Deflacja Część 2 Czy deflacja cen Bitcoin jest dobra czy zła Polish.globalsciencecollaboration.org hora de confirmación de la transacción de bitcoin

W inflaciónists twierdzą, że podaż pieniądza musi być w stanie ciągłego lekkim inflacji w celu zrównoważenia naturalną tendencję deflacji (a teraz nawet powiedzieć, muse y unikać zbyt mało) Podkreślają konieczność uniknięcia inflacji ze względu na strach przed „deflacyjnej spirali śmierci”, który został już wspomniano powyżej. Jak stwierdzono wcześniej, a nieskończona spirala deflacji Dzieje się tak dlatego, rzekomo, ludzie przestaną zużywa na korzyść trzyma Swoje pieniądze tak, że może en uzyskać wartość. Oszczędności przedstawia reakcję łańcuchową; początkowe oszczędności sprawia, że ​​wartość waluty idą w górę, który zachęca do jeszcze większej oszczędności, i tak dalej. Jeśli deflacja się stało, mogłoby to spowodować ogromne fale bezrobocia ze względu na wszystkie pieniądze jest gromadzony. Dlatego rozwiązanie tego problemu jest utrzymanie „zdrowy” wysokość inflacji, która jest powszechnie uważane są na poziomie 2%, aby przeciwdziałać tendencje deflacyjne i zachować siłzzacz ha crac.

Ale inflacionistas ostrzegają, że zbyt dużo oszczędności sprawia, że ​​istniejące przedsiębiorstwa nieopłacalne i powoduje masowe bezrobocie. I strach byłby uzasadniony, jeżeli kwota zapisywania los inflacionistas s przerażeni było faktycznie możliwe w realnym świecie. Polaca „deflacyjnej spirali śmierci” sprawia trzech błędnych założeń przy ocenie działań ludzkich.

Pierwszy i najbardziej błędne, zakłada statycznego ekonomiczną i gospodarka równomiernie obrotowy (ERE). ERE jest czysto teoretyczny konstrukt, w którym gospodarka broma w doskonałej równowadze, nie ma konkurencji i zysków równych kosztów, a wszystkie czynniki pozostają równe i stałe, co oznacza, żsí nie ma żadnych zmian w gospodarce. Wszystko jest stabilny. Aby deflacji spowodować obrażenia zaniepokojeni przez ekonomistów głównego nurtu, to teoretyczna konstrukcja musiałaby istnieć w świecie rzeczywistym; deflacyjne tendencia ten nie może zostać przerwany przez wszelkie zmiany na rynku, będzie musiała kontynuować bezterminowo, aż cała gospodarka upadła. Innymi słowy, nie może być niepewność w gospodarce. A jest po prostu niemożliwe. Ponadto, jeśli ERE zostały osiągnięte, deflacja nie byłoby nawet w ogóle możliwe! No puedo cambiar lo que sea que sea, więc preferencje czas nie istnieje, dlatego nie można przesunąć tak, że popyt na pieniądz jest wyższa od jego podaży. Wszystko w ERE jest w doskonałej równowadze ze sobą, w tym pieniędzy relacji. Volver a la seguridad estática, gdzie pozytywistyczna ekonomista dom wszystkich swoich empirycznych modeli i wzorów, ich własny argument jest nie do przyjęcia!

Druga wada w inflacjonistyczny argument przeciwko deflacji jest to, że zakłada się, un przynajmniej sugeruje, doskonałą wiedzę ze strony osób, które mają do czynienia z wuty doceniając. Osoby, w celu nieskończoność gromadzić Swoje pieniądze, musi wiedzieć, ¿deflacyjny trend będzie kontynuowany bezterminowo. Muszą mieć świadomość, że wartość ich udziałów pieniężnych będzie wzrastać tak długo, jak trzymać je i powstrzymać się od ich spożywania. Taka sytuacja może wystąpić, ludzie mogą i prawdopodobnie staną się świadomi swojej waluty szybko zyskuje wartość. Ale ten scenariusz zakłada, że ​​preferencje czasowe osób nie może się zmienić, co z kolei prowadzi nas z powrotem do założeniu ERE, coś, co nigdy nie może zostać osiągnięty w rzeczywistym świwi? Jest wysoce nieprawdopodobne, niemożliwe, nawet dla-preferencje czasowe pozostanie tak nisko i tam w nieskończoność, tak aby żadna jednostka kiedykolwiek wydać swoje pieniądze. Ale kto powiedział, że ludzie nigdy nie cenią dóbr konsumpcyjnych nad swoimi pieniędzmi? Ponownie, że może się zdarzyć tylko ceteris paribus, wszystkie rzeczy s równe, który zakłada realizację niemożliwym osiągnięcie statycznej gospodarki, lub ERE.

Trzeci problem związany z „deflacji spirali śmierci” jest pogląd, że ludzie są fizycznie i biologicznie zdolny powstrzymywania zużycia formy w takim stopniu, że deflacji może stać siči vo vokikwewe. Mínimo, ludzie muszą jeść i pić, co wymaga zużycia o co najmniej minimalna część ich bogactwa. Tak więc, przynajmniej na tyle pieniądze krążą w celu ułatwienia ciągłości ludzkiego życia. Jest również bezpiecznie założyć, że ludzie w epoce nowożytnej woleliby mieć porządne ubrania na pokrycie ich ciała i solidna obudowa, w którym mogą zamieszkać. Te rzeczy wymagają również nakładów pieniędzy, pracy i zasobów, co oznacza, że ​​nie zawsze będzie co najmniej tyle suchotnika aktywność działa przeciwko nieskońcczone defjanja? Krótka Badanie inflacji i Koniunktur

Niemożność w „spiralę śmierci” deflacji jest w przeciwieństwie do bardzo realnego możliwością inflacyjnej spirali śmierci. Było kilka razy w historii, gdzie prawie wystąpiły takie zdarzenia. W hiperinflacja Niemiec, Zimbabwe, Argentina, Wenezueli i Skonfederowanych Stanów Ameryki, to tylko kilka przykładów masywne napady inflacji, która w istocie zniszczonych gospodarek tych państw. Podczas gdy ludzie nie mogą zaoszczędzić czas nieokreślony ze względu na prawa biologii, mogą z pewnością spędzają czas nieokreślony, ile pieniądze są pompowane do obiegu. Inflacja, nawet „łagodne” inflacji ekonomiści głównego nurtu chwalić, zawsze spowodowane poważnie szkodliwe cykli biznesowych, Vía.

Ponieważ banki centralne niższe stopy procentowe i wstrzykiwać stymulowania płynności w gospodarce, struktura produkcyjna jest zmieniana tak, że ma on na celu bardziej odległych sposobów produkcji. Jednak przedsiębiorstwa, które wyrastają z tej ekspansji kredytowej nie zawsze są opłacalne. W rzeczywistości są one często zupełnie nieopłacalne i polegać wyłącznie na tego kredytu rozwijać. Dlatego też, jak tylko przestanie kredyt, duża część tych nowych przedsiębiorstw przyjdzie rozpada. Ale nie wcześniej mieli czas, aby rozwijać się niebezpiecznie niezrównoważone poziomy i zatrudniają wielu ludzi w tym procesie. Tak więc, gdy przedsiębiorstwa te nie powiodą się, wielu ludzi s zmuszeni z pracy i są pozostawione bez dochodów. W związku z tym, ludzie nie mogą już sobie pozwolić na wysokie ceny, które wynikały z inflacją, więc ich ceny spadły wymusza popyt na dółł. Banki centralne zobaczyć te spadające ceny jako negatywna, zamiast prostego realokacji kapitału i administrować kolejną dawkę inflacji w gospodarce, un tym samym całego ponownym uruchomieniem cyklu.

Więc, po zbadaniu obu argumentów na poparcie inflacji i deflacji i patrząc na ich kondycji ekonomicznej, możemy stwierdzić, że deflacja realistycznie stwarza żadnego z zroroejez, że inflacionistas strachu. Dlatego można stwierdzić, że deflacyjne charakter Broma de bitcoin ostatecznie dobre dla długotrwałego utrzymywania się wysokiej wartości Bitcoin. Czemu? Deflacja, jak widzieliśmy powyżej, zachęca do inwestycji poprzez stymulowanie oszczędności, ale nie kompletne, nieokreślonego oszczędności, więc gospodarka nie upadnie z tego deflacji. Taka inwestycja służy jedynie do wzmocnienia infrastruktury finansowej budować wokół Bitcoin, wzmacniając w ten sposób wartość Bitcoin.

A prawda, Broma de bitcoin nadal w bardzo wczesnym stadium i nie istnieje prawdziwy rynek zorientowany Bitcoin pieniądze; Jednak deflacja nadal zwiększa wartość Bitcoin tak, że zachęta do budowy niezbędnej infrastruktury finansowej pozostaje w takcie. Gdy żądanie pozyskiwania i wykorzystać Bitcoin jako czynnik wzrostu wymiany ekspansja Bitcoin zasilania jest równocześnie obniżeniu. Para niekoniecznie oznacza, że ​​wartość Bitcoin będzie wzrastać tak długo, jak istnieje duże zapotrzebowanie rynku na waluty cyfrowej. Nawet jeśli nie jest zestalony rynku pieniężnego otaczający sistema Bitcoin teraz, ludzie są nadal oszczędzając swoje monety i czerpią korzyści z przyrostu wartości Bitcoin. Tak więc, gdy gospodarka rośnie, a rynek pieniężny jest ostatecznie ustalone, bardzo wytrzymały fundament dla inwestycji gospodarczych w Bitcoin zostaną zbudowane przez poprzedniego oszczędzania.

banner