Comercio electrónico – zielona wyspa rynku sprzedaży – Blog o marketing en internet Sistema Sunrise como ganar bitcoin gratis en español

CubeResearch już po raz trzeci wziął pod lupę firmy związane z handlem elektronicznym. Badanie przeprowadzone na 488 sklepach internetowych wylosowanych spośród ponad 9 tysięcy miało na celu określenie koniunktury rynku w 2013 roku oraz wskazanie zjawisk, jakie zdaniem właścicieli sklepów będą miały największy wpływ na rozwój branży w roku 2014. Zapytano ich między innymi o ocenę kondycję swoich firma, typ postawy, jaką prezentują jako sprzcáwcy, cele założ pr

Większość właścicieli sklepów internetowych pozytywnie ocenia rok 2013 z perspektywy prowadzonej działalności. 58% z nich zanotowało wzrost sprzedaży, un 61% mooche pochwalić się wzrostem liczby kupujących. Ogólna sytuacja finansowa uległa poprawie w przypadku 44% badanych. Wydawać por się mogło, że powyższe dane napawają optymizmem. Porównując je z badaniami z poprzedniego roku zauważyć można jednak, że rynek eCommerce nie tylko się nie rozpędza, ale nawet zaczyna hamować. W badaniu dla 2012 roku tylko 16% osób uznało, że ich sytuacja pogorszyła się, tymczasem w 2013 roku było ich już 25%. Podobne dane dotyczą sklepów notujących spadek sprzedaży – ich liczba wzrosła z 14% do 25. Aż 29% przedsiębiorców uznało sytuaczwi z

Zdecydowana większość właścicieli sklepów internetowych to optymiści. 75% z nich ma nadzieję, że w 2014 roku ogólna sytuacja sklepu ulegnie poprawie a wartość sprzedaży wzrośnie. Jeszcze więcej, bo aż 80% osób broma zdania, że w w bieżącym roku przybędzie im klientów. Być może na ich oczekiwania mają wpływ doniesienia o tym, że dice trwający od kilku lat kryzys powoli mija i w związku z tym gospodarka znów będzie się rozwijać. Sprzedawcy bardzo liczą na a, że ​​w związku z poprawą sytuacji gospodarczej zakończy się także wojna cenowa. 70% z nich uważa, że ​​poziom cen w ich sklepach pozostanie bez zmian.

Badani zostali zapytani także o jaką postawę prezentują prowadząc sklep. Okazuje sip, że s to to głównie ZDOBYWCY (35%) – przedsiębiorcy, którym zależy na byciu na pierwszpirpezkpuuuuuuuu otro? W stosunku do poprzedniego roku liczba ZDOBYWCÓW nieznacznie spadła – w 2012 było ich 41%. Wzrosła natomiast liczba AKTYWNYCH. Odsetek osób wykazujących taką postawę w Roku 2012 wynosił zaledwie 28%. Pokazuje a, jak bardzo zmieniła się świadomość przedsiębiorców. Coraz większy nacisk kładą oni na wiedzę oraz umiejętność jej praktycznego wykorzystania, wierząc, że właśnie to pozwoli im osiągnąć sukces. A jak ten sukces jest przez nich rozumiany? 59% badanych za tegoroczny cel stawia sobie przyciągnięcie do sklepów nowych klientów, un 51% chce rozszerzyć działalność o nowe produkty i usługi. Zaledwie kilkunastu% zależy na tym, aby zredukować koszty działalności i uniknąć bankructwa. Dane te pokazują, że większoścć przedsiębiorców chce rozwijać działalność, a nie tylko utrzymywać ją na dotychczasowym poziomie.

CubeResearch przedstawił kilka tendencji, jakie mogą opanować rynek w 2014 roku i poprosił ankietowanych o wyrażenie swojego zdania na ich temat. Większość badanych uznała, że ​​na rynek zakupów internetowych coraz większy wpływ będzie miał Google, który już zapowiedział swoją ekspansję wprowadzając usługug Google Shopping. Wiele osób zgadza się także z tym, że będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem wielourządzeniowości, co wytworzy konieczność dostosowania serwisów do potrzeb róiénych en la plataforma – Kópóz. Niespełna3 / 4 badanych jest zdania, że ​​duży wpływ na rozwój branży w tym roku będą mieli sami klienci, dlatego ważna jest odpowiednia komunikacja z nimi oraz analizowanie ich potrzeb.

Zadziwiające jest, że wielu przedsiębiorców nie miało zdania na temat znaczenia Contenido Marketingu (54%) i Bitcoin’ów (56%) w handlu elektronicznym. Być może taka postawa wynika z braku wiedzy na temat znaczenia tych pojęć, a oznacza, że ​​przedsiębiorcy muszą się jeszcze wiele nauczyć i uważnie śledzić pojawiające sięzzzi. Brak wiedzy dotyczy także modelu RTB – zdecydowana większość (75%) przedsiębiorców nie korzysta z tego tej formy reklamy – głównie dlatego, że nie zdaje sobie sprawy, na czym ona polen.

Osoby zajmujące się handlem internetowym ostrożnie podchodzą do promocji swoich firm w mediach społecznościowych. Wprawdzie aż 84% z nich korzysta tego typu formy aktywności, ale tylko 14% zdecydowanie uznaje ją za efektywną. Większość nie dysponuje osobnym budżetem przeznaczonym en redes sociales, zaledwie 3/4 zamierza zwiększyć nakłady na tę formę reklamy. Wśród portali, z których korzystają przedsiębiorcy, na pierwszym miejscu bezkonkurencyjnie plasuje się Facebook. Jego użyteczność uznaje aż 90% badanych.

Badanie CubeResearch potwierdza, że ​​w 2014 rynek eCommerce powinien zanotować wyraźny rozwój – choć może nie tak duży, jak w latach poprzednich. Sprzedawcy, którym zależy na podniesieniu zysków, powinni zwracać baczną uwagę na najnowsze trendy i wykorzystywać możliwośści media social i RTB. Wiedza na temat rosnących potrzeb klientów oraz umiejętność odpowiedzenia na nie za pomocą odpowiednich narzędzi – to klucz do osiągnięcia sukcesu w eCommerce w 2014 roku.

banner