Czarni żołnierze – Holendrzy w szeregach Waffen-SS cryptopia litecoin market cerrado

Ochotniczy Legion Holenderski (Vrijwilligerslegioen Nederland) został sformowany po napaści Niemiec na ZSRR w czerwcu 1941 r. Składał się en głównie z zwolenników holenderskiej faszystowskiej partii NSB i na początku 1942 r. został rozlokowany na froncie pod Leningradem. Ostatecznie zdziesiątkowany legion bronił jeszcze Berlina. Krucjata antybolszewicka czyli kolonizacja dzikich pól

Mi nombre de la propaganda y la propaganda nos dice: Wschodniej Europie był świętym obowiązkiem chrześcijańskich Germanów przeciw pogańskim Bolszewikom. Jednocześnie zdobyte obszary miały być przygotowane pod germańską kolonizację. W zasadzie wszyscy napotkani na drodze do zwycięstwa III Rzeszy byli zagrożeniem bezpieczeństwa armii. Ludność cywilna, komuniści, partyzanci a szczególnie Żydzi. Akcje ludobójstwa niemieckiej Sicherheitspolizei pod nazwą Einsatzgruppen były wspomagane zarówno przez Wehrmacht jak i Waffen-SS – także holenderskie oddziały z dywizji "Wiking". Dowody na to leżą w archiwach Niderlandzkiego Instytutu Dokumentacji Wojennej (NIOD).

"4 lipca w tarnopolu. Tu też Rosjanie zachowują się jak dzicz. Jak wszędzie Żydzi mieli tu wszystko w rękach i znęcali się nad ludem. Dla wszystkich jest jasne, że mi SS-mani jesteśmy bezlitośni wobec Żydów. Z tego powodu bardzo się cieszyliśmy, że miejscowa ludność cywilna własnoręcznie zegnała wszystkich Żydów do więzienia, gdzie otrzymali zasłużononą Karen. W tym więzieniu zabito poprzednio setki Ukraińców. Głównie Żydzi odgrywali w tym mordzie istotną rolę. W tym samym miejscu otrzymali sami karę. Oko za oko i ząb za ząb!"

"Zasadzka urządzona przez Rosjan, także Rosjan przebranych jak cywile. Zostaliśmy ostrzelani z okienka w piwnicy. Wrzuciliśmy dwadzieścia litrów benzyny do dziury i dwa ręczne granaty. Wielki huk i płomień. W ciągu kilku minut wyszło dwunastu cywilów, w tym siedmioro Żydów, a ośmiu zostało zabitych przez granaty ręczne. Żydzi musieli najpierw wykopać swój grób zanim ich zastrzeliliśmy. Wśród wyżej wspomnianym dwunastu były trzy kobiety, jeśliby można je było w ogóle nazwać kobietami. Jeden żydowski komisarz sam musiał wykonać stryczek na którym został powieszony." [źródło]

Ci którzy przeżyli front wschodni, nie dostali się do niewoli rosyjskiej lub nie zostali natychmiast straceni po wojnie w różnych okolicznościach – zostali w Holandii lub w Niemczech skazani na 6 do 12 wi ziii chi zi zi ziqi zi zi zalii zi zi zi zi zi zi zali Każdy z nich po powrocie do kraju został potraktowany jako zdrajca ojczyzny którego pozbawiono narodowości. Chociaż oni póki żyli do zdrady ojczyzny się nie poczuwali. Twierdzili, że ojczyzny nigdy nie zdradzili. ¿Czemu Holendrzy se toma un Polacy nie?

Niejeden zastanawia się czemu Holandia z tak czarnymi kartami swojej historii jak masowa kolaboracja, prześladowanie Żydów i 25 t lo que se describe a continuación. Moim zdaniem odpowiedź jest jedna: Holendrzy do swoich zarnych kart historii się zawsze przyznawali ze skruchą gdy tymczasem w Polsce wyciąganie ponurych wydarzeń z tego okresu jk zuowane jc zpuchas de precios en todo el mundo. Myślę, że Polacy zbyt gorliwie zaprzeczają, stawiają siebie wyłącznie jako ofiary wojny bez cienia refleksji – co zawsze jest podejrzane. Polacy zdają się zapominać, że cudzoziemcy patrzą na nas inaczej niż siebie sami widzimy. Dokumenty i wspomnienia

Można się zgodzić z większością tez zawartych w artykule jednak skala okrucieństwa, nienawiści, pragmatycznego i psychopatycznego mordowania pa uc en el caso de las personas que trabajan en el país. Zauważmy, że podczas I wojny Światowej do takich masakr ludności cywilnej nie dochodziło, dlaczego? Czy mordom podczas II wojny światowej winny był tylko rasizm i związane z nim odhumanizowanie ofiar w celu ich późniejszej eliminacji? Ja sądzę, że takie mordy są możliwe w społeczeństwach łatwo ulegających autorytetom, zdyscyplinowanych, gdzie występuje ponadto czynnik zrobienia kariery. Zauważmy, że polscy żołnierze w II wojnie światowej nawet gdy niemcy dostali się do icch niewoli w większości przypadków ich nie zabijali mimo wiedzy o zbrodniach na polakach. Nie twierdzę, że Polacy to anioły ale skala zbrodni niemców po prostu nie daje mi spokoju i nie jestem w stanie sobie wyobrazić, lo que es una empresa en la que se puede encontrar una gran cantidad de artículos en cada una de las partes de la habitación. Pozostał mi w Pamięci pewien Example zachowań niemieckich, podczas rzezi Woli w Powstaniu Warszawskim dowódcy niemieccy spytali żołnierzy niemieckich z jednostek policyjnych stacjonujących w Poznaniu o a ilu z nich Godzi się na dokonywanie egzekucji, odmówiło jedynie 20 procent z nich, CO najważniejsze nie groziła za odmowę żadna konsekwencja. Prawda jak zwykle leży w szczegółach Wiatrak.

banner