DESARROLLO DEL PRESUPUESTO – ochranná známka, majitel Budomal Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak uretano transparente

usługi doradztwa w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości; usługi developerskie; pozyskiwanie i pośredniczenie w pozyskiwaniu kapitałów i nieruchomości pod inwestycje budowlane; wynajem i dzierżawa nieruchomości; wynajmowanie powierzchni mieszkalnej; wynajmowanie powierzchni biurowej i handlowej oraz usługowej; usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami mieszkalnymi; usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami biurowymi i handlowymi; usługi w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości; pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości i powierzchni mieszkalnej oraz powierzchni handlowej i usługowej; zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi; zarządzanie i administrowanie powierzchniami biurowymi i handlowymi; usługi sprzedaży i wynajmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części; usługi sprzedaży i kupna nieruchomości na własny rachunek; usługi wynajmu nieruchomości.

usługi ogólnobudowlane; usługi związane z budową budynków mieszkalnych; usługi budowlano-remontowe obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych; usługi remontowe w zakresie budownictwa; usługi pomocnicze takie jak nadzór budowlany i nadzór techniczny w budownictwie; wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji; wykonawstwo instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej, wykonawstwo instalacji przeciwpożarowej; wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli; usługi konserwatorskie i wykończeniowe w zakresie budynków; usługi w zakresie nadzoru budowlanego w tym nadzór budowlany w ramach usług developerskich; usługi budowlane; budowa nowych obiektów; usługi wyposażania pomieszczeń w instalacje budowlane; usługi przebudowy i remontów oraz konserwacji i naprawy wyposażenia budynkow w i budowli; usługi budowlane dotyczące obiektów pozostających pod ochroną konserwatora zabytków; usługi termomodernizacji budynków; usługi remontowo-budowlane dotyczące ścian oraz stropów i stropodachów; usługi remontowo-budowlane dotyczące stropów piwnic; usługi remontowe balkonów; usługi remontowe dachów; usługi demontażu azbestu; prace remontowe dotyczące budynków w zakresie remontu zadaszeń; usługi remontowe wymiany obróbek blacharskich; usługi montażu i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej; usługi budowlane wykończeniowe wnętrzarskie w tym kompleksowe prace adaptacyjne przebudowy wnętrz łącznie z robotami wyburzeniowymi; usługi budowlano-remontowe związane ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń; malowanie klatek schodowych; malowanie wnętrz; malowanie powierzchni budynków; roboty wyburzeniowe; roboty budowlane ziemne; roboty budowlane drogowe z kostki brukowej i z zastosowaniem asfaltu; instalowanie oraz konserwacja i naprawa wind i dźwigów osobowych i towarowych; instalowanie i konserwacja schodów ruchomych oraz podestów dla osób niepełnosprawnych; usługi budowy budynków mieszkaniowych na zlecenie w systemie inwestora zastępczego lub jako generalny wykonawca lub jako podwykonawca; wynajem rusztowań i dźwigów; wynajem sprzętu budowlanego; wynajem maszyn budowlanych; Sprzątanie nieruchomości; Sprzątanie domów; Sprzątanie domów mieszkalnych; Sprzątanie pomieszczeń biurowych; Sprzątanie terenów miejskich; Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych; sprzątanie i czyszczenie obiektów.

projektowanie budowlane; projektowanie urbanistyczne i technologiczne; doradztwo budowlane; projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia; projektowanie instalacji budowlanych; projektowanie infrastruktury; projektowanie dróg dojazdowych i placów; projektowanie ogólnobudowlane; projektowanie i dekoracja wnętrz; wzornictwo przemysłowe; ekspertyzy inżynieryjne; ekspertyzy geologiczne i urbanistyczne; doradztwo budowlane; projektowanie warunków wstępnych budowli; obsługa inżynierska kontraktów budowlanych; usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie budownictwa; usługi aranżacji i dekoracji wnętrz.

banner