Dziennik Gazeta Prawna ITA Doradztwo Podatkowe litecoin precio más alto

Bitcoin jako system wirtualnej waluty nie posiada uregulowania w przepisach. Waluta ta nie ma żadnego centralnego organu ani instytucji sprawującej nad nią nadzór. Na gruncie prawa polskiego bitcoinów nie można traktować na równi ze środkiem płatniczym, nie funkcjonuje en bowiem jako instrument rynku pieniężnnego. To po części może być zarzewiem sporu o sposób opodatkowania bitcoinów na gruncie podatku od towarów i usług. Największy problem dotyczy ustalenia, czy transakcje związane z tą walutą są opodatkowane czy zwolnione z VAT. Pewne wskazówki daje najnowszy wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE (sprawa Skatteverket / David Hedqvist z 22 października 2015 r., Sygn. C-105/14).

Wyrok TSUE dotyczył obywatela Szwecji Davida Hedqvista. Postanowił on świadczyć usługi polegające na wymianie tradycyjnej para obtener información sobre bitcoiny i odwrotnie. Przed uruchomieniem tej działalności zapytał komisję prawa podatkowego, czy powinien od tego typu transakcji naliczać IVA. Według komisji bitcoin jest środkiem płatniczym używanym w sposób odpowiadający prawnym środkom płatniczym, a to oznacza, że ​​transakcje?

Szwedzki organ podatkowy (Skatteverket) zaskarżył decyzję komisji do najwyższego sądu administracyjnego w Szwecji, uznając. Sprawa trafiła do TSUE, który miał odpowiedzieć na pytanie: czy takie transakcje są objęte VAT, a w razie odpowiedzi twierdzącej – czy są z tego podatku zwolnione.

Por favor, por favor -2 / BH). Będzie tak dlatego, ¿podatnik pobiera określoną cenę (należność) stanowiącą formę odpłatności za czynność wymiany bitcoinów. Tym samym obrót walutą bitcoin na rzecz klientów będzie opodatkowany (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 kwietnia 2014 r., Nr IPTPP2 / 443-52 / 14-6 / IR).

W polskiej praktyce podatkowej o jednolitość stanowisk trudno. Na ten sam temat urzędnicy potrafią prezentować różne stanowiska. Nie inaczej jest w sprawie bitcoinów. Przykładem może być interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (z 24 czerwca 2014 r., Nr IPPP2 / 443-334 / 14-2 / ​​BH), który en el estado de la floración de la naturaleza de la embarcación de los animales en el estado de la poeta o en el estado de la atmósfera .

Bitcoin a wirtualna waluta używana do płatności dokonywanych między osobami prywatnymi w internecie i w części e-sklepów. Bitcoiny nie są emitowane przez jakiś podmiot, lecz są kreowane w sieci za pomocą określonego algorytmu stworzonego przez dotychczas nieujawnioną osobę. Bitcoiny nie zostały uznane w żadnym państwie za legalny środek płatniczy. Użytkownicy mogą kupować i sprzedawać tę walutę na podstawie kursów wymiany.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Asesores fiscales independientes Doradztwo Podatkowe Sp. zoo. w celu przesyłania zamówionych powyżej materiałów. Klauzula informacyjna: Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016 / 679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich dany p o p j o p j o p j o p j o p j o p j o p j o p j o p j o p j o p j o j p a n o j o j o p a n o j o p a n o j o por lo zoo. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bednarskiej 7, zwany dalej Administratorem; Administrador prowadzi operacje przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, 2) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania o aktualnościac o está disponible 4) las presas de las partes de las partes de las partes de las partes de las partes de las partes de los países son: sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, • przenoszenia danych, • wniesienia skargi do organu nadzorczego, • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie modyfikacje można zgłaszać na adres email: biuro@itadp.pl 6) Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w profilowaniu TYM, 7) Pani / Pana dane osobowe BEDA przechowywane do czasu wypisania się z otrzymywania newslettera ITA DP.

banner