Czy lekarzowi z Polski łatwo być lekarzem w Wielkiej Brytanii litecoin core

– Bariera językowa a kolejny problema. I tu nie chodzi nawet o język potoczny, ale o fachowy, medyczny. Wiele słów i określeń w polskiej i angielskiej medycynie pochodzi od łaciny. Guíese por bezpiecznie wykonywać zawód, trzeba sobie przyswoić sporą liczbę całkiem nowych słów i zwrotów, a także fachowych skrótów medycznych, o których w Polsce nie mamy. Choć w Polsce zdałem kilka egzaminów, okazało się, że mój angielski nie ma nic wspólnego z prawdziwym angielskim. Musiałem uczyć się prawie od początku …

– Chyba w Polsce … W Wielkiej Brytanii w trakcie rocznego stażu lekarze przygotowują się do egzaminów, tj. MRCP (medycyna) i MRCS (chirurgia). Desde un día, aby dostać się na specjalizację, tzn. otrzymać NTN (Número de entrenamiento nacional) w wybranej specjalności. Specjalizacja trwa kilka lat – zazwyczaj ok. sześciu-siedmiu – taki medyk nosi tytuł Registrador especializado. Po zakończeniu specjalizacji lekarz może starać się o posadę konsultanta. Teoretycznie posadę mógłby dostać każdy polski lekarz z II stopniem specjalizacji (nie ma tu przeszkód formalnych ze strony GMC). Bariera językowa sprawia, że ​​jest to prawie niemożliwe …

– Płace w Wielkiej Brytanii należą do najwyższych, więc trwa nieustanny napływ kadr medycznych z całego świata. Zwłaszcza z byłych kolonii Zjednoczonego Królestwa, tj. Indii, Pakistanu, gdzie językiem oficjalnym oraz, co ważniejsze, wykładowym na uczelniach wyższych wciąż jest angielski. Konkurencja jest wielka. O jedną stałą posadę stara się po 200-600 osób. Poza tym agencje rekrutacyjne, często za pośrednictwem mediów, roztaczają miraże wysokich zarobków w Wielkiej Brytanii. Zapominają dodać, że te reklamowane 50-60 tys. funtów rocznie to górne pułapy zarobków brutto, często dotyczące angielskiego specjalisty na stanowisku konsultanta, na które polski specjalista raczej nie ma szans. Na rękę młody lekarz (SHO) otrzymuje ok. 1300-2000 funtów; grado del personal i lekarz rodzinny (médico general de medicina general) – ok. 2000-3000, konsultant 3000-5000. Koszty życia w Wielkiej Brytanii pochłaniają jednak znaczną część zarobków.

Studia trwają pięć lat, po nich jest rok stażu (Preinscripción de la Casa Oficial). Następnie świeżo upieczony medyk otrzymuje pełną rejestrację od GMC i zaczyna starać się o tytuł i pracę jako SHO (Oficial Superior de Vivienda). Są a zazwyczaj 6-12-miesięczne kontrakty szpitalne w wybranych przez lekarza specjalnościach. W Wielkiej Brytanii większą wagę niż w Polsce przykłada się do praktycznego przygotowania do zawodu w czasie studiów. Gdy angielski lekarz zaczyna pracę, otrzymuje natychmiast dużo większy niż w Polsce zakres odpowiedzialności za pacjenta. Samodzielnie podejmuje większość decyzji i ponosi za nie odpowiedzialność. Konsultant jest jedynie nadzorcą naukowym, wykorzystywanym raczej w szczególnie skomplikowanych przypadkach. Tymczasem polscy lekarze są przyzwyczajeni do stałego nadzoru, un nawet wyręczania ich przez ordynatorów / profesorów w podejmowaniu samodzielnych decyzji.

banner