Droga Królewska z Wawelem – POLAND ACTIVE Biuro Turystyczne – Zwiedzanie Krakowa, Auschwitz, Kopalnia Soli w Wieliczce ltc formulario de solicitud

Spacer Droga Królewską daje możliwość poznania prawie wszystkich obiektów zabytkowego Starego Krakowa w obrębie Planta. Trasê tą przebywali królowie polscy, zdążający na uroczystości koronacyjne na Wawelu aż do XVIIw. Drogą tą prowadzono wszytskich dostojnych gości zagranicznych. Przechodziły tędy również wszytskie królewskie orszaki pogrzebowe.

Wycieczkę rozpoczynamy przy Barbakanie i kierujemy się ku Bramie Floriańskiej. Barbakan a wybitny zabytek sztuki obronnej w Europie pochodzący z końca XVw. Został przebudowany ok połowy XVI wieku przed spodziwanym najazdem Turków. Po drodze po obu stronach mijamy Planty oraz fragmenty murów obronnych z basztami, które jako całość stanowią zabytek kęperynó la vóz vénito vénito v. Mury obronne wzniesione zostały między 1287 a 1298 rokiem. Hacer XV wieku por uno y sistemáticocznie rozbudowywane i doskonalone wraz z rozwojem sztuki obronnej. Poczatkiem XIX wieku zostały prawie w całości rozebrane. Pozostałości stanowią ich fragmenty w rejonie Barbakanu i Bramy Floriańskiej. Brama Floriańska zbudowana została w latach 1300-1307, przebudowana została kilkadziesiąt lat później i przekształcona w basztę Kuśnierzy. Każda baszta miała swoją nazwę, tak jak np. baszta Ciesielska, czy zbudowane ok 100 lat później baszty Stolarska i Pasamoników. Pomiędzy basztami Ciesielską, un Stolarska znajduje się Arsenał Miejski pochodzący z 1566r. Od Bramy Floriańskiej prosto w kierunku rynku biegnie ulica Floriańska. Był to kiedyś główny ciąg handlowy Starego Miasta. Znajduje się tu dom rodzinn y wybytnego polskiego malarza historycznego Jana Matejki, w którym artysta urodził się i zmarł.

Głównym punktem na Drodze Królewskiej jest Rynek Główny, najstarsza część miasta. Wytyczony został w miejscu krzyżowania się dróg handlowych na mocy przywileju lokacyjnego z 1257 roku. Posiada powierzchnię 40 000 m 2 (200 m x 200m) i jest jednym z największych rynków Europy. W koło rynku znajdują się zdobione kamienice. Wiele z nich było śiadkiem wydarzeń historycznych, tak jak Szara Kamienica, w której w 1794 roku mieściła się główna kwatera kwatera recuento de las partes de las partes de los animales de la empresa, así como las partes de las partes de la red, las partes de las partes de la red, las partes de la red, las partes de la red, las partes de la red, las partes de la red, las partes de la red, las partes de la red. Inne kamienice a: Kamienica Bonerowska, dom Wierzynka, pałac "Pod Baranami"pałac "Krzysztofory". Na płycie rynku budynkiem zwracającym uwagę są Sukiennice. Dzielą one rynek na dwie połowy. Pierwszy gotycki budynek powstał połowie XIV wieku. Po pożarze w 1555 roku odbudowano je w obecnej postaci. Sukiennice do dnia dzisiejszego pełnią swoją handlową rolę. Stanowią ważną atrakcję turystyczną, oraz miejsce, gdzie turyści moga nabyć krakowskie pamiątki. Wieża Ratuszowa, która góruje nad rynkiem ma wysokość ok 70 m. i powstała ok. 1383 r. Była przebudowywana w XV, oraz na przełomie XVI i XVII wieku. Na płycie rynku znajduje się również pomnik Adama Mickiewicza, oraz niewielki kościół Św. Wojciecha. Pierwsza świątynia powstała tu na przełomie X i XI wieku. Pozostałością budowli z XI lub XII wieku jest mur z kostki kamiennej w dolnej partii kościoła. Można go oglądać przez oszklone otoczenie kościoła w płycie rynku. Pozostałe częsci kościoła pochodzą z XIV wieku (gotycka), oraz XVIII wieku (barokowa).

Innym stojącym tuż przy płycie rynku kościołem jest Bazylika Mariacka. Kościół Najświętszej Marii Panny to klasyczny przykład architektury gotyckiej w Polsce. Kościół romański został zbudowany w latach 1221-22 z fundacji biskupa Ivo Odrowąża. Prawdopodobnie kościół został zniszczony przez Tatarów w 1241 roku. Pod koniec XIII wieku rozpoczęto wznoszenie wież. W 1320 roku zakończono budowę kościoła halowego, a w latach 1355-65 zachowanego do dziś prezbiterium. X XIV wieku wzniesiono obecnie istniejący trzynawowy bazylikowy kościół z transeptem, a w połowie XV wieku dobudowano kaplice. W XV wieku również zakończono budowę najwyższej wieży. Z tej właśnie wieży co godzinę grany jest hejnał. Kościoł słynie m.in z wilekiego ołtarza wykonanego przez Wita Stwosza w latach 1477-1489.

Z rynku Droga Królewska prowadzi ulicą Grodzką na Wawel. Po drodze oczom zwiedzających ukażą się klasztory (po lewej) Dominkanów, oraz (po prawej) Franciszkanów. Ważnym punktem na trasie jest romański kościół św. Andrzeja ufundowany w XI wieku. Już wtedy była a trzecia budowla zbudowana w tym miejscu. Jest to jeden z najwcześniejszych i najlepiej zachowanych zabytków romańskich w Polsce. Z kościołem św. Andrzeja sąsiaduje barokowy kościół św. Piotra i Pawła wzniesiony w latach 1596-1619. W posadzce znajduje się płyta nagrobkowa wieliego kaznodziei Potra Skargi. Idąc w stronę Wawelu za kosciołem św. Andrzeja zobaczymy ewangelicki kościół św. Marcin a z XVIII w.

Ostatni fragmnet Drogi Królewskiej a ul. Kanonicza. Jest a jedna z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych ulic Krakowa. Jueves w XIV wieku stawiali tu drewniane pałacyki kanonicy katedralni, natomiast rozbudowa ulicy trwała do XVIII wieku. Dzięki temu kamienice tu stające posiadają różne style architektoniczne. Tutaj mieszkał i tu pisał "Historię Poslki" kronikarz ene długosz.

banner