Crosna SPA – Krościenko litecoin mining gtx 1080 ti

W 1348 roku Kazimierz Wielki który lokował na prawie magdeburskim Prieto princ. łaski Król Polski niniejszym oznajmujemy powszechności obecnej i przyszłej. ”I nie pomylił się król Kazimierz, mimo zawieruch dziejowych miasto Krościenko przetrwało 664 lata.

Od początku swego powstania Krościenko stało się ważnym ośrodkiem, przez które przebiegał słynny trakt Via Regia, którym z północy na południe przemierzały orszaki królewskie i karak kaská kákáu kuáká w Tędy też w pogoni za świętą Kingą, podążały tatarskie czambuły. Święta Kinga, założycielka zakonu klarysek w niedalekim Starym Sączu, schroniła się na zamku pienińskim. Z wydarzeniem tym związanych jest wiele ciekawych legend.

Po I rozbiorze Polski Krościenko jako królewszczyzna zostało przejęte przez c.k. skarb austrii. Wkrótce poszczególne dobra zostały wystawione na sprzedaż i dostawały się w ręce prywatne. W 1822 roku Krościenko wraz z przyległymi dobrami zakupiła rodzina Grossów. Właśnie dzięki ich inicjatywie zaczęto zwracać uwagę na występujące tu źródła wód mineralnych. Miejscowa ludność od wieków czerpała w Potoku Szczawnym tzw. „Kwaśną wodę”. Skład chemiczny wody przypominał skład słynnego źródła Selter w Ems. W tym samym roku rozpoczęto budowę łazienek, wodę ujęto w drewniane ocembrowanie i zaczęto wywozić do aptek w Krakowie i Lwowie.

Piękną kartę w dziejach historii swego miasta zapisali Krościeńczanie w czasie II wojny światowej. Już w pierwszych dniach okupacji stawili opór hitlerowcom. Tędy wiodły kurierskie szlaki Franciszka Koterby, odznaczonego po wojnie Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. Mieszkańcy ponieśli wiele ofiar, jednak honor i głęboki patriotyzm nie pozwalały im na kolaboracje z okupantem. W 1942 roku powstała tajna organizacja „CENTRALA”, która pod dowództwem ówczesnego wtajż inżyniera Władysława Grotowskicgo walczyła przeciwko hitlerowskiej akcji „Goralenvolk”.

W latach sześćdziesiątych, twórcą Ruchu „Światło-Życie”, sługa boży ks. Franciszek Blachnicki zakupił w Krościenku dom przy ul. Kościuszki 28, tworząc w nim jeden z pierwszych ośrodków Ruchu. Desde tego czasu Krościenko stało się jego centrum. Celem Ruchu jest odnowa życia religijnego. Ruch obejmuje dzieci, młodzież i rodziny. Najbardziej widocznym z zewnątrz przejawem działalności Ruchu s letnie rekolekcje oazowe. Najcenniejszym zabytkiem Krościenka jest kościół p.w. Wszystkich Świętych. En broma a świątynia murowana z elementami gotyckimi, zachowanymi mimo wielu przebudów. Wewnątrz zachowały się polichromie.

Najstarsze z nich, w prezbiterium, pochodzą z II poł. XIV i z XV w. Północną ścianę nawy zajmuje malowidło z 1589 r. pędzla Jakuba Koraba przedstawiające życie Chrystusa. Cennymi elementami wyposażenia są: chrzcielnica z orłem i data 1493 – dar króla Jana Olbrachta, XVIII – wieczne rzeźby św. Piotra i Pawła, obki Matki Boskiej z Dzieciątkiem w ołtarzu głównym oraz drogi krzyżowej.

banner