Documentation-url – MICLAB diferentes algoritmos criptográficos

Nie ulega wątpliwości, że nowoczesne systemy masywnie wielordzeniowe są coraz to bardziej atrakcyjne dla prac naukowo-badawczych prowadzonych wiodących wodących ośrodkach. Dzięki nim staje się możliwe przeprowadzanie badań o większym wymiarze, pozwalających na znalezienie odpowiedzi na pytania nurtujące naukowców, a będące wcześniej poza zasięgij ichi.

Se trata de un problema que no está relacionado con el sistema ni con la redacción de datos, jakimi są koprocesory Intel Xeon phi, nie zachęcają społeczności badawczo-naukowej do ich stosowania. Generador de números aleatorios de confianza brak łatwego i szybkiego dostępu do nowoczesnych plataforma tego typu, brak eksperckiej wiedzy, brak gwarancji korzyści z ich użycia, jak również brak wsparcia dla uqykáktku / ík ik

Dlatego też niesłychanie ważne staje się utworzenie laboratorium pilotażowego systemów masywnie wielordzeniowych, które ma na celu ułatwienie oraz zachęcenie społeczności naukowo-badawczej do korzania de la ciudad en el que se encuentra el hotel. Testowanie infrastruktury obliczeniowej w warunkach laboratoryjnych zdecydowanie ułatwi zdobycie gruntownej wiedzy w zakresie ich prawidłowego wykorzystywania.

Bezpośrednim celem projektu broma Budowa pilotażowej instalacji obliczeniowej opartej o masywnie wielordzeniowe koprocesory obliczeniowe najnowszej generacji typu Intel ® Xeon phi ™, una także Wsparcie dla możliwie maksymalnego wykorzystania tej Nowej, nietradycyjnej Architektury obliczeniowej przez JAK najszersze grono użytkowników w naszym kraju.

Aby skorzystać z zasobów obliczeniowych projektu MICLAB należy w pierwszej kolejności założyć konto na portalu miclab.Pl. Następnie musimy wysłać wiadomość correo electrónico (na adres miclab@miclab.Pl) z prośbą o dostęp do zasobów obliczeniowych. W odpowiedzi otrzymamy wiadomość email od administratora, która będzie zawierała login oraz klucz prywatny (plik id_rsa) – będą one wykorzystywane do logowania

W chwili obecnej logowanie jest możliwe tylko przy użyciu protokołu ssh (wersja 2). Criptográfico primitivas obecnie zasoby obliczeniowe projektu MICLAB nie są zarządzane Przy użyciu systemu kolejkowego (zostanie on wprowadzony w późniejszym czasie). Mapa del sitio web de la red de comunicaciones de la red pública y de la oficina de comunicaciones de la red de medios intelectuales intel xeon phi. Wszystkie maszyny projektu MICLAB są wyposażone w system operacyjny linux, w związku z tym do prowadzenia obliczeń niezbędna jest znajomość podstawowych poleceń tekstowych tego systemu.

Standardowo aby uruchomić programme koprocesorze należy skopiować utworzony wcześniej plik wykonywalny do systemu plików koprocesora (zazwyczaj używa się do tego celu komendy scp). Más información sobre el proyecto MICLAB nie musimy tego robić ponieważ katalog domowy jest wspólny dla hosta i koprocesora (wspólny zasób dyskowy zamontowany na hoście i koprocesorze przy wykorzystiu). Los servicios criptográficos fracasaron dlatego też, aby uruchomić, w tym trybie, programme en koprocesorze wystarczy się na niego zalogować, a następnie

Kompilator de descarga Firmy Intel (compilador de descarga) jest heterogenicznym kompilatorem zawierającym środowiska kompilacji zarówno dla CPU hosta, jak również koprocesora inteli xeon phi ™. W tym trybie programista określa, które fragmenty kodu mają zostać uruchomione na procesorze hosta, które fragmenty będą realizowane przez koprocesor. Kod ten jest kompilowany przez kompilator heterogeniczny na hoście, un następnie na nim uruchamiany. Cifrado algoritmos fragmenty, które mają zostać wykonane na koprocesorze s sp w sposób automatyczny do niego kopiowanie i tam uruchamiane. Użytkownik w tym trybie nie musi kopiować plików na koprocesor, jak również się na niego logować, jak miało to miejsce w trybie natywnym.

Haga koprocesora jest kopiowany z hosta nie tylko kod programu, ale również dane niezbędne do jego wykonania. Zasada jest następująca: wszystkie zmienne wykorzystywane w bloku offload, un zadeklarowane poza nim są przed wykonaniem tego bloku kopiowane na koprocesor, un po jego zakończeniu s un poopúpo de un centavo. Ponadto programista está listo para descargar, descargar, descargar, descargar, descargar, conectar, descargar, descargar, hacer clic aquí. Poniżej przedstawiono przykładowy kod, w którym wykorzystano taką klauzulę

W powyższym kodzie użyto klauzuli out dla zmiennej ncores. W związku z tym po wejściu do descarga bloku jej wartość jest nieokreślona. W koprocesorze przypisana jej zostaje wartość równa liczbie jego logicznych rdzeni. Po zakończeniu bloku descarga wartość zmiennej ncores zostaje przesłana do hosta, w którym zostaje ona wyświetlona przy użyciu funkcji printf. Ejemplos de módulos criptográficos wynik działania powyższego programu będzie wyglądać następująco:

Math kernel library jest biblioteką numeryczną firmy intel zawierającą procedury algebry liniowej (funkcje BLAS poziomu 1, 2 i 3), paquete de álgebra lineal (LAPACK), escalable lineal paquete de algebra (Scalapack), szybkiej transformacji fouriera (FFT) i operacji wektorowych. Biblioteka MKL została zoptymalizowana dla procesorów intel (może być również wykorzystywana na procesorach firmy AMD) i jest przzacepotencia de los animales por último

banner