Co to są bitcoiny litecoin software de minería windows 7

Bitcoin – w skrócie BTC – to pewien rodzaj waluty, narzędzie do rozliczania się i dokonywania płatności. Na ma on swojej formy materialnej, un stnieje tylko w formie zapisu komputerowego w sieci łączącej użytkowników, którzy z niego korzystają. Para sieć, która umożliwia nowy system płatności i cyfrowe pieniądze. Para obtener pierwsza zdecentralizowana sieć płatności peer-to-peer zasilana przez jej użytkowników. Bez władzy centralnej lub pośredników.

Dla użytkownika Bitcoin jest internetową gotówką. Działa w w sposób, że komputery użytkowników wymieniają się między sobą zaszyfrowanymi informacjami, które dotyczą przeprowadzonych transakcji. Informacje te łączone są między sobą w sposób kryptograficzny tworząc tak zwany „łańcuch bloków”. W tym łańcuchu zapisane s wszystkie transakcje od początku istnienia tej wirtualnej waluty.

Dlatego Bitcoin to rodzaj zapisu komputerowego, zabezpieczonego kryptograficznie, który w sposób jednoznaczny i niezaprzeczalny może zostać przypisany do jakiejś transakcji i do konkretnego adosu. Adres jest wówczas rodzajem wirtualnego konta, un raczej sakiewką, w której trzymamy „monety”. BTC dzieli się na części, dlatego można wykorzystać do płatności niewielkie jego fragmenty ułamkowe. Mimo, że jeden bitcoin może kosztować dużo, a można kupić i użyć jedynie ułamkowej części.

Cechą BTC jest uniezależnienie się od instytucji finansowych. Mowa tu o emisji pieniądza, ale i o rozliczaniu transakcji. Sieć BTC tworzy monety, wykonując operacje obliczeniowe, które potwierdzają transakcje. Zajmują się nią węzły sieci nazywane „kopalniami”. W systemie figurują pewne ograniczenia – ilość bitcoinów ma być z góry ograniczona, dzięki czemu w walutę tę został wbudowany pewien mechanizm deflacyjny. Mianowicie, wartość monety powinna rosnąć, gdyż podaż pieniądza jest z góry znana i limitowana.

Na początku BTC traktowano jako kolejny wymysł Internetu. Gdy zadebiutował na giełdzie MtGox miał bardzo niskie notowania i kosztował 0,063 dolara za sztukę. Z czasem jednak sięgnął po miano największej i najbardziej rozpoznawalnej wirtualnej waluty świata. Takiej, z którą zaczynają się liczyć potężne instytucje finansowe. Co ciekawe, w niektórych okresach, wartość Bitcoina wzrastała rok do roku nawet o 1400%.

Nikt nie kontroluje sieci Bitcoin. Nadzorują go wszyscy uczestnicy sieci na świecie. Oprogramowanie udoskonalają programiści, jednak nie mogą samodzielnie wdrożyć zmian w protokole, bo wszyscy użytkownicy mogą sami wybrać, jakiego oprogramowania i jakiej wersji użyją. Aby mogli dopasować się ze sobą, użytkownicy muszą używać oprogramowania podlegającego tym samym zasadom. Bitcoin działa poprawnie tylko przy pełnej zgodności wśród wszystkich odbiorców. Co z tego wynika? Wszyscy użytkownicy i programiści s silnie zmotywowani, aby chronić ten konsens.

Szerzej, sieć Bitcoin udostępnia publiczną księgę rachunkową, nazywaną "łańcuchem blokowym". Zawiera ona każdą transakcję, jaka kiedykolwiek została przetworzona, co umożliwia komputerowi użytkownika weryfikację ważności każdej z nich. Autentyczność transakcji jest chroniona cyfrowymi podpisami, które odpowiadają adresom wysyłającym. Dzięki temu wszyscy użytkownicy mają pełną kontrolę nad wysyłaniem bitcoinów z ich własnych adresów Bitcoin. Co więcej, każdy może przetwarzać transakcje, używając mocy obliczeniowej specjalistycznego sprzętu komputerowego. Za tę usługę można zdobywać wynagrodzenie w BTC. Proces ten nazywa się "kopaniem".

Coraz więcej firm i osób używa wirtualnej waluty. Robią to tradycyjne biznesy, restauracje, hotele, firmy prawnicze czy różne serwisy internetowe np. Namecheap, WordPress, Reddit i Flattr. Bitcoin jest stosunkowo nowym fenomenem, a jednak bardzo szybko się rozwija. Pod koniec sierpnia 2013 roku, wartość wszystkich bitcoinów w obiegu przekroczyła 1,5 miliarda USD. Natomiast wartość bitcoinów wymienianych codziennie sięga milionów dolarów.

banner