Czy blockchain przeniesie nas do cyfrowej rzeczywistości – IT w Administracji crypto calculator bitcoin

W styczniu 1991 r. Ukazał się skromny artykuł w „journal of cryptology” 1, w którym zaproponowano, de datować dane, a nie medium. Artykuł diez dotyczył tzw. Znakowania czasem informacji cyfrowej (ang. sello de tiempo), czyli wprowadzenia do zaszyfrowanej treści również zaszyfrowanej informacji or czasie powstania dokumentu. Kryptografii cyfrowej w zasadzie jeszcze nie było, już wtedy jednak zadawano sobie pytanie, jak zapewnić wiarygodność dokumentów quikapotkow quiky vajilla de los recambios de las partes de los recambios de las partes de los recambios o de las partes de los recambios de las partes de los recambios o de los recambios o de los recambios. Jak na przykład zapewnić to, por dokument cyfrowy nie został sfałszowany zmianą znakowania czasem na serwerach w sieci. Cryptocompare monero calculator W 1992 r. Zaproponowano 2 włączenie do tego pomysłu tzw. Drzewa merkle (patrz: wykaz pojęć), co umożliwiło zgromadzenie kilku dokumentów w jednym bloku. W 2002 r. Opublikowano propozycję systemu plików sieciowych ze zdecentralizowanym zaufaniem 3. Ta propozycja jest właśnie postrzegana jako proto cadena de bloques. Kryptograf nick szabo (patrz: itwa.Pl/bt), który jeszcze w 1995 r., Przewidując korzyści z zastosowania szyfrowanych łańcuchów danych, zaproponował tzw. Inteligentne kontrakty (ang. Crypto trading bot, plataforma, contratos inteligentes). Później, w 2005 r., Opisał system zbliżony do współcześnie używanego łańcucha bloków dla zdecentralizowanych tytułów własności.

Taki był początek idei łańcucha bloków, czyli ciągu rekordów dotyczących własności, połączonych chronologicznie ze sobą i zabezpieczonych metodami kryptograficznymi. Treść tych rekordów to zwykle skrót kryptograficzny (hash) poprzedniego bloku, znacznik czasu i dane operacji (patrz: budowa łańcucha bloków). Zgodnie z założeniami blockchain jest odporny na modyfikację danych – jest to bowiem otwarta, ale zabezpieczona, rozproszona księga handlowa, w której można rejestrować zdarzenia między stronami w sposób stały, skuteczny i możliwy do zweryfikowania. Pierwszy łańcuch bloków został sformułowany w 2008 r. Przez nieznanego tworcę lub grupę twórców kryptowaluty bitcoin, znaną pod pseudonimem satoshi nakamoto. Łańcuch bloków bitcoina jest księgą główną tej kryptowaluty dla wszystkich transakcji. Dzięki zastosowaniu tej tecnologii bitcoin stał się pierwszą walutą cyfrową, w której rozwiązano problem podwójnego wydawania pieniędzy bez konieczności istnienia tzw. Zaufanej trzeciej strony, np. Banku.

Kontrakty, transakcje i ich zapisy definiują nasze systemy gospodarcze, prawne i polityczne. Regulują stosunki między narodami, organizacjami, społecznościami i jednostkami. Narzędzia stworzone do zarządzania tymi stosunkami nie nadążają już za cyfrową transformacją. Tworzą się korki informacyjne, podobne do korków komunikacyjnych w godzinach szczytu. Wydaje się więc konieczne „cyfrowe zreformowanie” administracji, usług prawnych oraz zreorganizowanie mechanizmów przepływów towarów i środków płatniczych. Tecnología łańcucha bloków budzi nadzieje na postęp w tych dziedzinach. Cryptonight hashrate calculator jak już wspomniano, jest ona otwartą, rozproszoną księgą, w której można rejestrować operacje między stronami w sposób efektywny, możliwy do zweryfikowania i ciągły. Księga ta może również zapewnić automatyczne rejestrowanie operacji bez udziału człowieka. Możemy nawet wyobrazić sobie rzeczywistość, w której cyfrowo zapisane kontrakty sz przechowywane współdzielonych bazach danych, chronionych przed usunięciem i modyfikacją. Prawnicy, brokerzy i bankierzy staliby się zbędni. Crypto conference 2018 new york jednostki, organizacje i zaprogramowane maszyny mogłyby same dokonywać wszystkich operacji 4.

Potencjał blockchaina jest więc ogromny. Popularne sądy, że technologia ta zrewolucjonizuje biznes, zredefiniuje firmy i całe gospodarki. Ale niesie też zagrożenia. Nie chodzi tylko o kwestie bezpieczeństwa. Zresztą odnotowane kłopoty bitcoina nie wynikały z systemu, un jedynie z niewłaściwych zabezpieczeń i problemów dystrybutorów. Doświadczenie dotyczące innowacji pokazuje nam, że rewolucje technologiczne muszą pokonać wiele barier – technologicznych, organizacyjnych, a nawet społecznych. Prawdziwa transformacja biznesu i administracji może potrwać jeszcze wiele lat.

banner