Dra. Katharina Boguslawski – Instytut Fizyki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ethereum tarifa de transacción

Dra. Katharina Boguslawski, rocznik 1986, pochodzi z Bydgoszczy, ale studia magisterskie ukończyła za granicą, na jednej z najlepszych europejskich uczelni ETH w Zurychu w 2009 roku. Jako najlepsza absolwentka została wyróżniona nagrodą “Willi – Studer – Award”. 2012 W roku obroniła doktorat z chemii kwantowej na tej samej uczelni. Po doktoracie zdobyła finansowanie na staż podoktorski w ramach programu “Primeros programas de movilidad postdoc” i wyjechała do McMaster University w Kanadzie, uzyskując dodatkowo prestiżowow Grant “Banting Fellowship”. W 2015 wróciła do Polski, gdzie pod kierunkiem prof. Ireneusza Grabowskiego podjęła pracę na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (WFAiIS). Za swoje osiągnięcia naukowe dr Boguslawski została uhonorowana stypendium START 2016, stypendium MNiSW dla wybitnego ) przyznawanym przez Komisję Europejską, który realizuje obecnie na Wydziale Chemii UMK w Toruniu (concesión MSCA IF-EF), kierując równocześnie swoją grupą badawczą na WFAiIS. Prywatnie, Katharina Boguslawski jest matką sześciomiesięcznej Zosi. „Radioaktywna zupa” w komputerze

Pierwiastki uran i pluton stanowią jedne z najtańszych i najbardziej wydajnych ródeł energii na ziemi. Zrozumienie ich fizyko-chemicznych właściwości oraz własności pokrewnych im pierwiastków chemicznych jest kluczowe w procesie separacji, przechowywania i neutralizacji odpadów radioaktywnych powstających przy produkcji energii jądrowej. Z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia dobrze porłoby odzyskać z odpadów wszystkie możliwe pozostałości uranu i plutonu w celu ponownego ich wykorzystanie jako paliwa w reaktorze j jowowowi. Jednak odpady reakcji jądrowych tworzą ze względu na swoją różnorodność, tzw. „Zupę radioaktywną”, a nasza nieznajomość jej składu chemicznego znacznie ogranicza możliwości głębszego zrozumienia procesu recyclingu odpadów. Ponadto, toksyczność, radioaktywność i niestabilność tych związków znacznie komplikuje i prawie uniemożliwia badania doświadczalne. Dlatego też badania teoretyczne bazujące na zasadach mechaniki kwantowej odgrywają kluczową rolę w zrozumieniu tego, co znajduje się w tych cáscara de la vazúz de los animales cáscara de la paracaídas de la parilla de la nave de la nave de la nave del cerdo

Teoretyczne tych badania kwantowo-Chemiczne zagadnień jednak muszą spełniać DWA ważne wymagania: po pierwsze Brać pod uwagę efekty wynikające z teorii względności (los electrones w atomía uranu poruszają się z prędkościami zbliżonymi hacer światła prędkości), po drugie uwzględnić fakt, że los electrones w atomach (w atomie uranu jest ic 92) de nierozróżnialne i nie poruszają się niezależnie, lecz w sposób skorelowany. Dokładne opisanie wszystkich tych zależności jest niezwykle trudne, a w sposób ścisły w tym momencie wręcz niemożliwe. Dlatego fizycy i chemicy kwantowi od dziesięcioleci pracują nad modelami, które w coraz lepszy i dokładniejszy sposób przybliżają nas do ich dokładnego opisu. W końcowym etapie badań wymaga to długotrwałych obliczeń z wykorzystaniem potężnych superkomputerów. Razem z moją grupą badawczą opracowujemy nowe modele teoretyczne pozwalające na opis struktury i własności elektronów w atomach i cząsteczkach. Metody te muszą być wiarygodne a zarazem tanie obliczeniowo. Nie możemy przecież czekać na wyniki obliczeń dziesiątki lat, a jednocześnie chcemy być pewni, że to, co nasz model przewiduje ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. I to właśnie moje badania przybliżają nas do poznania i zrozumienia właściwości odpadów radioaktywnych powstających przy produkcji energii jądrowej i mogą mieć kluczowe znaczenie dla gospodarowania tymi odpadami, a co za tym idzie, przyszłości energetyki jądrowej.

Dlaczego WFAiIS na UMK w Toruniu? Wydział diez, un zwłaszcza Zakład Mechaniki Kwantowej, ma bogatą historię i doświadczenie w rozwoju metod chemii kwantowej, znajduje się tu wielu uznanych na świecie ekspertów. Para była moja główna motywacja do powrotu do Polski po 26 latach mojej nieobecności. Ponadto, praca na WFAiIS daje możliwość współpracy z grupami doświadczalnymi, jak na przykład z Zakładu FAMO, bo zarówno oni jak i ja badamy struktury elektronowe molekuł, lecz w ezino en un c

banner