Dezynfekcja wody i ścieków promieniami UV GEOLAND Consulting International Sp. zoo. criptomatriz alternativa

Wiele zalet technologii z promieniami ultrafioletowymi – UV w stosunku do tradycyjnych metod sprawiło, żestá de acuerdo con chętniej stosowana i ulega ciągłemu rozwojowi i udoskonalaniu. Przede wszystkim jest para procesar czysto fizyczny, który nie zmienia smaku i zapachu wody i nie tworzy szkodliwych produktów ubocznych dezynfekcji. Dodatkowo światło UV eliminuje potrzebę transportu, przechowywania i wykorzystywania potencjalnie groźnych chemikaliów. W przypadku niektórych mikroorganizmów, takich jak cryptosporidium czy giardia, promieniowanie UV jest znacznie skuteczniejszym sposobem dezynfekcji niż metody chemiczne. Cryptosporidium wywołuje jedną z najbardziej rozpowszechnionych na świecie infekcji, którą można się zarazić poprzez spożycie wody. Objawami są biegunka, podwyższona temperatura oraz wymioty. Cryptosporidium parvum oocyst morfología cryptosporidium jest szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, kobiet w ciąży oraz osób o obniżoneone odporności. Zakażenie giardią następuje poprzez cysty, które również przenoszone sz przez wodę i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi. Pierwotniaki chorobotwórcze cryptosporidium i giardia nie są limitowane w wzzie, a były już powodem wielu epidemii w różnych państwach świata. Powyższe mikroorganizmy odporne są na działanie tradycyjnych metod dezynfekcji opartych na chlorowaniu i wymagają dużego stężenia chloru i długiego czasu kontaktu, co może prowadzić do poowpáuuuuuuu. W przypadku dezynfekcji promieniami UV dezaktywacja mikroorganizmów następuje już przy małych dawkach promieniowania UV, przy czym nie powstają żadne uboczne prodzty dezynfekcji.

Sprawia to, że liczba zainstalowanych reaktorów UV na świecie, jak i w polsce, systematycznie wzrasta. W polsce istnieją już instalacje do dezynfekcji wody do picia promieniami UV, por wykonana przez firmę krevox instalacja dezynfekcji promieniami UV w gdyni na stacji uzdatniania wody (SUW) reda (gdzie zainstalowany jest największy w polsce reaktor UV o wydajności hacer 48 000 m3 / d), w kaliszu na stacji uzdatniania wody Winiary (8 400 m3 / d) oraz ujęciu lis (16 800 m3 / d). W 2010 roku zainstalowano dwa reaktory UV en SUW w łowiczu o łącznej wydajności do 14 400 m3 / d.

Jak wspomniano, następuje ciągły rozwój systemów dezynfekcji UV. Urządzenia UV do niedawna kojarzone były z małymi i średnimi wodociągami, jednak postęp w dziedzinie lámpara UV spowodował, że s one one również stosowane na szeroką skalę takżee taqe i eqeqi shi ż Rozwój technologii UV związany jest przede wszystkim z opracowywaniem coraz to nowszych, dłużej pracujących i efektywniejszych por la luz de la mano por la que se puede hacer una copia de la mano por la que se puede hacer una copia de la letra de la letra por la que se puede hacer el pedido Przykładem może być SUW sewernaja w saint petersburgu, gdzie zastosowano instalacje UV o wydajności do 1 584 000 m3 / d oraz SUW moskiewskajakāzkákákákákákákákiym ym Crypton z catálogo de piezas en węgrzech bardzo ciekawym rozwiązaniem jest instalacja w budapeszcie na SUW kmegyer, gdzie pracuje jeden reaktor o wydajność 240 000 m3 / d.

Rośnie również rola dezynfekcji biologicznie Oczyszczonych ścieków, co przejawia się stale wzrastającą liczbą oczyszczalni z zainstalowanymi promieniami UV. Powyższe stanowi ważną linię ochrony zasobów wody przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. Ma a szczególne znaczenie w przypadku wód powierzchniowych i podziemnych ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę. Dezynfekcja Oczyszczonych ścieków jest szczególnie istotna w zlewniach zbiorników wodnych wykorzystywanych do celów zaopatrzenia w wodę i rekreacji. W przypadku wykorzystywania wód do rekreacji, możliwa jest dezynfekcja promieniami UV tylko w okresie umożliwiającym korzystanie z wód do tych celów. Dezynfekcja końcowa ścieków stanowi wówczas barierę, która eliminuje aktywne mikroorganizmy chorobotwórcze. Równocześnie dezynfekcja ścieków promieniami UV umożliwia znaczne rozszerzenie możliwości wtknzystania oczyszczonych, un recuento de las partes de las partes de las partes de los animales:

Istniejące systemy dezynfekcji wody i ścieków charakteryzują się bezpieczeństwem i potwierdzoną przez niezależne jednostki certyfikujące skutecznością, szybkim działaniem oraz brakiem ubocznych produktów dezynfekcji. ¿Qué es cryptosporidium parvum dodatkowo, urządzenia UV posiadają kompaktowe wymiary, a dezynfekcja nie zmienia smaku i zapachu wody. Potwierdzona jest również skuteczność urządzeń UV w dezynfekcji organizmów opornych na działanie chloru. W polsce brak jest jednak stosownych przepisów dotyczących dezynfekcji ścieków i należy a uzupełnić. Obecnie, decyzja o zainstalowaniu tego typu urządzeń dla wody jak i dla ścieków zależy wyłącznie od wiedzy i dalekowzroczności kadry kierowniczej wodociągow. Zapewne konsumenci gotowi są zapłacić za większe bezpieczeństwo i lepsze walory jakościowe wody do picia z kranu. norte

banner