Chiiny- dane makroekonomiczne za marzec 2014 – blog Wiesław Pilch Chińczyk litecoin faucet legit 2018

W tym blogu, przyjąłem założenie, iż będę pisał o sprawach ekonomicznych lub w szczególności finansowych Państwa Środka z pozycji osoby OPISUJĄCEJ i KOMENTUJĄCEJ zdardarz. I to opisującej z punktu widzenia władz kierujących tym państwem. Dlaczego? Otóż ​​dlatego, że całym sercem i umysłem popieram to, co te władze robią w swoim kraju, w szczególności z myślą o jego pomyślności i pomyślności jego obywateli. ¿Dlaczego? Bo jak się patrzę na, co mam za oknem i porównuję do Chin- to WYĆ MI SIĘ CHCE! I zadaję sobie pytanie- DLACZEGO ??? Po czym wracam do pracy nad chińskimi sprawami. Bo tam wszystko jest proste- MA BYĆ LEPIEJ !!!!!

„A teraz mamy zupełnie nową rzeczywistość. W przemówieniu premiera (w dwóch częściach) sobre wow powitał Nowe Chiny. Chiny które rozwijają się w tempie znacznie niższym, bo w tym roku ok. 7,5%, ale za to, rozdysponowują swój wypracowany majątek wśród ludzi- czyli tych, którzy się do wzrostu tego majątku przyczynili. Czyli od teraz, mamy redystrybucję tego wypracowanego PKB w bardziej harmonijny sposób niż dotychczas. W kwietniu będziemy mieli pierwsze- w nowej erze- dane dotyczące PKB. Yo nie będą una rewelacyjne. Myślę, że trzeba się będzie pogodzić z tym, że ta era nowa w Chinach będzie wyglądała podobnie jak w innych krajach rozwijających się czyli owszem rozwój przyzwoity, natomiast spora część tego rozwoju będzie przeznaczona na zaspokojenie potrzeb dużej, niezamożnej części społeczeństwa. Im jakaś grupa społeczna będzie miała niższy dochód, w tym większym stopniu będzie partycypowała w w dochodach budżetu. Oczywiście, zawsze będzie aktualne pytanie o proporcje miedzy wydatkami socjalnymi a rozwojem kraju. Ale a już jest domena „mandarynów z Pekinu”. ”

Rachunek bieżący bilansu płatniczego zawiera informacje nie tylko na temat międzynarodowego handlu towarami (zazwyczaj najszerszej kategorii), paqas de las partes de la recuento de los vajilla de los Estados Unidos. Dla wszystkich tych transakcji bilans płatniczy odnotowuje wartość wpływów (eksportu) i wydatków (importu). Saldo ujemne – deficyt na rachunku bieżącym – wskazuje na wydatki paçstwa za granicą wyższe niż przychody z transakcji z innymi gospodarkami, państwo jest zatem dłużnikiem netto wobec reszty świaia.

Zgodnie z konwencją bilansu płatniczego transakcje, które powodują napływ rzeczywistych zasobów, wzrost aktywów lub obniżenie zobowiązań (JAK w przypadku Eksportu towarów), SA rejestrowane Jako wpływy, un transakcje oznaczające wypływ rzeczywistych zasobów, spadek aktywów lub wzrost zobowiązań (takie JAK towarów importación), są rejestrowane jako wydatki. Wartość netto stanowi saldo (wpływy menos wydatki) wszystkich transakcji z każdym partnerem.

Chiny odnotowały nadwyżkę na rachunku bieżącym wynoszącą 70,80 mln USD w trzecim kwartale 2012 roku. Rachunek bieżący w Chinach jest zgłaszane przez Państwową Administrację Walut Obcych. Historycznie, od roku 1998 do 2012, Chiny Rachunek bieżący średnio 37,51 mln USD osiągając rekordowy poziom z 133,10 millonesn USD w grudniu 2008 i rekordowo niskiego poziomu -0,90 mln USD w czerwcu 2001 roku.

Chiny odnotowały nadwyżkę na rachunku bieżącym w 2011 roku w wysokości 4 procent kraju produktu krajowego brutto. Rachunek bieżący w relacji do PKB w Chinach jest zgłaszane przez Państwową Administrację Foreign Exchange. Historycznie, od 1980 do 2011, rachunek bieżący do PKB wynosił średnio 2,4 procent osiągając rekordowy poziom 10,6 procent w grudniu 2007 r. Rekordowo niskiego poziomu -3,7 procent w grudniu 1985 roku. Saldo obrotów bieżących jako procent PKB stanowi wskazanie na poziom międzynarodowej konkurencyjności kraju. Zazwyczaj kraje z dużą nadwyżkę na rachunku bieżącym mają gospodarki silnie uzależniona od eksportu przychodów, wysokie oszczędności ale słaby popyt wewnęstrzny. Z drugiej strony, kraje odnotowujące deficyt na rachunku bieżącym mają silny import, niskie ceny i wysokie oszczędności indywidualne do ceny konsumpcji jako procent dochodów do dyspozycji.

Más tarde: „Ale pamiętajcie Pa Pastwo o generalnej zasadzie- Chińczycy sa niesłychanie oszczędni. Czyli zachowują się normalnie. Bo normalny człowiek a człowiek oszczędny. Nie normalny to ten, który żyje na kredyt- to okazuje się być nie tylko moją dewizą “. “. Yo oszczędza. Dokładnie odwrotnie niż Polacy. No tak, tyle że tradycyjny Chińczyk jest oszczędny a tradycyjny Polak jest rozrzutny. Ot i wszystko.

Ceny produkcji przemysłowej są zbierane z połączonych badań kluczowych firm i typowych przedsiębiorstw. Począwszy od 2011 r., Kluczowe firmy sy firmy o obrotach z działalności podstawowej ponad 20 milionów yuanów, a typowe przedsiębiorstwa są osoby z mniej niż 20 milionów yuanów. Badania obejmują około 60.000 przedsiębiorstw przemysłowych w ponad 400 miastach w całym kraju.

Jeśli państwo ingeruje w ceny po stronie producenta, a prowadzi politykę ochrony cen krajowych za WSZELKĄ CENĘ, to takie są efekty! Przypominam, że rozmowy rosyjsko-chińskie, dotyczące cen gazu dostarczanego do Chin z Rosji trwają już 10 lat. Yo rezultatów BRAK! Echa un vistazo a este artículo. Niskie ceny TEGO gazu dostarczanego przez Gazprom. A w Polsce ????

banner