Co dalej z „człowiekiem drobnych krętactw” – blog wiesława bitcoin iota wallet

Od lat w Polsce lansowana jest narracja, że ​​uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla Lech Wałęsa jest „symbolem walki o wolność”. Moim zdaniem, trafniejszą charakterystykę Lecha Wałęsy przedstawił w latach osiemdziesiątych XX wieku Adam Bień, w tym czasie ostatni z żyjących uczestników moskiewskiego „procesu 16paciado en el mundo Adam Bień nazwał Wałęsę „człowiekiem drobnych krętactw“.

Nic, ponieważ ani kolejne głosy potępienia, ¿tyle lat kłamał i był konfidentem SB, ani absurdalne próby obrony dawnego lidera "Solidarności" niewiele zmienią, nawet w Polsce, a już tym bardziej na świecie. Poza tym, sprawa współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa rozpala co jakiś czas, głównie publicystów i polityków, ale nie samych Polaków. Będzie więc po trosze tak jak było.

Rok temu wdowa po generale Czesławie Kiszczaku zdecydowała się przekazać Instytutowi Pamięci Narodowej dokumenty zgromadzone przez męża w ich domu. Descripción IPN w asyście policji udali się do willi zajmowanej przez wdowę i znaleźli sporą ilość różnego rodzaju materiałów o różnym charakterze: rękopisy, maszynopisy, fotografie. 18 lutego rzecznik IPN poinformował, że w zabezpieczonych dokumentach w domu gen. Czesława Kiszczaka znajduje się m.in. teczka personalna i teczka pracy TW "Bolek" oraz odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy, podpisane: Lech Wałęsa "Bolek". Dokumenty znajdujące się w obu teczkach obejmują lata 1970-1976. Teczki zabrane z domu Kiszczaka znajdują się w oryginalnych obwolutach z tamtego okresu, więc tak jak były gromadzone wszystkie inne materiały latach 70.

W związku z tymi publicznymi wypowiedziami Lecha Wałęsy, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku wszczęła 25 lutego 2016 roku Postępowanie karne, w sprawdzenia celu, doszło czy do przestępstwa polegającego na podrobieniu dokumentów tych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i kto ewentualnie je popełnił. W trakcie tego postępowania, Lech Wałęsa został przesłuchany jako świadek. Pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, Lech Wałęsa zaprzeczył, aby był autorem zobowiązania do podjęcia zacowzzzi ki Zeznał, że nigdy nie współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa PRL, nie podpisał żadnego pokwitowania odbioru pieniędzy od SB, nie sporządził też żadnego doniesienia.

Aby zweryfikować autentyczność dokumentów znalezionych w domu Czesława Kiszczaka, prokuratorzy zwrócili się o wydanie ekspertyzy z zakresu pisma ręzzzego do Instytutu Ekspertyz Sdowych im. profe. Jana Sehna w Krakowie. Zespół biegłych poddał analizie 158 dokumentów pochodzących z teczki personalnej i teczki pracy tajnego współpracownika SB o ps. „Bolek”, w tym: sporządzone odręcznie 21 grudnia 1970 roku zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa,

banner