Chińska kryptowaluta OSA cómo se ve una dirección de bitcoin

17 lutego br. na łamach „Renmin ribao” opublikowano artykuł „Jak daleko do kryptowaluty?”. Szef Chiqskiego Banku Centralnego Zhou Xiaochun zapewnia, i w wowwadzenie takiej waluty nie powinno wywoływać obaw. Na obszarze tak dużym jak Chiny można spokojnie mówić o koegzystencji obu form pieniądza. Wskazany tekst odnosił się do decyzji z 20. stycznia br., Kiedy to chiński bank centralny ogłosił możliwość stworzenia chińskiej kryptowaluty, takiej jak bitcoin. Pojawiły się pytania: jakie zatem przesłanki stoją za taką decyzją banku? Czy chodzi o zwiększenie kontroli nad „wypływającą” z Chin trylionami walutą chińską? Faktem jest, że 80% obrotów kryptowalutami odbywa się w Chinach. A partir de 2014 r. prowadzono badania nad możliwościami stworzenia chińskiej, państwowej kryptowaluty. Prace były prowadzone nie tylko przez ekspertów chińskich, bo do zespołu zaangażowano ekspertów Citibank i Deloitte.

Na pewno Kryptowaluta będzie sprzyjała zmniejszeniu kosztów transakcji, oraz zwiększy możliwość kontroli obiegu pieniądza. Zdaniem chińskich władz Bankowych kryptowaluta stworzy bardziej transparentne warunki dla robienia biznesu i w znaczących sposób ułatwi formy płatności. Ponadto ukróci możliwość nielegalnych transakcji i prania brudnych pieniędzy, a także ma zmniejszyć możliwości unikania podatków. Taka forma z kolei postawi pod znakiem zapytania tradycyjną bankowość a otworzy furtkę dla nowych form transakcyjnych. Skorzystają właściciele ahoraoczesnych mediów społecznościowych, takich jak weixin czy we chat. Przyspieszy to zatem konieczność dostosowania i inwestycje w nowe technologie. Takie działania i zwiększenie nakładów na badania i rozwój mogą pobudzić spowalniającą gospodarkę. Do szerszego wykorzystania kryptowaluty konieczny będzie kolejny skok technologiczny. Idąc tym tropem całość działań Chin w tym zakresie wpisuje się w „erę czwartej rewolucji przemysłowej” oraz w działania na rzecz technologii G5 i programu „Hecho en China 2025”. Jednak diez skok technologiczny może być zakończony sukcesem przy międzynarodowej współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. A o a, jak wiemy nie jest łatwo. Ustanowienie kryptowaluty państwowej ma nie tylko gospodarcze podłoże. Jak mówił Al Gore „fascynujące w przypadku bitcoina broma a, żser algorytm przejmuje funkcje rządu”. Tu pojawia się klasyczny dylemat władz w Pekinie. Podobnie jak w przypadku Facebooka czy kościoła katolickiego chiński rząd boi się wszystkiego na co nie ma wpływu. Takie też przesłanki stoją za utworzeniem państwowej kryptowaluty. Ta wyprze bitcoina a Chińczycy podobniej jak dziś korzystają z Weibo zamiast Twittera, będą korzystać z „narodowej kryptowaluty” nie zaś niekontrolowanego bitcoina.

Innym ważnym pytaniem jest kwestia odpowiedzi Stanów Zjednoczonych: Kiedy Waszyngton odpowie Pekinowi swoim „kryptodolarem”? W relacjach dwustronnych nie brakuje wyzwań i problemów. Począwszy od tarć na Morzu Południowochińskim, przez spory handlowe, amerykańską inicjatywę TTIP a skończywszy na przyszłych zatargach walutowych, nie walut tradycyjnych, ale państwowow kkyptow kkyptow kkowow

Podsumowując można powiedzieć, że Chiny wchodzą w erę „e-kapitalizmu państwowego” a mając doświadczenie w kontroli Internetu będą próbowały wykorzystać poznane mechanizmy do kontroli e. Trudno jednoznacznie wyrokować czy będzie to metoda na utrzymanie wzrostu gospodarczego w Chinach, niemniej jednak, jak stwierdza Zhou Xiaochuan – szef Banku Centralnego, wzrost gospodarczy generowany był przez innowacje a nowa form waluty taki wzrost może zapewnić.

banner