Ciążenie festiwalowe monero trading app

[b] Białoruś i Wenezuela to kraje dalekie i zarazem bliskie. Mimo wielu tysięcy kilometrów lądowych i mil morskich stosunki między nimi rozwijają się dynamicznie i owocnie. Nasi rodacy pomyślnie wydobywają w Wenezueli ropę naftową i budują miasta. Na białoruski rynek dostarczana jest wenezuelska kawa, uważana za jedną z najlepszych na świecie. Wenezuela z kolei nabywa w dużych ilościach białoruskie mleko w proszku. W szczególny sposób ukazuje relacje zbliżenie kulturalne dwóch państw [/ b] Na Białorusi wiele osób pasjonuje się tajemniczą i piękną kulturą latynoamerykańską. Dwa lata temu mieszkaniec Homla podarował ambasadzie Wenezueli w Mińsku dużą kolekcję książek i plakatów poświęconych Ameryce Łacińskiej. Od kilku lat popularnym wśród młodzieży tańcem jest latynoamerykańska salsa. Przez dłuższy czas nie było jednak organizacji, która promowałaby kulturę Wenezueli, Kuby, Perú i innych krajów Ameryki Łacińskiej na Białorusi. Do czasu aż z inicjatywy ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli rok temu nie zostało otwarte Centrum Latynoamerykańskie imienia Simóna Bolívara w Mińsku.

Białoruś i Wenezuela to kraje dalekie i zarazem bliskie. Mimo wielu tysięcy kilometrуw lądowych i mil morskich stosunki między nimi rozwijają się dynamicznie i owocnie. Nasi rodacy pomyślnie wydobywają w Wenezueli ropę naftową i budują miasta. Na białoruski rynek dostarczana jest wenezuelska kawa, uważana za jedną z najlepszych na świecie. Wenezuela z kolei nabywa w dużych ilościach białoruskie mleko w proszku. W szczegуlny sposуb ukazuje relacje zbliżenie kulturalne dwуch państw

Na Białorusi wiele osуb pasjonuje się tajemniczą i piękną kulturą latynoamerykańską. Dwa lata temu mieszkaniec Homla podarował ambasadzie Wenezueli w Mińsku dużą kolekcję książek i plakatуw poświęconych Ameryce Łacińskiej. Od kilku lat popularnym wśrуd młodzieży tańcem jest latynoamerykańska salsa. Przez dłuższy czas nie było jednak organizacji, ktуra promowałaby kulturę Wenezueli, Kuby, Perú i innych krajуw Ameryki Łacińskiej na Białorusi. Do czasu aż z inicjatywy ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli rok temu nie zostało otwarte Centrum Latynoamerykańskie imienia Simуna Bolнvara w Mińsku.

Centrum nie jest duże, lzz przytulne. Jego ściany mogą pełnić funkcje pomocy dydaktycznych dla osуb, poznających historię i kulturę latynoamerykańską. Wisi na nich kilkadziesiąt plakatуw i fotografii, na ktуrych utrwalono wydarzenia i znanych działaczy politycznych krajуw Ameryki Łacińskiej: Simуna Bolívara, Che Guevarę, Fidela Castro i innych. Obok są rysunki białoruskich dzieci, ktуre sprуbowały namalować “swoją Wenezuelę” – barwną, słoneczną, ciepłą. “Swoją Kubę”, “Swoje Perú” …

Na sali naprzeciwko brzmi porywająca muzyka. Trwają prуby zespołu tańca “Jolanda Moreno”. Kierowniczką jest Anastazja Zwierzyńska. Spotkałam ją wcześniej na targach “Książki Białorusi 2010”, gdzie Anastazja z zespołem prezentowała stoisko Wenezueli. Zaimponowali wszystkim barwnymi strojami i artyzmem. “Jolanda Moreno” tańczy przeważnie tańce latynoamerykańskie, w pierwszej kolejności salsę.

Centrum Latynoamerykańskie imienia Simуna Bolнvara zajmuje się także wymianą kulturalną, organizuje wystawy, konkursy – opowiada Gerardo Estrada. – Organizujemy konferencje – na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, Mińskim Uniwersytecie Lingwistycznym. Urządzamy koncerty, na przykład w Instytucie Kultury, wspуłpracujemy z wiodącymi orkiestrami kraju. Dla mnie wielką przyjemnością jest wspуłpraca z orkiestrą białoruskiej telewizji, orkiestrą symfoniczną w Homlu – dodaje Gerardo Estrada. Sam jest skrzypkiem i dyrygentem.

Centrum organizuje także koncerty charytatywne. Ostatnio zebrane środki wysłano osobom poszkodowanym wskutek trzęsienia ziemi na Haiti i w Chile. Wenezuelscy wolontariusze uczestniczą w akcji charytatywnej “Dobre serce naszych krajуw” i pomagają białoruskim dzieciom. Kilka miesięcy temu dla sierot w Mińsku i innych białoruskich miastach wystawił sztukę jeden z najbardziej znanych teatrуw Wenezueli

banner