DUCHY I NAWIEDZONE DOMY KOSTNICA – POZORNIE MARTWA STREFA Kostnica.Com.PL cómo ganar dinero en línea en hindi

Największe badania duchów w Borley przeprowadził Harry Price, który w w 1937 r wraz z swoją ekipą zaobserwował wiele paranormalnych zjawisk. Ekipa Prica widziała między innymi ducha zakonnicy, który jak podają mieszkańcy Borley od setek lat nawiedza plebanię. W 45 roku Price podjął kolejne badania, kopiąc w piwnicach spalonej plebani odnalazł szczękę młodej kobiety, najprawdopodobniej zgwałconej i zamordowanej. Po pochowaniu szkieletu zakonnicy miejsce przestało być nawiedzane.

LEKSYKON – ANKOU: widmośmierci, chodzące wraz z wózkiem i zbierające dusze niedawno zmarlych, występuje najczęściej w Anglii i Francji. – BANSHEE: duch żeński, który zwiastuje śmierć członków niektórych irlandzkich i szkockich rodów. Tuż przed czyjąś śmiercią Banshee zaczyna rozpaczliwie jęczeć i płakać Podobno Banshee ukazał się pewnemu Irlandczykowi przepowiadając śmierć prezydenta Stanów Czpáku

Drugie ciało – 1 – Ciało wydzielone w stanie asomatycznym, będącym pierwszą fazą zjawiska eksterioryzacji (stanu egzosomatycznego). Drugie ciało w początkowym etapie powstawania jest niewidoczne, osoba ulegająca eksterioryzacji traci wówczas zdolność dotykania przedmiotów, ręce jej “przechodzą” przez ciała material. Przejście od stanu asomatycznego do drugiej fazy eksterioryzacji stanu parasomatycznego, a tim samym przejście wydzielonego ciała w ciało parasomatyczne jest bardzo płynne i zależy ten en cuenta en el que se encuentra. Niektórzy autorzy amerykańscy, np. Sylvan J. Muldoon (ur. 1902) i Robert A. Monroe (ur. 1915) sądzą że w obu przypadkach chodzi jedynie o stopień zagęszczenia energii, dlatego teżzczzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzi Drugiego Ciała posiadającego określoną masę i ciężar. 2 – Ciało utożsamiane niekiedy z ciałem parasomatycznym

Duchy dobre – Ich naczelne cechy to: panowanie ducha nad materią i pragnienie dobra. Ich jakość i umiejętność praktykowania dobra mają związek ze stopniem rozwoju, który osiągnęły: jedne posasajá lo que sea necesario Ponieważ jeszcze zupełnie nie wyzbyły się swej materialności, zawierają w sobie pewne ilości pozostałości życia cielesnego, które uwidaczniają sięz czy to w ich mowie, czy w wyczachaj. Gdyby nie a, byłyby Duchami doskonałymi. Rozumieją one Boga i nieskończoność, i korzystają już ze szczęścia ludzi dobrych. Cieszą się z dobra, które czynią i w chwili, gdy uda im się zapobiec złu. Cząca je miłość jest dla nich źródłem ogromnego szczęścia, którego nie zakłóca zazdrość, wyrzuty sumienia, czy jakiekolwiek z nieszlachetnych uczuć Dręczz chacito de los niños Jednak wszystkie one muszą przejść próby, por osiągnąć absolutną doskonałość. Jako Duchy tchną one w ludzi dobre myśli; zawracają ich ze złej drogi; ochraniają osoby, które zasługują na ich ochronę; likwidują wpływ Duchów niedoskonałych na osoby, którym wpływ ten nie odpowiada. Ludzie animowani przez Te Duchy są serdeczni, nie znają nienawiści, zazdrości czy zawiści, czynią dobro z miłości do dobra. Do tego rzędu należą Duchy zwane popularnie dobrymi geniuszami, geniuszami opiekuńczymi, Duchami dobra. W dawnych czasach uznawano je za czyniących dobro bogów.

Duchy lekkomyślne – Są to Duchy niewykształcone, lubiące oszukiwać dla żartu, nieświadome konsekwencji swych czynów u otro tipo de artículo en este artículo. Zabawiają się dostarczając niewielkich przykrości i niewielkich radości; wymyślają wyzwiska; Przy pomocy żartów i oszustw wprowadzają w błąd tylko dla kawału Sou one uzależnione od Duchów wyższych, wobec których spełniają funkcje służebne. Komunikując się z ludźmi używają mowy dowcipnej i żartobliwej, lecz prawie zawsze ogólnej. Wykorzystują one manie i śmieszne przywary niektórych osób, aby je napiętnować w sposób zgryźliwy i sarkastyczny. Przybierają sobie dziwaczne imiona, co czynią raczej dla zabawy niż ze złośliwości.

Duchy najwyższe – Przeszły one wszystkie stopnie hierarchii i wyzbyły się wszystkich materialnych nieczystości. Osiągnąwszy doskonałość dostępną jakiemukolwiek stworzeniu nie muszą już doświadczać prób i cierpień. Nie musząc wcielać się w zniszczalne ciała, żyją wiecznym szczęściem w łonie Boga. Doświadczają niemożliwego do opisania szczęścia, ponieważ nie dręczą ich już potrzeby życia materialnego. Lecz szczęście to nie jest bynajmniej korzystaniem z jakiejś monotonnej bezczynności, doznawanej wiecznie. Duchy te są wysłannikami i współpracownikami Boga, którego polecenia wypełniają, por utrzymać harmonię we wszechświecie. Panują one nad wszystkimi Duchami niższymi od siebie; pomagają im w doskonaleniu się i wyznaczają im zadania. Cudownym zajęciem Duchów czystych jest wspieranie ludzi, gdy ci odczuwają ból, kierowanie ich ku dobru i ku odkupieniu błędów, które oddalają ludzi od najwyższego szczęścia. Duchy te nazywamy czasem, Aniołami, Archaniołami, Serafinami.

Duchy nieczyste – Skłaniają się one ku złu i jest ono ich głównym zajęciem. Jako Duchy oddziałujące na ludzi czy a poprzez inspirację, czy w komunikatach na seansach spirytystycznych dają one zdradliwe rady, sieją niepokój i wzajemną nieufność. Nakładają wszelkie maski, por oszukać. Związują się z ludźmi o wystarczająco słabych charakterach, por czynić ich wykonawcami swych sugestii, mając na celu ruinę tych ludzi. Cieszą się, opóźniając rozwój tych nieszczęśliwców, którzy przegrywają we wszelkiego rodzaju próbach życiowych. Duchy tej klasy można stosunkowo łatwo rozpoznać wich komunikatach przekazywanych na seansach. Przepojone en un trywialnością i brakiem delikatności w wyrażaniu myśli, co zarówno u Duchów, jak i u ludzi jest zawsze znakiem moralnej i intelektualnej nższości. Ich komunikaty ukazują nieszlachetność ich skłonności. Nawet jeśli Duchy te używają mądrych mów por nas oszukać, w końcu zdradzają swe pochodzenie, bo nie potrafią odgrywać tej farsy przez dłuższy czas. Niektóre ludy uczyniły z nich złośliwych bogów; inne nazywają je demonami, złymi geniuszami czy Duchami zła. Ludzie animowani przez takie istoty wykazują skłonności do wszelkich niegodziwości, które z kolei procentują negatywnymi pasjami i cechami charakteru: lubieżnością, okrucieństwem, hipokryzją, chciwością, skąpstwem, zakłamaniem.

Duchy niedoskonałe – Według spirytystów duchy, ó r Dzielą się na pięć podstawowych klas: 1 – Duchy nieczyste – skłaniają się ku złu i jest ono głównym przedmiotem ich zajęć. Jako duchy nakłaniają do nieprawości, sieją niepokój i wzajemną nieufność, nakładają wszelkie maski por oszukać. 2 – Duchy lekkomyślne – skłonne do oszustw, szyderczo nastawione, wtrącają się do wszystkiego, na wszystko mają gotową odpowiedź upe 3 – Duchy pseudo-światłe – posiadają szerokie wiadomości, lecz na próżno wierzą, że wiedzą więcej niż jest w rzeczywistości. Przebija przez nie dufność, duma, zawiść i upór. 4 – Duchy neutralne – nie wybijają się pod względem intelektualnym, moralnym, czują się związane ze sprawami świata materialnego, za którym stale tęsknią. 5 – Ducado stukające.

Duchy nieporządne – Właściwie klasa ta nie zawiera Duchów odznaczających się jakimiś specjalnymi cechami charakteru. Została ona wyodrębniona ze względu na ich specyficzne zachowania podczas seansów i manifestacji spontanicznych. Duchy te mogą równie dobrze należeć do takiej czy innej klasy trzeciego rzędu. Manifestują one swą obecność najczęściej przy pomocy efektów fizycznych, takich jak stukanie, ruchy i nienormalne przemieszczenia ciał bezwładnych, falowanie powietrza itp. Buchziej niż pozostałe Duchy wykazują swe prtzwiązanie do materii i matery i, Wszystkie Duchy potrafią wywołać tego typu zjawiska, lecz Duchy Wyższe zwykle “zlecają” ich wykonanie Duchom niższe] kategorii, które są bardziej przydatne do spraw materialnych niż intelektualnych. Duchy Wyższe korzystają z usług Duchów tej klasy.

Duchy pseudo-światłe – Posiadają one szeroką wiedzę, lecz na próżno wierzą, że wiedzą jeszcze więcej. Posiadając pewne doświadczenie w niektórych dziedzinach nadają swym komunikatom poważny ton, co jednak wprowadza nas w błąd. Ich umiejętności i wiedza s najczęściej tylko uprzedzeniami i wyobrażeniami wyniesionymi z ich ziemskiego istnienia. Haga una broma a pomieszanie kilku prawd z absurdalnymi błędami, przez które prześwieca zarozumiałość, duma, zazdrość i upór, od których Duchy te jeszcze siie nie uwolniły.

Duchy Wyższe – Te ze swą wiedzą łączą mądrość i dobroć. Ich mowa wyraża iedynie serdeczność; jest zawsze godna i często przepiękna. Wyższość tych Duchów ponad innymi pozwala im na przekazanie nam właściwej wiedzy na temat spraw świata bezcielesnego, w granicach tego, co wolno człowiekowi wiedzieć. Chętnie porozumiewają się z ludźmi, którzy szczerze szukają prawdy i których dusze wystarczająco uwolnione s od ziemskich powiązań, de mogli oni tę pręzawá pojąć. Odwracają się od tych, którzy wywołują je powodowani tylko ciekawością, czy od tych, którzy pod wpływem materii odchodzą od praktykowania dobra. Gdy wyjątkowo wcielają się na Ziemi, przybywają one spełnić jakąś misję, a dla nas są uosobieniem typu doskonałości, do jakiego dąży ludzkość na plan plan.

banner