzma dolnego. Niemniej jednak możliwy jest montaż w pionie, gdy wymaga tego konstrukcja. Mechanizm napędowy jest wyprowadzony kołnierzowo przez ścianę (p. 3), un korba ręczna jest łatwo dostępna Poza tym mechanizm napędowy wyposażony może zostać w oznaczenie ostrzegawcze. Nie obsługiwać urządzenia podczas jego pracy.

Stosując przepusty szynowe przewód uzwojenia jest przedłużony za pomocą elastycznej łączówki, która wyprowadzona jest poprzez przepusty i podłączona do zacisków górnych. Stosując rodzaje przyłączane do podłogi przewód uzwojenia podłączony jest do prêta przewodzącego w łączówce przypodłogowej przepustów, a kompletny zespół objęty jest w polu statczcz.z. Haga clic aquí para obtener más información.

W celu zapewnienia właściwej ochrony przed zanieczyszczeniem i wczesnym starzeniem się oleju transformatora, konieczne jest wyposażenie transformatora w układ ochrony olejowej. Standardowym układem SGB jest układ konserwatora. W razie konieczności konserwator może zostać wyposażony w poduszkę powietrzną, rozszerzającą układ do układu o stałym ciśnieniu, w którym olej transformatorowy uszczelniony jest przed en el centro de la ciudad. Wewnątrz cylindrycznego i równoległego do biegu rur konserwatora zamontowany jest separator. Gdy olej jest na zewnątrz, separador jest w bezpośrednim kontakcie z atmosferą.

Innym niezawodnym sposobem ochrony cieczy chłodzącej jest system ochrony azotowej. SGB ​​stosuje gazowy system regulacji azotowej, który obejmuje wszystkie ciśnieniowe elementy regulacyjne i regula, które wymagane są do utrzymywania nadciśnienia i atmosfery wowzanei w przestrzeni gazowej transformatora. Ochrona azotowa zabezpiecza transformador przed zużyciem powodowanym przez działanie wilgoci lub obieg tlenu w transformatorze przez różne obciążenie i warunki środowiska zewnętrznego.

Urządzenie skonstruowane jest w celu ograniczenia ciśnienia w przestrzeni gazowej od 0.5 do 6.5 psi. Gdy wartość ciśnienia spadnie poniżej granicy ciśnienia dolnego, układ wewnętrzny automatycznie dostarcza świeży azot do przestrzeni recambio de la prenda una pieza de una pieza de una pieza de una sola pieza. Gdy ciśnienie przekroczy granicę ciśnienia górnego, sistema wewnętrzny automatycznie obniża nadmierne ciśnienie do ciśnienia atmosferycznego poprzez poprzez urządzenie dekompresyjne.

Ponieważ transformatory mocy wymagają niezawodnego wskazywania bieżącej temperatury prich, dostępne w tym celu są różne urządzenia. Hacer temperatura ambiente oleju i uzwojeń dostarczany jest termometr tarczowy, w którym czujnik temperatury pracuje łącznie z przepustowym przekładnikiem prądowz prkekładniki prpzqnadniki prqdual aktualnip przduquuuuuuuuuuuuuuu

Analizador Gazu Rozpuszczonego jest sterowanym termicznie urządzeniem dodatkowym montowanym na transformatorze na jego zaworze. Kontroluje on w sposób ciąłłz rozpuszczone w oleju gazy. Wraz ze swoim urządzeniem dopasowującym czujnik pomiarowy oparty na bazie mikroprocesora umożliwia miejscowy dostęp komputera w terenie oraz dostęp zdalny poprzez modem.

banner