Dash – wikipedia, den frie encyklopædi bitcoin trader

Dash (tidligere kendt som Darkcoin eller Xcoin) er en fuente abierta kryptovaluta peer-to-peer, som sigter efter en blive den mest brugervenlige valuta af sin slags [1], samt den mest skalerbare kryptovaluta i verden, der er bundet op på en blockchain [2]. Valutaen blev lanceret i januar 2014. Dash bygger ovenpå Bitcoin egenskaberne og tilføjer nye funktionaliteter, men fungerer primært på samme måde.

Nogle nye egenskaber, som Dash tilfører som kryptovaluta, er muligheden for at gennemføre transaktioner uden forsinkelse – hos Dash kendt som funktionen InstantSend [3] – muligheden para transportista privado (PrivateSend) [4], og derudover fungerer kryptovalutaen som en selvstyrende og selvfinansieret løsning . Sidstnævnte er muligt da valutaen er bygget om en model, der gør det muligt en Dash netværket en betale individer og virksomheder for at udføre arbejde, som tilføjer værdi til netværket [5]. Dash fungerer i praksis som en descentraliseret autonom organization [6], da styring med systemmet sker descentralt mellem brugerne, og budgettering i forbindelse med udvikling følger samme princip.

Dash Core Team, som er ansvarlige for driften og udviklingen af ​​valutaen, har siden opstarten vokset til tredive fuldtidsansatte, tyve deltidsansatte og en række ubetalte frivillige [11]. Alle Core Team medlemmer bliver betalt fra El sistema de presupuesto de Dash, og er derfor ikke afhængige af donationer eller sponsorater, der kan ende som interessekonflikter i forhold til udviklingen af ​​valutaen.

Ifølge CoinMarketCap blev der i juni 2017 dagligt handlet med Dash para en værdi på omkring 100 millioner amerikanske dollar [12], eller 625 millioner danske kroner, om dagen, og markedskapitaliseringen para Dash oversteg 4,8 milliarder amerikanske dollar [13], svarende til 30 milliarder danske kroner. Dash er blevet det mest aktive altcoin forum på BitcoinTalk, med mero final 6400 sider, 133.000 svar og otte millioner læsere.

2017 var året hvor værdien en Dash mønter virkelig tog fart. Ifølge CoinMarketCap eskalerede kurs værdien i slutningen af ​​januer [13], og onlinebørsen eToro angav i december 2017 at værdien på valutaen over de seneste tolv måneder var steget 8.900% [14]. I 2017 lykkedes det Dash at bryde gennem markedsværdi barriereren en 1 mil millones de dólares, og Dash sidder i dag på 5% af kryptovalutamarkedet på verdensplan [14].

Modsat Bitcoins et-lags netværk, hvor alle opgaver på netværket udføres af minerer, benytter Dash sign af et to-lags netværk. Nogle netværksfunktioner, såsom skabelsen af ​​nye blokke, klares af minererne. Det and lag af Dash netværket består af “masternodes” som udfører funktionerne PrivateSend og InstantSend, samt udfører nogle styrende funktioner.

Masternodes kræver 1000 DASH som sikkerhedsstillelse for forebygge sybil angreb. El hombre skal med andre ord tiene 1000 DASH para kunne arbejde som masternode. Denne sikkerhedsstillelse kan blive brugt når som helst, men gør man dette, fjernes den associerede masternode fra netværket. Fordi masternodes leverer vignetige netværksfunktioner, bliver blok værdien fordelt mellem minerer y masternodes, hvor hver gruppe modtager 45% af blok gevinsten. De sidste 10% af jver blok gevinst går til budgettet og driften af ​​Dash [15].

Idéen bag at en masternode skal have 1000 DASH porque en få stemmeret er, at det vil give vedkommende et incitament for ikke at stemme for dårlige forslag, der kan underminere kryptovalutaen. Ved en sikre en dem der har stemmeret har noget på spil, er logikken en de vil arbejde for valutaens bedste [16]. Empecé a partir de enero de 201 var 1000 DASH 1,2 millioner amerikanske dollar værd, eller 7,4 millioner danske kroner [13].

PrivateSend er en mønt-mixer service baseret en CoinJoin, mens med flère modifikationer. Disse modifikationer inkluderer en benytte masternodes i stedet para enkelt hjemmeside, til at køre blokkæden igennem og mikse flere forskellige masternodes. Dette kan gøre ved kun en acceptere bestemte værdienheder såsom 0,01 DASH, 0,1 GUIÓN, 1 DASH, 10 DASH og så videre. Det maksimale man kan sende sobre PrivateSend er 1000 DASH [17].

Senere iterationer af PrivateSend har brugt en mere mereced metre method to muliggøre et mermers var miks af værdienheder der kan sendes, og som kan bygges direkte ind i brugernes kryptovaluta wallet. Implementación de PrivateSend tillader også masternodes en beskytte transaktioner i DASH med en særlig netværks kode kaldet DSTX [18]. Dette har også vist sig en give ekstra privatlivsbeskyttelse til brugere der benytter sig af valutaenheden [19].

I den nuværende implementing yder PrivateSend yderligere privatlivsbeskyttelse til brugernes transaktioner, ved at samle identiske transaktionsværdier fra flere forskellige brugere i en enkelt transaktion med mange outputs. Grundet at man samler identi fi ca las entradas en transktion, vil det normalvis ikke være muligt en spore den enkelte transaktion. PrivateSend gør det også muligt at sende DASH mellem forskellige typer wallets, og sørger dermed for at alle mønter har den samme værdi [20]. Idéen er altså kort sagt, al hombre mikser de forskellige transaktioner sammen, så det beløb der sendes fra A til B stadig når frem, men at det ikke nødvendigvis er de samme eksakte mønter som A sendte, der lander i B’s wallet, hvilket dermed gør transaktionerne sværere en spore og opretholder valutaens ombyttelighedsværdi [16].

InstantSend er en service der tidlader transaktioner der næsten går igennem med det samme. Igennem systemet kan inputs låses til en specifik transaktion og verificeret af konsensus gennem masternode netværket. Er der uoverenstemmelser i transaktionerne og blokkene, bliver et input ikke accepteret. Kan der ikke opnås konsensus mellem masternodes, sker valideringen af ​​en input transaktion gennem den standard blok bekræftelse [21].

Kort sagt forsøger InstantSend altså at tjekke historyikken for de inputs for forsøges at gennemføres, for at tjekke om de er gyler eller allerede er blevet brugt. Det revolutionerende er dog at man i første omgang ikke går helt tilbage i blokkæden og kigger, som er langt mere tidskrævende, men først forsøger at opnå verificering gennem en lastigere konsensus proces ved masternodesene. Masternodesene siger altså på forhånd god for en transaktion, så man ikke behøver vente flere minutter en den bliver verificeret i blokkæden. Denne proces gør det muligt en godkende transaktioner på 1,7 sekunder [16].

Dash er den første descentraliserede autonome organisation der er drevet med et Sybil sikret descentralt styrings- og bevillingssystem [22]. Sistema de Skatkammer, som det ofte henvises til som som, er et konsensusdrevet middel, der ofte bruge til at komme til enighed om netværks ændringer og finansieringen af ​​udviklingen, i Dashs økosystem. Por ejemplo, al blok gevinster le gusta el deletreado “skatkammer” para en la pantalla grande y en la versión beta para ver el videojuego Dash til gode. Finansieringen fra skatkammer-systemet er blevet brugt til hyre yderligere udviklere og øvrige ansatte, til finansiere repæsentation på konferencer og til at finansiere integrator med større børser og API udbydere.

Hvis der er flere forslag, der møder dette kriterium, end der er midler till i den måned, får projektet med det højeste antal unikke stemmer først finansiering. Interaktionen mellem Dash fællesskabet og forslagsstillere sker gennem dash.org for the eller gennem fællesskabsdrevne hjemmesider såsom DashCentral [23]. Disse hjemmesider tillader forslagsstillere at fremsætte flere udkast til deres idéer, og derefter lobbye for at vinde opbakning i fællesskabet, før de endeligt indsender deres forslag til afstemning på netværket. Efter en forslagsstiller har samlet nok opbakning, vil netværket automatisk udbetale de efterspurgte midler i den næste super blok, hvilket sker månedligt.

Bevillingssystemet har over det sidste stykke tid oplevet vækst. I septiembre de 2015 sistema de accesorede hver måned más de 14.000 dólar amerikanske om måneden, svarende til godt 88.000 danske kroner. Grundet stigningen i værdi af kryptovalutaen disponerede skatkammersystemet más de 650.000 millones de dólares estadounidenses en financiación [24]. Skatkammersystemet har skabt et positivt feedback loop, hvor yderligere udvikling øger værdien af ​​Dash, hvilket fører til at mængden af ​​udviklingsmidler i skatkammersystemet hele tiden øges.

Por lo tanto, al menos durante el inflado, los padres antallet af DASH det er mulgt at mine hvert år med 7,1% [25]. Det betyder at der i alt vil være omkring 18 millioner DASH det er muligt at mine, og at dette vil være nået omkring år 2300. Da kurven dog er eksponentiel, vil det betyde at der omkring år 2111 vil blive minet under 1000 DASH om ret . Det er blevet foreslået at der helt op til 22 millioner DASH till rådighed, men 18 millioner er et mere skekert tal. Dette skyldes at en række variable har indflydelse på hvor mange DASH der bliver skabt.

Der er primært to ting der har indflydelse på hvor mange DASH der bliver skabt. Den første er en Dash blokgevinst kan ændre sig alt efter hvor mange minere der er i gang med en la mina Dash, og dermed validere transaktioner. Dash Core Team se sentó en una escena de skal opfyldes en 79 Gigahashes i sekundet, en kryptovalutaen behandler transaktioner hurtigt og optimalt. Er der derfor por få minere i gang, vil blokgevinsten blive sat op, por at tiltrække flere minere. Er der derimod para la mange minerer i gang, vil blokgevinsten nedsættes. Dette vil alt sammen påvirke hvor mange DASH der skabes, da en højere blokgevinst vil betyde en der skabes flere DASH, hvilket har betydning para hvor mange der kan skabes y alt, når antallet skal falde med 7,1% hvert år.

Den anden ting der har indflydelse på det samlede anntal af DASH der skabes, er skatkammersystemet. 10% de los beneficios de blokgevinster indsamles til skatkammersystemet, og distribueres derefter til projekter. Hombres hvis ikke den samlede pulje y skatkammeret udnyttes, bliver mønterne ganske enkelt ikke skabt. Dette influerer også hvor mange DASH der dermed skabes [25].

banner