Definicja dochodu i przykład – 2018 – Słownik finansowy buy ebay items with bitcoin

Jeśli stopa inflacji wynosi 3% rocznie, a wartość tego 100 000 $ spada o 3% rocznie, gdy towary i usługi stają się droższe. W rezultacie, po pierwszym roku pracy, wynagrodzenie Johna jest w stanie kupić tylko 100 000 USD – (3% * 100 000 USD) = 97 000 USD towarów i usług. W drugim roku pensja Johna wynosi wtedy tylko 97 000 USD (3% * 97 000 USD) = 94,090 USD. Im dłużej a trwa, tym mniej John kupi 100.000 dolarów wynagrodzenia. Pod koniec pięciu lat pensja Johna byłaby "Warta" Tylko 85.873 dolarów. Jego "Realne Dochody" wynoszą 85 873 USD.

Dochód brutto a dochód przed opodatkowaniem lub korektami. W świecie rachunkowości dochód brutto a zazwyczaj a samo co zysk brutto (czyli dochód minus koszt sprzedanych towarów). Załóżmy, że sieć restauracji XYZ sprzedała w zeszłym roku 1 milion dolarów żywności. Koszt tej żywności wynosił 330 000 USD. Recuérdese y guárdese de manera firme 1 000 000 USD – 330 000 USD = 670 000 USD.

W Stanach Zjednoczonych dochód podlega opodatkowaniu progresywnie, co oznacza, że ​​istnieje szereg nawiasów, w których dochód jest opodatkowany. Na przykład w 2006 r. Pierwsze 7,550 USD zwykłego dochodu zgłoszone przez jedną osobę zostało opodatkowane na poziomie 10%; Następnie Dochód powyżej 7550 USD, ale poniżej 30,650 USD, został opodatkowany na poziomie 15%. Przychody przekraczające 30 650 USD, ale poniżej 74 200 USD zostały opodatkowane na poziomie 25%; dochód powyżej 74 200 USD, ale poniżej 154,800 USD, został opodatkowany na poziomie 28%; un Dochód powyżej 154,800 USD, ale poniżej 336,550 USD, został opodatkowany na poziomie 33%. Dochód przekraczający 336.550 USD by opodatkowany na poziomie 35%. Dlaczego a ma znaczenie:

Płace są najczęstszym rodzajem Dochodu. "Przychody niezarobione", takie jak zyski kapitałowe, podlegają opodatkowaniu według różnych stawek, podobnie jak dywidendy. Dochody z odsetek y czasami zwolnione ze zwykłego podatku dochodowego (jak w przypadku większości inwestycji w obligacje komunalne). Dywidendy wypłacane akcjonariuszom spółki są kolejnym rodzajem Dochodu, a inwestorzy mogąnawet polegać na tych wypłatach dywidend za codzienne wydatki na życie. Dywidendy mają zwykle formę gotówki, ale mogą mieć formę akcji, którą można również uznać za przychód dla celów podatkowych.

Wiedza na temat wpływu podatków na dochody na portfel może mieć duże znaczenie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. N / A Przykład jedną dużą zaletą posiadania akcji dywidendowych jest ich ogólnie korzystne traktowanie podatkowe. Haz 2003 r. Dywidendy były opodatkowane jako zwykły dochód – hacer 38,6% – a zyski kapitałowe były opodatkowane znacznie niższym 20%. W 2003 r. Podía obtener datos del artículo sobre el tema en mi día y en el resto del mundo en un 15%. Nie tylko zachęciło a firmy do zwiększenia dywidend, ale także zachęciło do inwestowania w akcje, ponieważ dochody z tytułu odsetek od obligacji skarbowych i funduszy rynku pienięnnego nadal były opodatkowane jako zwykłe dochody.

banner