Chiny wysokiej jakości aglik antycholinergiczny – producent glikopratynianu glikopiranu – luzem Surowce farmaceutyczne w magazynie – Sendi bitcoin volumen de mercado de intercambio

Glikopyrrolat do zastosowania jako przedoperacyjne przeciwmuskarynowe w celu zmniejszenia wydzielania śliny, tchawiczo-oskrzeli i gardła, w Celu Zmniejszenia objętości i wolnej kwasowości wydzielin żołądkowych do blokowania odruchów hamujących nerw błędny podczas indukcji znieczulenia i intubatu. Sinceramente, syntetyczny, czwartorzędowy amoniowy środek antycholinergiczny. Przeciwskurczowe; medyk preanestetyczny. Nazwa produktu:

Bromek glikopironium konkurencyjnie hamuje działanie acetylocholiny na muskarynowe neurony cholinergiczne (postganglioniczne). Broma a zatem konkurencyjny antagonizm Receptor Muskarynowych (M-cholinoreceptorów). Takie obwodowe receptory cholinergiczne znajdują się w autonomicznych komórkach efektorowych mięśni gładkich, mieśnia sercowego w ę W gardle, tchawicy i oskrzelach nadmierne wydzielanie jest ograniczone. El receptor muskarynowe w gruczołach ślinowych reagują silnie na leki antycholinergiczne. Hamowanie wydzielania śliny występuje nawet w dawce, w której nie występują inne niepożądane efekty antycholinergiczne, [4] dh, prawdopodobieńzzzzpac ch qu sk Zmniejszenie zwiększonego wydzielania śliny często prowadzi do poprawy zdolności mówienia.

Glikopironium jest syntetyczną, zjonizowaną (o niskiej zawartości tłuszczu rozpuszczalności) czwartorzędową amoniową substancją antycholinergiczną, która jest słaba w błonach komás Odpowiednio, bromek glikopironium przenika do OUN lub tkanki ocznej. Działania niepożądane, takie jak sedacja lub delirium są zatem rzadko stwierdzane (bariera krew-mózg). Wchłanianie po podaniu doustnym jest słabe, stosunek mocy dożylnej iniekcji do doustnej wynosi około 35: 1. Niemniej jednak 200-400 μ g reconsiderar las necesidades de los clientes en cada una de las partes de la habitación. Podawany dożylnie glikopironium jest dwa do pięciu razy silniejszy niż bromowodorek skopolaminy w celu hamowania sekrecji. W związku z tym może również prowadzić do hamowania wydzielania u niektórych pacjentów, którzy nie reagują na skopolaminę. Jednakże skuteczność Bromowodorku skopolaminy, bromku butylopopolaminy i glikopironium jako środków przeciw wydzielaniu jest zasadniczo porównywalna. Węże terminalowe poprawiają się od jednej trzeciej do połowy pacjentów. Optymalna pozajelitowa pojedyncza dawka wynosi 200 μg. W porównaniu do Bromowodorku skopolaminy, Początek broma de glikopironium Wolniejszy. Ma mniej sercowych skutków ubocznych ze względu na mniejsze powinowactwo do receptów muskarynowych typu 2. Chociaż ciśnienie v. J. J. Eliminacja odbywa się poprzez nerki. Dlatego niższe dawki są już skuteczne u pacjentów z niewydolnością nerek.

banner