Blogs de seguridad Respuesta de seguridad Symantec Connect cryptocurrency estelar

Wymierzona w szereg firm, głównie z sektora energetycznego, trwająca kampania szpiegostwa komputerowego umożliwiła atakującym zorganizowanie działań sabotażowych skierowanych przeciwko ich ofiarom. Agresorom, znanym firmie symantec jako dragonfly, udało się złamać zabezpieczenia wielu organizacji istotnych pod względem strategicznym w celu wykorzystania ich do szpiegowania. Gdyby zastosowali techniki sabotażowe, którymi dysponują, mogliby spowodować awarie lub przerwy w dostawie energii w zaatakowanych krajach.

Grupa broma de libélula bardzo dobrze wyposażona – dysponuje szeregiem złośliwych narzędzi i może przypuszczać ataki wieloma różnymi kanałami. Cryptocurrency exchange script código abierto najbardziej zaawansowany atak Grupy Buque de recreoVP.p.V.A.A.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. W wyniku tego ataku firmy instalowały złośliwe oprogramowanie wraz z aktualizacjami pobieranymi na komputery obsługujące taki sprzęt. Zainfekowane komputery nie tylko zapewniły włamywaczom przyczółek w sieciach atakowanych organizacji, lecz także dostarczyły im środków ew tzkáw

Ta kampania stanowi powtórzenie działań stuxnet, pierwszej znanej dużej kampanii przeciwko systemom ICS, która korzystała ze złośliwego oprogramowania. Jota de la p

Poza łamaniem zabezpieczeń oprogramowania ICS do infekowania atakowanych organizacji członkowie grupy dragonfly używają spamu rozsyłanego pocztą elektroniczną oraz ataków typu „abrevadero”. Criptomoneda clon grupa korzysta z dwóch głównych złośliwych narzędzi: backdoor.Oldrea i trojan.Karagany. Pierwsze z nich jest najprawdopodobniej niestandardowym programem destrukcyjnym napisanym przez samych agresorów lub specjalnie dla nich.

Grupo libélula, która przez innych dostawców jest także nazywana oso energético, działa prawdopodobnie od roku 2011, a możliwe, że dużo dłużej. Na początku atakowała firmy z sektora obronnego i lotniczego w stanach zjednoczonych i kanadzie, po czym na początku roku 2013 skoncentrowała się głównie na amerykanskichich i europejskich reak zakchich apacibles de la explosión de la ciudad.

Zakres kampanii skierowanych przeciwko nim szybko się poszerzał. Najpierw grupa rozsyłała do ich pracowników złośliwe oprogramowanie w wiadomościach e-mail typu „phishing”. Cryptocurrency precio razón de la caída następnie umieściła ataki typu „watering hole” w zainfekowanych witrynach odwiedzanych przez pracowników sektora energetycznnnez, wtryre chiquu mecanizmów wykorzystywania luk Ten z kolei instalował destrukcyjny programa na komputerach ofiar. Trzeci etap kampanii polegał na zainfekowaniu końmi trojańskimi legalnych pakietów oprogramowania udostępnianych przez trzech różnych producentów sprzętu ICS.

Grupa dragonfly ma cechy operacji sponsorowanej przez państwo – charakteryzuje się bardzo wysokimi umiejętnościami technicznymi. Jest w stanie przypuszczać ataki wieloma kanałami i łamać przy tym zabezpieczenia wielu witryn obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne. Computadora seguridad y la criptografía W długim okresie zaatakowała wiele organizacji z sektora energetycznego. Wydaje się, że jej głównym motywem jest szpiegostwo komputerowe, a konkretnym celem dodatkowym – możliwość przeprowadzania akcji sabotażowych.

Analiza sygnatur czasowych użytych przez włamywaczy kompilacji złośliwych programów wykazała, że ​​grupa działała v. Na tej podstawie można przyjąć, że atakujący znajdują się prawdopodobnie w europie wschodniej.

Dragonfly stosuje w swoich atakach dwa główne złośliwe programy. Oba są narzędziami do uzyskiwania dostępu zdalnego (herramienta de acceso remoto, RAT), które umożliwiają atakującym przejęcie kontroli nad zainfekowanymi komputerami. Ulubionym narzędziem grupy jest backdoor.Oldrea, znany też jako havex lub energetic bear RAT. Criptomoneda mercado ranking działa ono jako tylne wejście wpuszczające włamywaczy do komputera ofiary i umożliwiające im pobranie danych oraz zainstalowanie kolejnych destrukcyjnych programów.

Po zainstalowaniu na komputerze ofiary old zbiera informacje o systemie obejmujące listę plików, zainstalowane programy oraz katalog główny dostępnych napędów. Pobiera również dane z książki adresowej programu Outlook i pliki konfiguracyjne sieci VPN. Zebrane dane s zapisywane w pliku tymczasowym w formacie szyfrowanym, następnie wysyłane do kontrolowanego przez atakujących zdalnego serwera dowodzenia i sterowania.

Większość takich serwerów jest najprawdopodobniej hostowana na zainfekowanych serwerach obsługujących systemy zarządzania treścią, por la que se fíjate en cada una de las partes de la red: f. Oldrea ma podstawowy panel sterowania pozwalający uwierzytelnionemu użytkownikowi na pobranie skompresowanych wersji wykradzionych danych poszczególnych ofiar.

Drugim głównym narzędziem stosowanym przez dragonfly jest trojan.Karagany. W odróżnieniu od programu oldrea, karagany był już dostępny na czarnym rynku. Cryptocurrency trading course 2017 obtiene ganancias diarias kod pierródłowy pierwszej wersji tego programu wyciekł w 2010 roku. Granja minera de criptomoneda według firmy Symantec grupa dragonfly przejęła go i zmodyfikowała pod kątem swoich potrzeb. Ta wersja została wykryta przez firmę symantec jako trojan.Karagany! Gen1.

W swoich atakach na cele z branży energetycznej grupo libélula stosowała co najmniej trzy taktyki infekowania. Pierwszą z nich była kampania rozsyłania spamu pocztą correo electrónico, w ramach której wybrani kierownicy i starsi pracownicy atakowanych firma otrzymali wiadomości zawierające zainfekowany załącznik PDF. Miały one tematy „the account” (konto) lub „liquidación del problema de entrega” (problema de envío). Wszystkie zostały wysłane z jednego adresu gmail.

Następnie atakujący skoncentrowali się na atakach typu „abrevadero”. Doprowadziło hacer złamania zabezpieczeń wielu witryn związanych z tematyką Energetyczna i wprowadzenia w nie elementu iframe, który z Kolei miał przekierowywać użytkowników hacer innej prawdziwej witryny o złamanych zabezpieczeniach, gdzie został umieszczony Zestaw mechanizmów lightsout wykorzystywania Luk. Wykorzystuje on luki w zabezpieczeniach programmew java lub internet explorer w celu wprowadzenia programu oldrea lub karagany do komputera ofiary. Fakt, że na każdym etapie operacji atakującym udało się przejąć kontrolę nad wieloma legalnymi witrynami, jest kolejnym dowodem na ich duże mużliwości techniczne.

Nos wrześniu 2013 r. Grupa libélula zaczęła korzystać z nowej wersji zestawu mecanizmów wykorzystywania luk znanej jako hola. Criptomoneda para dummies pdf jego strona docelowa zawiera kod javascript, który określa cechy charakterystyczne systemu przez zidentyfikowanie zainstalowanych wtyczek przeglądarki. Ofiara jest następnie przekierowywana pod dirección URL, który z kolei na podstawie zebranych informacji ustala, jakiego zestawu mechanizmów wykorzystywania luk należy użyć w danym przypadku. Oprogramowanie zainfekowane koniem trojańskim

Najbardziej zaawansowany sposób ataku stosowany przez grupę dragonfly polegał na przejęciu kontroli nad wieloma prawidłowymi pakietami oprogramowania. Zostali zaatakowani trzej różni dostawcy sprzętu ICS – w pakiety oprogramowania udostępniane przez nich do pobrania w witrynie internetowej został wprowadzony Kuk. Wszystkie trzy firmy produkują sprzęt stosowany w wielu sektorach przemysłu, w tym w branży energetycznej.

Drugą zaatakowaną firmą był Europejski producent specjalistycznych sterowników PLC. W tym przypadku został zainfekowany pakiet oprogramowania zawierający sterownik do jednego ze sprzedawanych urządzeń. Mi nombre de la persona es Symantec Oprogramowanie z koniem trojańskim było dostępne do pobrania co najmniej przez sześć tygodni w czerwcu i lipcu 2013 r.

banner